Autoškola - Chrudim a okolí

Autoškola je důležitá pro stále více z nás. Být držitelem řidičského oprávnění je v současné době jednou z mnoha podmínek v případě, že hledáme zaměstnání. Faktem také je, že se bez automobilu dnes již nedokáže mnoho z nás obejít.

Vlastnit řidičský průkaz je v současné době jakási nutnost.  Obecně lze říci, že kdo nemá řidičský průkaz jako by nebyl. Proto si jej dnes také dělají všichni mladí lidé, kteří dosáhnou plnoletosti. Proč tomu tak je? Zejména proto, že ten, kdo je držitelem řidičského průkazu, je tzv. nezávislým.

Autoškola - Chrudim a okolí

Jste-li rozhodnuti, že si chcete udělat řidičský průkaz a bydlíte v místě Chrudim a okolí, máte štěstí. Právě zde totiž působí firma Autoškola J, jejímž majitelem je pan Jiří Křepelka a na kterou se můžete s důvěrou obrátit. Aby bylo Vaše rozhodování jednodušší, navštivte internetové stránky www.autoskolaj.cz, kde najdete všechny potřebné informace. Pakliže jste se rozhodli, můžete se přihlásit k výcviku, a to na e-mailu autoskolaj@seznam.cz nebo na telefonním čísle 773 604 373. Chcete-li tuto firmu navštívit osobně, najdete ji na adrese Lidická 97, 563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí.

A proč oslovit právě firmu Autoškola J? Zejména proto, že tato autoškola nabízí svým klientům možnost udělat si řidičské oprávnění pro skupiny AM, A1, Ao, An, B, BE, CE, DE a dále také školení řidičů či kondiční jízdy.

Skupiny řidičského oprávnění

Skupiny jsou:

AM – Tuto skupinu řidičského oprávnění lze získat již v 15 letech a opravňuje svého držitele k řízení mopedu či malého motocyklu s konstrukční rychlostí do 45 km/h.

A1 – Tento druh skupiny řidičského oprávnění můžeme dostat ve věku 16 let a opravňuje nás k řízení** motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW.**

Ao – Skupina A s omezením nám dovoluje řídit** motocykl do výkonu 25 kW** s poměrem výkon, hmotnost a to do 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj. Lze ji získat až ve věku 18 let.

An – Skupina A bez omezení dovoluje člověku od 21 let řídit motocykl uveden ve skupině Ao avšak s výkonem nad 25 kW.

B -  tato skupina řidičského oprávnění dovoluje majiteli ve věku od 18 let řídit** motorové vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg** mající max. 8 míst k sezení mimo místa řidiče. Dále pak smí mít připojené vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg, traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3500 kg. Jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg, přičemž max. přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

BE – Skupinu BE lze získat ve věku 18 let a dovoluje nám řídit jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.

CE – tato skupina opravňuje jejího držitele ve věku od 18 let řídit motorová vozidla s max. přípustnou hmotností nad 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. Dále pak smí být k tomuto vozidlu připojeno přípojné vozidlo s max. Přípustnou hmotností do 750 kg.

DE – Tuto skupinu smíme získat od věku 21 let, a jestliže ji máme, smíme řídit jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. D a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

Proč mít řidičský průkaz?

Jak již bylo uvedeno výše, je pro nás řidičský průkaz v současné době nutností. Málokdo z nás jezdí rád autobusem, vlakem či jiným dopravním prostředkem. Spolu s tímto druhem cestování je spojeno také tolik nenáviděné čekání na zastávkách a to nejen v horkém počasí, ale také v mrazech či dešti. Jakmile se zamyslíme, dojde nám také fakt, že i v případě hledání volného místa po nás chtějí potenciální zaměstnavatelé, abychom byli držiteli řidičského průkazu. Ať již řidičský průkaz máme či ne, jedno je jisté. Vždy je velmi důležité, abychom měli čím jezdit. Počítáme-li s tím, že se do autoškoly přihlásíme, měli bychom myslet také na to, abychom měli čím jezdit. Základem toho stát se dobrým řidičem není pouze absolvování autoškoly, ale především praxe.

Jak vybírat autoškolu?

Při výběru vhodné autoškoly je důležité, mít se na pozoru. V první řadě je potřeba vybírat autoškolu v místě, kde bydlíme. Pouze tak můžeme ušetřit alespoň část nákladů, které nás bude autoškola stát. Všichni víme, že je získání řidičského oprávnění také otázkou peněz. Je proto důležité počítat s tím, že nás to bude stát v řádcích několika tisíců korun. Aby nás tedy autoškola nezruinovala, je vhodné domluvit se na splátkách, což v dnešní době autoškoly provádí běžně. Jestliže máme vybráno nejméně tři autoškoly v blízkosti naše bydliště, je pro nás důležité vědět také, kdo v dané autoškole učí, jaká mají vozidla a především jaké je zázemí autoškoly. To znamená, jakou má autoškola učebnu apod. A jelikož se rozhodujeme také podle ceny autoškoly, je důležité, aby nám námi vytipované autoškoly ukázaly ceníky a podrobnosti ohledně platby. Co je pro nás při výběru vhodné autoškoly nejdůležitější? Jsou to především reference a to jak kladné, tak záporné. Málokdo z nás by si vybral autoškolu, která není oblíbená a má závažné problémy. V životě sázíme na jistotu a totéž platí i při výběru autoškoly.

