Autoškola - Humpolec a okolí

V dnešní době si snad neumíme představit, že bychom byli bez mobilu, nebo nebyli mobilní. Moci se dopravit tzv. po vlastní ose a nemuset být závislým na ostatních, a to včetně hromadné dopravy, je k nezaplacení.

 

Ostatně, potřeba řidičského oprávnění nevzniká jen z osobního, ale také profesního hlediska. Celá řada zaměstnavatelů udává ve svých požadavcích na volné pracovní místo právě vlastnění řidičského oprávnění. Ovšem to samo o sobě nestačí. Je třeba být současně aktivním řidičem. Není totiž výjimkou, že mezi majiteli řidičského průkazu jsou i tací, kteří sice mohou sednout za volant auta, ale nečiní tak. A to ať už z důvodu strachu, předchozí havárie aj. Je však škoda nevyužívat možnosti řídit. Nikdy totiž nevíte, kdy budete chtít, nebo potřebovat řídit.

Pokud i Vy se řadíte k nemalému počtu tzv. víkendových, svátečních řidičů, či je to dokonce již nějaký ten rok, co jste neřídili, můžete opětovně získat ztracenou jistotu. Stačí si jen vybrat tu pro Vás nejvhodnější autoškolu, která nabízí kromě možnosti získání řidičského oprávnění, také kondiční jízdy.

Autoškola - Humpolec a okolí

Humpolci takovou autoškolu můžete najít. Jedná se o Autoškolu – Jaroslav Němec. Autoškola nabízí výuku a výcvik v řízení sk. B, dále školení řidičů referentských vozidel, kondiční jízdy a zprostředkování školení k získání profesního osvědčení.

Není snad město, ve kterém byste nenašli autoškolu. Rozdíl je však nejen v tom, jaké služby nabízí a za jakou cenu. Důležitý rozdíl, na který je dobré se při výběru autoškoly zaměřit, je odbornost a zkušenost instruktorů. Autoškola – Jaroslav Němec Vám nabízí možnost získání řidičského průkazu sk.B, ovšem navíc se skutečně naučíte řídit. Tím, že stoupá zájem o řidičské oprávnění, také stoupá počet aut na našich silnicích. A tak je třeba být mnohem více ostražitými, ale také ohleduplnými řidiči.

Budete-li mít zájem využít nabídky námi doporučené autoškoly, pak se můžete dohodnout na konkrétní službě osobně, a to na adrese Dolní náměstí 433, 396 01 Humpolec. Poptávku nebo dotazy je však možné vyřídit také telefonicky na čísle +420 608 021 308. Pro toho, kdo dává přednost psané formě, připojujeme i e-mail autoskolahumpolec@seznam.cz. Na webových stránkách Autoškoly – Jaroslav Němec http://www.autoskolahumpolec.cz/, se můžete dozvědět celou řadu odpovědí na otázky, které Vás mohou napadnout ve spojitosti s výukou a výcvikem v řízení sk. B. Kromě jiného zde najdete praktické tiskopisy a dokumenty ke stažení. Konkrétně se jedná o Žádost o řidičské oprávnění, Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla aj.

Řidičské oprávnění skupiny B a B1

Díky řidičskému oprávnění budete moci řídit to motorové vozidlo, které spadá do dané skupiny, nebo také podskupiny. Získáte-li řidičské oprávnění skupiny B, pak budete moci řídit i motorová vozidla podskupiny řidičského oprávnění B1.

Jako držitelé řidičského oprávnění skupiny B, můžete pak řídit motorové vozidlo, u kterého jeho maximální přípustná hmotnost nepřekročí 3500 kg a současně nedisponuje více než 8 místy k sezení pro spolujezdce. Vedle samotného vozidla, můžete řídit i vozidlo s vozíkem, ovšem i zde platí hmotnostní limit, a ten činí 750 kg. Držitelé řidičského oprávnění skupiny B mohou kromě osobního automobilu, také usednout za traktor a/nebo pracovní samojízdný stroj, a to opět o maximální hmotnosti 3500 kg.

Jako držitelé řidičského oprávnění skupiny B1, můžete řídit malé motorové tříkolové a čtyřkolové vozidlo. Zde limit spočívá v konstrukční rychlosti, která činí maximálně 45 km/hod.

