Autoškola - Brno

Není pravdou, že autoškoly jsou ve všech městech stejné. Udělat autoškolu v Brně je dobrým rozhodnutím pro všechny, co chtějí opravdu umět řídit. Přečtěte si, jak taková výuka v Brně probíhá a jaké jsou její výhody.

Co je autoškola?

Autoškola je fyzická či právnická osoba, která vlastní povolení vzdělávat uchazeče o získání nebo rozšíření** řidičského oprávnění**. Zvláštní oprávnění k takové činnosti dostává** autoškola** od státních úřadů.

Výhody autoškoly v Brně

Proč si udělat autoškolu právě v Brně? Pokud žák pochází z Brna, je odpověď jasná. Pokud z Brna není, naskytuje se několik výhod. Autoškoly v Brně jsou vybavenější. Ať už se jedná o větší možnost cvičišť nebo o lepší typ cvičných vozidel. Kromě toho se žáci naučí řídit v opravdovém** provozu**. Nejen, že Brno má mnoho víceproudých silnic, ale jsou tam i tramvaje a trolejbusy, které žáci z menších měst jen těžko potkají. Získají tak více zkušeností a sebevědomí. Zároveň však Brno není tak veliké a složité, aby bylo pro žáky přespříliš stresující. Kromě toho má většina brněnských autoškol online stránky, kde se dají pohodlně domlouvat jízdy i z domova.

Průběh autoškoly

Autoškoly v Brně, stejně jako jinde v České republice, jsou povinny podřídit průběh svého výcviku podle zákona 361/2000 Sb. Zezačátku jsou žáci seznámeni se základními informacemi týkajícími se ovládání a údržby vozidla, stejně jako se zásadami bezpečné jízdy. Poté, co se žákům přidělí instruktor, který jim až do závěrečných zkoušek zůstane, následuje první praktický výcvik. Podle vybavenosti (a často podle prostorových možností)první jízdy žáci absolvují buď na trenažéru, nebo na cvičišti. Tento postup je nejen běžný, ale pro mnoho žáků i velmi žádoucí, neboť u mnohých se tak sníží psychická zátěž na nervovou soustavu. Pocity ohrožení jsou zmírněny, vyloučí se tzv. „nebezpečný“ provoz a žáci si tak můžou nacvičit vše potřebné ještě před tím, než se vydají do opravdového provozu. Tak jako tak se žáci na trenažéru nebo na cvičišti dozví potřebné základy. Mezi ty samozřejmě patří nastavení správné polohy sedadla, stejně jako zrcátek a jaká je správné držení rukou na volantu. Kromě toho se žáci seznámí s pedály, který k čemu složí, a zároveň se jim dají praktické informace o funkci řadicí páky a ukáže se jim manipulace s ní. Žáci se však také seznámí s** údržbou vozidla** nebo kontrolou vozidla před jízdou. Poté následují první jízdy v provozu. Ty bývají rozděleny do tří etap podle náročnosti provozu. Začátečníci tedy vjíždí poprvé na silnice na místech s malým provozem, s postupně rostoucím číslem jízd se žáci učí jezdit v běžném provozu Brna a v poslední fázi autovýcviku jezdí v hustém silničním provozu (např. v dopravní špičce)nebo i za tmy. Kromě praktické výuky je zařazena i výuka teoretická, probíhající v učebnách (dost často v centru Brna). Součástí teoretické přípravy je i povinná zdravotní příprava.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8034 (extra-sluzby.cz#54)


Přidat komentář