Izolační práce - Uherské Hradiště

V dnešní době je na trhu velké množství nejrůznějších izolací, bez kterých se neobjede téměř žádná stavba. Mimo tepelných izolací existují i jiné izolace - na zabezpečení bazénů, jezírek, izolace proti radonu a mnoho dalších.

Izolace bazénů

Pro povrchovou izolaci jak nových, tak i rekonstruovaných bazénů se používají mechanicky kotvené fóliové systémy. Tyto fólie bývají svařeny do libovolného tvaru a různých velikostí a to buď s hladkým nebo protiskluzovým povrchem. Jakou barvou bude fólie opatřena, záleží na každém zákazníkovi. Foliové bazény patří k nejběžnějším typům zahradních bazénů. Výstavba tohoto typů bazénu je poměrně rychlá, ale vyžaduje profesionalitu a odbornost, díky čemuž dojde k přesnému osazení prvků konstrukce na rovný betonový povrch základové desky a také k řádnému vypnutí folie, aby nedošlo na dně bazénu k vytvoření varhánků. Proto vždy montáž svěřte odborné firmě, protože jen tak docílíte výborných izolačních schopností. Velmi kvalitní jsou bazénové fólie z PVC a to např. značek FATRAFOL, které jsou různých barev, jako jsou světle modrá, modrá, tmavě modrá, modrozelená, bílá, černá, dále můžete vybírat značku AQUAPLAST, která se hodí k vykládání zahradních jezírek a je k sehnání v barvách zelených, antracit a černé, ALKORPLAN v barvách světlemodré, bílé, tyrkysové a černé, atd. Jestliže potřebujete zaizolovat ať už venkovní nebo vnitřní bazén, obraťte se na firmu pana Ivana Zábojníka, který vám ve všem vyjde vstříc a poskytne vám poradenství v dané oblasti.

Izolace jezírek

Co se týká izolace jezírek, i zde se, podobně jako u bazénů, přizpůsobí velikost použité fólie připravené jámě, tato fólie se položí a ukotví na dno jámy a horkovzdušně se svaří. Je možné a vhodné použít fólie z PVC a to značek ALKORPLAN, které jsou určené k vykládání zahradní ch jezírek a vodních staveb. Tyto fólie se uplatní jak při stavbě nových vnitřních i venkovních bazénů, tak i při rekonstrukci bazénů starších. Fólie ALKORPLAN patří ke špičce v Evropě a to zejména vysokou UV stabilitou a stálobarevností. Pro izolaci jezírek se používá několik typů fólií, které se od sebe vzájemně odlišují a to kvalitativním a barevným provedením.

Izolace proti radonu

O tom, jestli je nutné ochránit konkrétní stavby proti radonu a jakým způsobem je nutné je ochránit, rozhoduje jednat charakter takového objektu a také radonové riziko podloží. Proti radonu je nutné chránit takové stavby, jejichž součástí jsou pobytové prostory a které jsou postavené na podloží buď se středním nebo vysokým radonovým rizikem. Čím vyšší je radonová koncentrace v podloží a stejně tak i čím jsou půdní vrstvy propustnější, tím je vyšší pravděpodobnost, že bude do objektu pronikat velké množství nebezpečného radonu. Radonem se rozumí přírodní radioaktivní plyn a tento vzniká postupnou přeměnou uranu v zemské kůře. Radon se přeměňuje na další radioaktivní prvky, které jsou při vdechování uchycovány v dýchacích cestách a ozařují je. Radon se ve většině případů dostává do našeho domu z podloží pod budovou, kde se může vyskytovat vysoká koncentrace radonu. U lidí, kteří jsou dlouhodobě vystavení působení vysoké koncentraci radonu, byl zjištěn vyšší výskyt rakoviny plic a bylo prokázáno, že příčinou této formy rakoviny bylo ozáření dýchacích cest právě radonem.

Pro izolaci proti radonu se nejčastěji používá fólie v tloušťce 1,0 až 2,0. Před samotnou realizací je nutné stanovit tloušťku fólie tím, že se provede měření radonového indexu. Fólie proti radonu musí být oboustranně chráněny geotextilií.

Izolace proti ropným produktům

Izolace proti ropným produktům zabraňují průniku látek do podloží a jsou vhodné zejména pro čerpací stanice PHM, parkovací plochy, montážní jámy, nádrže, tanky na ropné látky. Nejlepším možným řešením je pro izolace stavby proti průniku ropných produktů zabudování fólie přímo do stavebního díla. Fólie, která je určená pro tyto účely, poskytuje dokonalou ochranu před všemi druhy ropných produktů a některým rozpouštědlům.

Izolace balkonů

Kvůli špatné izolace jsou balkony velmi náchylné na poškození. Izolace balkónů musí být provedena kvalitně a musí vydržet velmi extrémní rozdíly teplot a také velké objemové změny. Správná izolace balkónu dokáže balkón udržet ve výborném stavu po mnoho let. Izolace balkónů se provádí pomocí fólie, která se připevňuje na jakýkoliv vhodný přípravný povrch. Směrování vrstev fólie po jejím nalepení odvádí vodu a brání tak hromadění vody na povrchu balkonu. Jestliže se rozhodnete využít k izolaci balkónů fóliový systém FATRAFOL, prodloužíte životnost podlahových konstrukcí balkonu a zvýšíte tak i spolehlivost vodotěsné hydroizolační vrstvy.

Izolace rovných střech

V současné době se rovné střechy objevují stále častěji. Ale i u starších domů se setkáváme s rovnými střechami. Mít rovnou střechu působí částečně efektivně, protože majitel takového domu může využívat i další užitkové prostory např. jako skladiště, nebo jako prostory pro odpočinek. Půdu má však neobydlenou pouze málokdo a proto je nutná tepelná izolace střechy, která je u rovné střechy opravdu nezbytná a pro ochranu domu stejně samozřejmá, jako např. izolace obvodových stěn**. Fóliové izolace** zajišťují dlouhodobou ochranu střešního pláště a to i v extrémních klimatických podmínkách. Fólie, co se týká hmotnosti, nezatěžují konstrukci střechy, odolávají mechanickému namáhání, tepelné energií, mrazu a jsou hlavně po celou dobu zcela bezúdržbové. Fólie může být kladena na všechny klasické podklady, včetně původní krytiny. Obnovu hydroizolační funkce střechy vám svedou a zajistí vlastnosti systému FATRAFOL, který je dlouhodobě ověřen.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8055 (extra-sluzby.cz#176)


Přidat komentář