Hydroizolační fólie - Domažlice

Hydroizolace ochrání nejen naši střechu před nepříjemnostmi, jako je zatékání či prosakování vody. Rozhodně se nejedná o nějakou zanedbatelnou „kosmetickou“ úpravu. Rozhodneme-li se pro hydroizolaci, nikdy bychom neměli jednat na vlastní pěst.

Voda je životadárnou tekutinou nezbytnou pro přežití na Zemi. Je nepostradatelná v našem každodenním životě. Ovšem voda zatékající nám pod střechu už je o poznání postradatelnější. Pokud si tedy všimnete prosakující vody, mokré nebo odlupující se omítky, plísní či jiných nepříjemností, je nejvyšší čas obrátit se na některou z firem specializujících se na provádění hydroizolace.

Mokro a vlhkost v domě totiž nejen snižují životnost našeho příbytku, ale především podporují** vznik plísní, které jsou škodlivé a nebezpečné pro naše zdraví**.

Co  hydroizolace obnáší

Hydroizolací myslíme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody (ve všech skupenstvích) do stavební konstrukce a do vnitřních prostorů stavebního objektu. Ve specifických stavbách (vodojem, žumpa) má hydroizolace účinek opačný, tedy zabránění úniku vlhkosti ze stavebního objektu do vnějšího prostoru. Technologie izolování budov proti vodě je známá už od středověku, kdy se izolovalo výhradně pomocí** přírodního asfaltu**.

Každému objektu pochopitelně vyhovuje jiný druh hydroizolace. To, jaká izolace je nejlepší právě pro váš dům, chatu, či bazén, už posoudí profesionální firma. Ta bere v potaz například místo a vnější podmínky, ve kterých se daný objekt nachází. Je však třeba také zohlednit stav nemovitosti, použitý stavební materiál, technologii stavby atd.

Nejvhodnější doba pro provedení hydroizolace je** před začátkem zimy**, jelikož právě podzim a zima jsou na srážky nejbohatší a zbytečné čekání by se mohlo vymstít. Výjimku tvoří pouze případy, kdy je provedení hydroizolace neodkladné z důvodu havarijního stavu nemovitosti.

Hydroizolační fólie – Domažlice

Pokud si nevíte rady s výběrem hydroizolačních fólií pro vaši střechu, balkon, bazén či jezírko, obraťte se na pana Martina Křížka z Domažlic. Vše podstatné najdete na jeho webových stránkáchhydroizolacnifolie.mypage.cz, kde naleznete také tematické fotogalerie dokumentující** proces montáže fólií i výslednou práci.**

Pan Martin Křížek se věnuje také výrobě plastových oken a dveří, ať už běžných, či atypických, a zhotovování fasád se zateplením a z plastových palubek. O kvalitě jeho práce svědčí** bohaté zkušenosti - 14 let práce jako mistr výroby.**

Kontaktovat či klást jakékoli dotazy můžete na telefonním čísle +420 602 108 100 nebo e-mailu martinkrizek@atlas.cz.

Hydroizolační materiály

Hydroizolační materiály rozdělujeme podle použité izolační hmoty. Hydroizolace mohou být asfaltové a dehtové,** z plastu či pryže**, polyetylenové, popř. další, například jílové, skleněné, či** kovové.**

Mezi kvalitní patří např. polyetylenové fólie v rovném a tvarovaném provedení. Používají se především jako zemní hydroizolace. Hydroizolační PVC fólie jsou také velmi kvalitní a používají se jako izolace plochých střech, bazénů a jezírek.

Hydroizolace střech

Střešní fólie odolávají UV záření a mohou být vystaveny přímým povětrnostním vlivům. Kromě toho musí být odolné vůči agresivním projevům počasí, jako je** mráz,** nebo naopak** sálavé horko** a také proti chemickým látkám v ovzduší, průmyslovým zplodinám, atp. Zaručují dlouhodobou a hlavně bezporuchovou** funkci střešního pláště** i v extrémních podmínkách. Folie se používají pro střechy jedno i víceplášťové, s tepelně-izolační vrstvou pod i nad střešní krytinou. Hydroizolační střešní fólie jsou** vhodné pro většinu** konstrukčních řešení střech - pro bezespádé plochy i pro střechy pochůzné či pojízdné, plochy pokryté zeminou, kačírkem nebo** vodou** a také pro tzv. zelené střechy, tedy střechy porostlé vegetací.

