Autoškola - Praha 2

Práce učitele v autoškolách je velmi zodpovědné zaměstnání. Učitel ovlivňuje chování, zodpovědnost a praktiky budoucích řidičů za volantem. Výchovu řidičů ovlivňují i moderní výukové pomůcky a kvalitní autopark.

Říká se, že kdo získá řidičské oprávnění v** Praze** nebo jiném velkém městě, má výhodu. Naučí se totiž jezdit v centru, za hustého provozu a hlavně tam, kde jsou pro mnohé řidiče obávané tramvaje.

Autoškola –  vysoká profesionalita

Náročnost výuky vyžaduje perfektně vyškolené učitele, bezvadný vozový park, kvalitní a dostupné služby. To vše** Autoškoly z Prahy 2** splňují. Kromě řady výhod a slev některé nabízejí i pronájem vybavených výukových prostor k firemním školením a dalším vzdělávacím akcím. Jako každá** autoškola** provádějí základní výuku k získání** řidičského oprávnění** ve skupinách A, B, C, D, E a poskytují kondiční jízdy pro sváteční řidiče, pro zájemce o zdokonalení nebo prohloubení řidičských dovedností ve velkoměstském provozu nebo pro budoucí majitele nových silných vozů. Zdravotnická příprava je povinnou součástí pro všechny uchazeče o řidičské oprávnění. Budoucí řidiči se seznámí se zásadami chování při dopravní nehodě, naučí se komunikovat s dispečinky tísňových linek a jak postupovat při konkrétním zranění účastníků nehody, například: při šoku, bezvědomí, zlomeninách, vnějším masivním krvácení, popáleninách, úrazech hlavy a hrudníku a jak zvládnout resuscitaci.

Autoškola – vždy něco navíc

Není výjimkou, že Autoškoly z Prahy 2 nabízejí výuku i vykonání řidičských zkoušek cizincům, kteří na webových stránkách najdou pokyny pro cizince. Mezi standardní služby těchto autoškol patří i** povinná školení řidičů referentů**, které spolu s ověřením jejich znalostí vyplývá ze Zákona č.262/2006 Sb. Podle tohoto zákona se nemusí jednat o profesionální řidiče, ale všechny zaměstnance, kteří třeba jen občas fyzicky řídí vozidlo na služební cestě nebo při výkonu pracovní činnosti v uzavřeném firemním objektu. Tato školení jsou vyškolení pracovníci schopni zajistit buď v prostorách autoškoly nebo v prostorách zákazníka. V nabídce Autoškol z Prahy 2 je i školení řidičů k získání profesního osvědčení podle Zákona 374/2007 Sb. Toto se týká řidičů s řidičským oprávněním pro skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1, D1+E.

Autoškola – typy školení

Školení řidičů se dělí na vstupní a pravidelná.** Vstupní školení** je zakončeno teoretickou i praktickou zkouškou v celkovém rozsahu až 280 hodin, podle skupiny řidičského oprávnění a věku řidiče. Školení jsou prováděna zvlášť pro osobní a nákladní dopravu. Některé firmy využívají svého práva a nechávají nad rámec povinností daných zákonem prověřit řidičské dovednosti svých především méně zkušených zaměstnanců vstupním praktickým školením. Pravidelná školení mají za úkol prohloubit znalosti řidičů získaných při vstupním školení. Povinné pravidelné školení má rozsah 35 hodin a řidiči je musí absolvovat do konce pátého roku od získání řidičského oprávnění.

Autoškola - výuka budoucích učitelů

Většina autoškol se zabývá i kvalitní výukou budoucích učitelů. Kurzy pro získání učitelského oprávnění vedou zkušení a zodpovědní vyučující včetně psychologů. Délka kurzu pro budoucí učitele se pohybuje kolem čtyř měsíců.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8035 (extra-sluzby.cz#55)


Přidat komentář