Kdy je nutné školení řidičů?

Školení řidičů je důležité a to především proto, že to udává zákon. Každý zaměstnanec, který řídí firemní vozidlo, musí absolvovat školení řidičů referentů. Tento druh školení je možno absolvovat buďto v autoškole, nebo na pracovišti v případě, že nám zaměstnavatel zařídil školitele, který dochází na pracoviště. Máme-li málo času, lze školení řidičů referentů absolvovat také prostřednictvím internetu a to z pohodlí našeho domova. Zaměstnanec, pracující s manipulační technikou musí absolvovat školící kurz, v jehož závěru podstoupí závěrečné zkoušky. Tento školící kurz musí být vždy veden certifikovaným školitelem a komisařem, přičemž musí být tento kurz podstoupen vždy celý a to bez výjimky.

K čemu slouží kondiční jízdy?

Než si řekneme, k čemu kondiční jízdy slouží, je potřeba si říci, že nejsou povinné. Kondiční jízdy jsou zde pro všechny majitele řidičského průkazu. Z výše uvedeného vyplývá, že jsou zde kondiční jízdy pro všechny absolventy autoškoly, kteří chtějí získat jistotu v řízení vozidla. Ptáte se, k čemu je to dobré? Odpověď je snadná. Mezi námi jsou lidé, kteří sice mají řidičský průkaz, avšak z nějakého důvodu delší dobu neřídili motorové vozidlo a potřebují tedy opět získat jistotu v jeho řízení. Dále jsou pak kondiční jízdy vhodné pro lidi, kteří si chtějí vyzkoušet určitý typ vozidla, třeba z důvodu jeho koupě pod. V neposlední řadě je vhodné zmínit také možnost naučit se prostřednictvím kondičních jízd určitou trasu.

Výhodou absolvování kondičních jízd je především jejich neomezenost, což znamená, že si jich můžeme koupit přesně tolik, kolik potřebujeme. A kde jsou kondiční jízdy uskutečňovány? Tento druh jízd je prováděn jak v běžném provozu, tak i v hustém městském provozu, na křižovatkách apod. Také si je můžeme vyzkoušet na sněhu, ledu či v hustém dešti. Chceme-li si vyzkoušet extrémní podmínky, můžeme v rámci kondičních jízd absolvovat školu smyku, pokud nám to námi vybraná autoškola zařídí.

Řídit nebo neřídit?

Pro možnost řídit automobil mluví mnohé, avšak především je zde již ona zmiňovaná nezávislost, která je k nezaplacení. Každý majitel automobilu vám řekne, že si již svůj život bez něj nedokáže představit. Neustále kolem sebe slyšíme, jak se zdražují jízdenky a ono čekání na dopravní prostředky také není nic příjemného. Proto je pro nás vlastní automobil doslova spásou. Benzín a nafta sice nejsou levné, avšak komfort cestování vlastním automobilem oproti jiným dopravním prostředkům se nedá téměř srovnat. Jestliže tedy nejste zcela rozhodnuti, zda se do autoškoly přihlásit či ne, měli byste zvážit všechna pro i proti. Z výše uvedeného je však zřejmé, že byste se měli přiklonit k tomu, že se do autoškoly rozhodně přihlásíte, neboť pouze tak budete moci cestovat pohodlně, nezávisle a přesně dle svého uvážení.

Co možná nevíte

Každý jistě ví, že měl řidičský průkaz za celou dobu jeho působnosti již mnoho podob. Měl podobu knížky či skládačky a v současné době také zalaminované kartičky. Co však mnozí nevědí je, že byl vůbec první řidičský průkaz vydán v roce 1888 a jeho držitelem byl vynálezce automobilu Karl Benz. K tomu, aby zažádal o písemné svolení orgánů města Mannheimu, ho donutily neustálé stížnosti na zápach a hluk jeho automobilu. Řidičské průkazy dnešního typu byly zavedeny v roce 1903 a to v Prusku. Podstata řidičského oprávnění se však od minulosti až po současnost příliš nezměnila. V minulosti se jednalo pouze o to, aby byli evidováni majitelé automobilů, avšak dnes se spolu s tím jedná také o to, aby daní majitelé prošli řádně autoškolou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8041 (extra-sluzby.cz#196)


Přidat komentář