Hydroizolace střech - Olomouc

Aby byla střecha opravdu kvalitní a moderní, neobejde se bez dobré hydroizolace. Díky této izolaci si můžete být jisti, že vám nebude do interiéru zatékat a bude propouštět vlhkost z obydlí ven. Proto na hydroizolaci nešetřete.

Hydroizolace střech – Olomouc

 

Hydroizolace střech – Olomouc

 

Kvalitní střecha je základ dobrého bydlení. Kvalita však nespočívá pouze v nové střešní krytině, ale zajišťuje ji mnoho dalších komponentů, jako např. střešní hydroizolace. Profesionální firma, která se hydroizolacemi střech zabývá, je firma pana Mgr. Jana Jašíčka ISOmont s. r. o. Tato firma dále provádí realizace střešních plášťů na klíč, mezi které patří např. modifikované asfaltové pásy, foliové systémy, přírodní břidlice, pálená a betonová taška, velkoplošné krytiny z povrchově upravených profilovaných plechů a mnoho dalších, dále provádí zaměření a posouzení objektu, dodatečné zateplení střech, kompletní montáž střešních krytin včetně klempířských prací, montáž hromosvodů včetně revizí, dále montáž střech u novostaveb včetně odborného poradenství.

Firma ISOmont s. r. o. má maximální zájem na tom, aby byl zákazník spokojený, a dělá proto vše. V dané oblasti má mnohaleté zkušenosti, což ocenila již celá dlouhá řada zákazníků. Navíc veškeré služby poskytují za příznivou cenu a jsou také** držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009**.

 

 

Telefonní číslo: +420 602 714 577

emailová adresa je: isomont@volny.cz.

Více informací se dozvíte na internetových stránkách firmy: www.isomont.cz

Hydroizolace střech

Střecha rodinného domu či jiného objektu patří mezi nejvíce namáhané konstrukce stavby. Střecha je po celý rok neustále vystavována zejména klimatickým vlivům, jako je déšť, sníh, vítr, UV záření, apod. Proto je velice důležitá kvalitní ochrana proti těmto nepříznivým vlivům, díky které bude ochráněn i celý dům. Při realizaci nové střechy nebo i sanaci střechy staré, je mimo jiné velmi důležitá kvalitně provedená hydroizolace. Taková kvalitní hydroizolace střechy nedá šanci vlhkosti a přitom zaručí propustnost vodní páry.

Jak opravit střechu?

Současné střechy na starších domech jsou často nevhodně projektově řešené, což samozřejmě ovlivňuje jejich kvalitu. V dřívější době, kdy se staré domy stavily, se používal nekvalifikovaný návrh, materiál také nebyl zrovna moc kvalitní a řemeslnická práce také nebyla na úrovni, s jakou se můžete setkat v dnešní moderní době. Z těchto důvodu vznikaly takové střechy, které nemohly plnit funkci, jakou plní střechy postavené dnes, a proto je nejvyšší čas dát věci do pořádku a nevhodné střechy zrekonstruovat.

Při rekonstrukci střechy je nutné dodržet určitý postup, který následně přispěje k tomu, že bude střecha svému majiteli sloužit po mnoho dalších let účelně. V prvé řadě je potřeba zanalyzovat stav a určit, které příčiny můžou za porušení střechy. Následuje návrh sanace, výběr vhodného materiálu. Pak záleží na vás, kterou firmu k rekonstrukci využijete. Samozřejmě záleží na zkušenostech firmy, na referencích firmy, na doporučeních, apod. Firma provede realizace rekonstrukce střechy a může vám zajistit pravidelnou údržbu střešního pláště. Pokud by došlo k zanedbání nebo vynechání některého z těchto kroků, vystavujete se tak riziko neúspěšné stavby nebo další nutné rekonstrukci střešního pláště.

Návrh sanace střechy

 

Sanace střešních konstrukcí - Olomouc

 

Po zjištění skutečného stavu střechy odborník navrhne způsob, jak se bude střecha opravovat a také stanový rozsah nutných oprav.

Opravy hydroizolační vrstvy

K opravě hydroizolační vrstvy bývají nejčastěji používány hydroizolační pásy, které jsou vyrobené z modifikovaných asfaltů. Tyto hydroizolační pásy jsou vyztužené polyesterovými nosnými vložkami, nebo vložkami ze skleněných rohoží. Můžou být také vyrobené z kombinací nosných vložek. Na hydroizolační vrstvy profesionální firma používá také různé druhy fólií. Tyto fólie bývají často vyrobené z PVC, ECB, nebo jiných materiálů.

