Autoškola - Česká Lípa

Autoškoly v České Lípě nabízejí výuku pro všechny skupiny ŘO i širokou škálu dalších služeb, jako jsou kondiční jízdy, přezkoušení řidičů, kterým končí zákaz řízení motorových vozidel, vybodovaných řidičů i školení profi řidičů podle euronovely.

Česká Lípa nepatří k velkoměstům, přesto má několik** kvalitních autoškol** s moderním vybavením, které se snaží uchazečům o řidičský průkaz vyjít vstříc, i když přímo v České Lípě nebydlí nebo jsou jiné národnosti, například ruské, vietnamské, mongolské.

Autoškola – konkrétní služby

Cílem autoškol v České Lípě je provést uchazeče výukou a výcvikem k získání řidičského oprávnění všech skupin nebo pomoci těm, kteří tato oprávnění již vlastní a potřebují si osvěžit své** řidičské dovednosti**. Provádějí přezkoušení řidičů, kterým končí zákaz řízení motorových vozidel nebo tzv. vybodovaným řidičům čili těm, kterým bylo ŘO odebráno z důvodu udělení dvanácti bodů, školení řidičů referentských vozů i vstupní a pravidelná školení profesionálních řidičů podle zák.č.374/2007 Sb. Některé autoškoly nabízejí i získání** řidičského oprávnění** na všechny typy vysokozdvižných vozíků, popřípadě i poradenství v oblasti silničního provozu, autodopravy a přepravy nadměrných nebo nebezpečných nákladů.

Typy (skupiny) řidičských oprávnění

Pro všechny** autoškoly v České Lípě** je samozřejmostí kvalitní vozový park včetně trenažerů, individuální přístup ke každému uchazeči, snadnou, přístupnou a příjemnou formu výuky a možnost úhrady formou splátek. ** Řidičské oprávnění skupina A – motocykly**:

 • minimální věk 15,16,18 a 21 let (podle skupiny)
 • teoretická výuka na učebně 26 hodin
 • praktická výuka 16 hodin

Řidičské oprávnění skupina B – motorová vozidla s výjimkou typu A, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3500kg a jejich počet míst k sezení kromě místa řidiče nepřevyšuje 8:

 • minimální věk 18 let
 • teoretická výuka na učebně 36 hodin
 • praktická výuka 28 hodin

Řidičské oprávnění skupiny C – motorová vozidla převyšující celkovou hmotnost 3500kg pokud nejsou určena k přepravě osob čili nákladní vozidla:

 • minimální věk 18 let
 • teoretická výuka na učebně 36 hodin
 • praktická výuka 18 hodin

Řidičské oprávnění skupina D – motorová vozidla pro dopravu osob, která mají kromě místa řidiče více jak 8 míst k sezení, čili autobusy:

 • minimální věk 21 let
 • teoretická výuka na učebně 38 hodin
 • praktická výuka 14 hodin

Řidičské oprávnění skupina E – motorová vozidla skupiny B,C nebo D k jejichž řízení je řidič oprávněn a k němuž je připojený jiný přívěs (návěs) než lehký.

Řidičské oprávnění skupina T – zemědělské a lesnické traktory:

 • minimální věk 17 let
 • teoretická výuka na učebně 44 hodin
 • praktická výuka 21 hodin

K teoretické i praktické části výuky všech skupin patří i zkouška ze** zdravotnické přípravy**.

Jak si vybrat autoškolu

Pomocí internetu porovnejte nabídky autoškol ve vašem okolí. Informujte se u přátel a známých, kteří v poslední době kurz absolvovali a zjistěte průběh výuky a jak byli spokojeni. Zavolejte do několika** autoškol** a poptejte se na podmínky výuky. Po předběžném výběru autoškolu navštivte, prohlédněte si prostory a zeptejte se na podrobnsti o způsobu výuky – s učitelem si nedávejte si sraz v restauraci, na nádraží a podobně! Zjistěte si platební podmínky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8032 (extra-sluzby.cz#52)


Přidat komentář