Autoškola - Plzeň a okolí

V dnešní době se bez auta obejde jen málokterý dospělý. Jenomže koupě auta ještě neopravňuje k jeho řízení. K tomu je nutné po absolvování autoškoly složit úspěšně závěrečné zkoušky a získat řidičský průkaz. Tak směle do toho.

Autoškola - Plzeň a okolí

Pokud jste zletilý a dosud nemáte řidičské oprávnění na automobil, motorku nebo jiný dopravní prostředek, a to proto, že nevíte, která autoškola je pro vás ta nejlepší, máte po starostech..

Jak se přihlásit do autoškoly - Plzeň

Po rozhodnutí přihlásit se do autoškoly je nutné vyplnit přihlášku. Dále je nutné také absolvovat návštěvu u praktického lékaře, který Vám dá potvrzení, že jste zdravotně způsobilí. Formuláře naleznete na internetových stránkách firmy, která lekce autoškoly nabízí. Na základě toho, k jakému datu se do autoškoly přihlásíte, budete zařazeni do nejbližšího kurzu autoškoly. A co patří k výhodám samotné soukromé autoškoly?  To, že se můžete přihlásit on-line, tedy podat přihlášku z pohodlí domova prostřednictvím internetu. Kurzy začínají zhruba co 14 dní, proto se nebojte, že bude dlouho trvat, než na vás přijde řada.

Výuka autoškoly a její průběh – Plzeň

Jestliže jste se již rozhodli se do autoškoly přihlásit, ale potřebujete znát podrobnější informace, abyste se mohly výuce přizpůsobit, zde vám jich pár nabízíme. Výcvik na osobní automobil trvá 6 týdnů. V průběhu této doby se budete účastnit teoretické výuky v učebnách, kdy výuka probíhá vždy 2x do týdne. Dny si můžete zvolit sami dle toho, jak vám to vyhovuje. Kvalitní autoškola vždy myslí na vaše zájmy, povinnosti atd., a proto nabízí několik možností absolvování autoškoly. Během teoretické výuky získáte informace k pravidlům provozu na pozemních komunikacích, stejně tak i o zdravotním kurzu, jehož absolvování je důležité pro poskytnutí první pomoci a informace o konstrukci silničních vozidel. Během praktických jízd se vám bude učitel věnovat individuálně, abyste získali co nejlepší řidičské dovednosti a s nimi související návyky. Termíny jízd se domlouvají podle potřeb. Praktické jízdy probíhají v moderních vozidlech, které jsou ideální do městského provozu. Řidičský kurz je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním řidičského oprávnění.

Skupiny řidičského oprávnění

Skupiny řidičského oprávnění jsou:

Skupina B

Nejčastěji žádanou skupinou řidičského oprávnění je skupina B. Tedy řidičské oprávnění na řízení osobního vozidla.

Skupina B1 opravňuje jejího držitele k tomu, aby mohl řídit motorová tříkolková a čtyřkolková vozidla, kdy jejich nejvyšší konstrukční rychlost je vyšší než 45 km/h, nebo taková, která jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 cm3 nebo která jsou poháněná jakýmkoliv jiným zařízením se srovnatelným výkonem.

Skupina B opravňuje k řízení vozidla do hmotnosti 3500 kg, které je opatřeno max. 8 místy k sezení bez místa řidiče.

Skupina A

Velmi oblíbené jsou motocykly a je snem většiny mladých mužů pořídit si motorku a za příjemných letních večerů se na ní prohánět**. K řízení motorky** je nutné vlastnit řidičský průkaz. Skupina AM je potřebná k řízení motocyklu, jehož konstrukční rychlost je max**. 45 km/h**. Skupina A1 je nutná pro řízení motocyklu do obsahu 125 ccm nebo do výkonu 11kW. Skupina A opravňuje držitele tohoto řidičského oprávnění řídit motocykl buď do výkonu 25kW nebo o výkonu, který je větší než 25kW.

Skupina C

Kdo je držitelem řidičského oprávnění skupiny C, znamená to, že může řídit nákladní vozidla. Skupina C1 dovoluje řidiči řídit motorová vozidla, jejichž maximální přípustná hmotnost je vyšší než 3500 kg, ale nepřevyšuje hmotnost 7500 kg. Skupina C je určena pro ty, který mají zájem na řízení motorových vozidel, jejichž max. přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, s výjimkou vozidel skupiny D1 a D.

Skupina D

Tato skupina je určena pro držitele řidičského oprávnění k řízení autobusů. D1 představuje řidičské oprávnění pro řízení motorových vozidel, která jsou určena pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, vyjma místa řidiče, ale ne s více jak 16 místy, kromě místa řidiče. Skupina D opravňuje k řízení motorových vozidel, které jsou určené pro přepravu osob do 16 míst vyjma místa řidiče.

Skupina T

Tuto skupinu tvoří řidičské oprávnění na řízení traktoru a samojízdného pracovního stroje, kdy k motorovému vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo.

Plánované změny pro rok 2013 - motorkáři

Ministerstvo dopravy má v plánu od začátku roku 2013 provést změny týkající se pravidel pro motorkáře. Na motocykly, jejichž objem je nižší než 125 ccm s automatickou převodovkou, budou moci usednout i řidiči aut bez toho, aniž by vlastnili zkoušky na motorku. Podstatně přísnější pravidla zase čekají na ty, kteří mají zálusk na řízení silných motorek. Řidič, který nemá s řízením motocyklů zkušenosti, bude moci takovou motorku řídit až od 24 let. Ministerstvo své plány zdůvodňuje mimo jiné také tím, že Česká republika patří v současné době ke státům, kde ročně přijde nejvíce motorkářů o život, co se týká Evropy. Nehody motorkářů jsou zvyšovány také zvyšujícím se počtem automobilů na silnicích, ale i tím, že velmi silné motorky v dnešní době nestojí tolik a může si je pořídit téměř kdokoliv. Doby, kdy se motorkáři nejprve zaučovali na motorkách slabých, než přešli na silné, jsou dávno pryč. Ministerstvo dopravy dále vychází z toho, že až v okamžiku, kdy bude mít mladý motorkář dostatečné zkušenosti ze slabšího stroje, může navázat na stroje silnější. Navíc odstupňování věku důležitého pro získání řidičského oprávnění na motocykl vyžaduje i legislativa EU.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8037 (extra-sluzby.cz#163)


Přidat komentář