Hydroizolace se zateplením

 

Realizace střešních plášťů - Olomouc

 

Oprava hydroizolační vrstvy s dodatečným zateplením je takový způsob opravy, který bývá navrhován v případech, kdy je potřeba zvýšit tepelný odpor střešního pláště. Nejjednodušším způsobem, jak takovou opravu provést je, když se přidá nová tepelněizolační vrstva na vrstvu vnější, která je na staré střeše a nad ní se vytvoří nová hydroizolační vrstva. Stará hydroizolace může být využita jako parozábrana. Tepelná izolace střechy bývá v drtivé většině případů tvořena deskami z minerální vaty, polyuretanu nebo polystyren.

Nejlepším řešením jak opravit původní střechu je způsobem, kdy dochází k obrácenému pořadí vrstev. Po takové opravě bude střešní souvrství doplněno tepelněizolační vrstvou, která je vyrobená z extrudovaného polystyrenu. Takový polystyren se zatěžuje. Pokud necháte střechu zrekonstruovat tímto způsobem, bude její hydroizolace chráněna před mechanickým poškozením, dále bude chráněna před UV zářením, střecha nebude vystavena změnám teplot, které se podstatně v průběhu roku mění. Střecha, která je opravena pomocí obráceného pořadí vrstev může být doplněna drenážní vrstvou a potřebnou půdou a tato může být využívána jako vegetační střecha.

Co je to pojistná hydroizolace?

U střech, které jsou opatřené krytinou z menších prvků, hrozí nebezpečí náchylnosti k propouštění deště, sněhu a prachu a to v době, kdy jsou vystavené většímu větru nebo na návětrných stranách střech. Právě pro odstranění tohoto rizika slouží pojistná hydroizolace. Tato se umísťuje pod krytinu a větranou vzduchovou dutinu. Pojistná hydroizolace dále chrání spodní vrstvu střešního pláště před zvlhnutím, i když velmi krátkodobě. Přesněji řešeno po dobu, po kterou není položena střešní krytina. Pojistná hydroizolace během provozu v podkroví propouští vlhkost. A to vlhkost, která vzniká ve střešním plášti. Pojistná hydroizolace je i dostatečně odolná před hydrostatickým tlakem, který působí opačným směrem.

Co může způsobit nesprávná montáž?

Pokud byste se rozhodli ušetřit na střeše např. tím, že se do její rekonstrukce nebo kompletní výstavby pustíte sami, zaděláváte si na problémy, které jsou s neodbornou montáží spojeny. Neprofesionální montáž střešní krytiny má vliv na celkovou funkci střecha. To, že i na první pohled může být poznat, že jste si střešní krytinu pokládali sami, nemusíme zmiňovat. Střešní rovina musí zkrátka působit jako jednotná plocha. Pokud se do pokládky střešní krtiny pustí odborníci, nebude jim ani nejsložitější tvar střešní krytiny činit žádný problém, aby dosáhly požadovaného výsledku. Při pokládání střešní krytiny je nutné se řídit pravidlem, že se pokládá ve směru zprava doleva a od okapového plechu dešťových svodů směrem nahoru k hřebenu. Řemeslník by měl každou tašku zvlášť ukládat do drážek předchozí tašky tak, aby nedošlo ke vzniku žádných vystupujících rohů, nebo výčnělků, které by celkový dojem z položených tašek kazily. Pro pokládku krytiny se používá rovná laťka, díky níž se střešní krytina dorovnává svisle, aby celková střecha působila jako celek a dojde tak k zajištění požadovaného vzhledu střechy.

Vzhledem k tomu, že materiál na výstavbu nebo rekonstrukci střechy stojí opravdu hodně peněz, které musí investor zaplatit, je dobré, aby i práci spojenou s provedením hydroizolace, pokládky střešní krytiny a dalších, přenechal na odbornících. Když už totiž člověk do střechy vloží tolik financí, je škoda, aby si to zkazil neodbornou pokládkou a byl nucen se v důsledku špatně a neodborně provedené rekonstrukce pouštět do další opravy, která se mu skutečně dosti prodraží.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8059 (extra-sluzby.cz#205)


Diskuze a zkušenosti

Hauser | 29.03.2014 19:32
Re: Hydroizolace střech - Olomouc Dobrý večer,potřeboval bych polozit střechu o velikosti 300m2 tažky máme kolik by to u vás asi tak stálo jsme z Daskabatu u Olomouce dekuji za odpoved s pozdravem Hauser děkuji


Přidat komentář