Kondiční jízdy

Již v úvodu jsme se dotkli problematiky v podobě tzv. svátečních řidičů. Ty je možné dále členit na řidiče, kteří de facto vůbec neusednou za volant a řidiče, kteří usednou za volant sporadicky. Sváteční řidiči jsou však na silnicích nebezpeční, a to nejen pro ostatní řidiče, ale také sami sobě. Autoškoly si jsou vědomy tohoto faktu, a tak přichází s nabídkou kondičních jízd. Ty si může objednat řidič, který neřídil auto čtvrt roku, rok, dva roky, ale třeba i pět, deset let. Rozhodně není třeba pociťovat nějaký stud. Naopak každý, kdo se přihlásí na kondiční jízdy, si zaslouží pochvalu. Uvědomuje si totiž, že potřebuje získat opětovně jistotu v řízení, aby nezpůsobil dopravní nehodu. Je zcela na každém jedinci, zda si objedná jednu, nebo více kondičních jízd. Cílem je, aby se opětovně nebál vyjet na silnici, poradil si se situací na křižovatce, v dopravní zácpě aj.

Někteří řidiči uvažují nad** kondičními jízdami**, ale mají obavy se na ně přihlásit z důvodu, že by jim mohl být odebrán řidičský průkaz. Tato obava je neopodstatněná. Instruktor v autoškole Vám bude nápomocný a rozhodně není oprávněný, aby třeba po jedné nezdařilé jízdě Vás požádal o navrácení řidičského průkazku. Instruktor Vám však může doporučit, abyste s ním absolvovali ještě další kondiční jízdu či jízdy. A litovat vynaložených peněz a času, je zbytečné. Jedná se totiž o smysluplně utracené peníze a čas. Děláte to totiž pro sebe, Vaši vlastní bezpečnost. Vašim rozhodnutím ochraňujete Vaše zdraví i zdraví ostatních řidičů.

Školení řidičů referentských vozidel

Jste zaměstnancem a je součástí Vašich pracovních povinností řízení auta? Možná jste se nesetkali s označením referentského vozidla, ale služebního vozidla. Právní řád sice pojem řidič referentského vozidla, jako takový nezná. Zato daňové zákony používají označení služební automobil.

Důležité však pro zaměstnance je to, zda součástí jejich pracovních povinností, je například vyzvednutí pošty autem, převoz zboží, převoz osob aj. Je-li tomu tak, pak musí každý takový zaměstnanec pravidelně absolvovat školení řidičů referentských vozidel.

Obsah školení řidičů referentských vozidel

Součástí školení je informování zaměstnanců s novinkami v dopravním zákonu, seznámení s nejčastějšími nástrahami na silnicích. Zaměstnanci se také dozví, jak se chovat v nepředvídatelných situacích, které mohou na silnicích vzniknout aj. Na závěr** školení řidičů referentských vozidel** je test. To, kdy je zapotřebí opětovně absolvovat školení řidičů, si nemusí hlídat samotný zaměstnavatel. Na starosti by tuto agendu měl mít například personalista, či správce vozového parku aj. Školení by se měl zúčastnit každý nově nastupující zaměstnanec, který bude řídit, byť i jen nepravidelně. Následně pak školení probíhá pravidelně jednou za rok.

Důležitost školení řidičů referentských vozidel

Zaměstnanec by však měl pamatovat na to, že by v pracovní době neměl řídit auto, pokud neabsolvoval školení řidičů.

Školení řidičů referentských vozidel rozhodně není pouhou formalitou a ani by tomu tak nemělo být. Každý z nás je individualitou, a jinak se chováme ve vypjatých situacích. A těch kolikráte není na silnici zrovna málo. Ani dravý a bezohledný řidič, ale ani příliš opatrný řidič, který předpokládá, že pojede-li pomalu, tak jede bezpečně, nejsou na silnici zrovna ideálními řidiči. Školení sice nenaučí řidiče, aby se stali více ohleduplnými. Zato se však dozví cenné rady a informace, a to včetně ukázek dopravních nehod, ke kterým dochází při zbrklosti, nevšímavosti, či blokování plynulosti jízdy. A celá řada řidičů si pak vezme informace i ukázky k srdci a stávají se z nich zodpovědnější řidiči.

Jak samotné školení, tak následné ověření znalostí zaměstnanců (řidičů referentů), musí být patřičně zdokumentováno, a to pro případ kontroly, nebo dopravní nehody.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8038 (extra-sluzby.cz#168)


Přidat komentář