Pro fólie hovoří také fakt, že jsou tenké a nezatěžují střešní konstrukci, ani nijak esteticky nenarušují celkový vzhled objektu. Na trhu jsou k dostání dokonce ve více barevných provedeních.

Ochrana hydroizolačních fólií

Pro ochranu izolačních fólií je vhodné použít tzv. geotextilie, které se na fólii umísťují buď jednostranně, nebo oboustranně.

Hydroizolace základů a základové desky

Už samotné označení "základy" nám dává vědět, že není radno je podcenit. Totéž platí o jejich izolaci. Nekvalitní izolace základů nebo základní desky domu může mít nedozírné následky pro stavbu. Představa například takové garáže, do které nám zatéká a na zdech bují plísně, jistě není moc příjemná. S kvalitně provedenou hydroizolací zvýšíte nejen tržní hodnotu objektu, ale také výrazně prodloužíte jeho životnost. A vlhkosti i plísním můžete dát sbohem!

Izolační materiál vybíráme s ohledem na co nejvyšší zamezení zemní vlhkosti - vody, tlakové vody, "bludných proudů", ale také radonu, případným chemickým látkám obsaženým v zemině a v neposlední řadě mechanickému poškození, způsobenému například prorůstajícími kořeny rostlin. Izolační folie pro zemní použití jsou funkčně** spolehlivé, vysoce pevné a mají vysokou průtažnost.**

Izolace teras a balkónů

Na kvalitní izolaci bychom měli pamatovat nejen u střechy a základů našeho domu či chalupy, ale také u** balkonů a teras**. Právě ty jsou totiž vystaveny veškerým nepříznivým vnějším vlivům, a to samozřejmě po celý rok.

Stejně jako u hydroizolace střechy, i u balkonů a teras bychom měli dát přednost kvalitnímu materiálu. Zvolíme-li totiž levný, nekvalitní materiál, hrozí nutnost častých rekonstrukcí. Neméně důležitá je samozřejmě i zkušenost a zručnost námi vybrané montážní firmy.

Izolace jezírek a bazénů

Izolační** jezírkové fólie** jsou určeny k vykládání zahradních jezírek, hlavně pak těch, ve kterých pěstujeme vodních rostliny. Jezírková fólie dokonale brání ztrátám vody průsakem, má výbornou průtažnost, je přizpůsobivá členitosti podkladu a odolná proti prorůstání kořínků rostlin. Je elastická a zároveň velmi odolná vůči mechanickému poškození. Jednotlivé pásy jezírkové a bazénové fólie se svařují do libovolných rozměrů a tvarů (ostré hrany, kulaté rohy, ovály, výstupky, atd.) a to přímo na místě, nebo jako plachta dle zadání.

Bazénové fólie se uplatní při stavbě venkovních i vnitřních bazénů. Uplatnění nachází rovněž při rekonstrukcích bazénů starších. Bazénové izolace by měly být stálobarevné a odolné proti UV záření, hnilobě, plísním a mikroorganizmům, agresivitě a tvrdosti vody. Samozřejmostí pro bazénové izolace je** zdravotní i ekologická nezávadnost**. Bazénové izolační folie jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození (včetně proražení).

Izolace proti radonu

Radon je přírodním radioaktivním plynem a vzniká přeměnou uranu. Je bezbarvý, bez zápachu a chuti a chemicky netečný. Vzniklý radon se pak přetváří na další prvky, které jsou však také radioaktivní. Ptáte se, co má radon společného s vaším domem?

Dostává se sem hlavně ze země - z podloží pod stavbou. Ve stopovém množství se vyskytuje téměř všude, ale ochrana proti němu je nezbytná v případě, že je na daném místě zvýšená koncentrace tohoto prvku.

Pokud tedy budete stavět dům, chatu nebo chalupu na místě, kde je střední, nebo dokonce vysoký tzv. Radonový index, pak je nezbytně nutné ochránit danou stavbou proti radonu. Účinným řešením je pochopitelně izolace proti radonu. Pořizovací cena této izolace je nízká a její životnost je dlouhá. Především však chráníte zdraví vaše i celé vaší rodiny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8058 (extra-sluzby.cz#194)


Přidat komentář