Kompletní izolační práce - Vyškov

Izolace každé stavby je její nedílnou součástí. Pokud chcete váš domov chránit před různými vnějšími i vnitřními vlivy, chcete bydlet komfortně, pohodlně a levně, rozhodně vám doporučujeme investovat své peníze do kvalitní izolace.

Kvalitní izolací se nerozumí jen zateplení. Izolace totiž nepředstavuje výhody pouze v rámci tepelného zateplení objektu, díky čemuž výrazně odlehčíte peněžence při placení účtů za spotřebovanou energii, ale její výhody tkví také v tom, že zabrání pronikání do interiéru a následně tvorbě plísní. Velkou výhodou kvalitního zaizolovaní je to, že pokud máte například hlučné sousedy nebo bydlíte na rušné silnici, v blízkosti restauračního zařízení, dálnice, apod., dochází k vynikajícímu pohlcení takového hluku a navíc vám zajistí i příjemné klima v létě.

Jaký materiál k zaizolování vybrat?

V dnešní moderní době je na našem trhu velké množství produktů, a pro obyčejného člověka, který se o izolaci příliš nezajímá, bývá velký problém vybrat ten správný. Jestliže jste se rozhodli pro izolaci vašeho domu, bazénu, balkónu, atd., je dobré vše řádně zkonzultovat s odborníkem, abyste s výběrem materiálu nešlápli vedle a aby splnil účel, pro který byl zakoupen. Jestliže je vaším cílem, aby byla izolace mimo jiné paropropustná, a aby částečně izolovala i akusticky, bude nejlepší, když se poohlédnete po izolaci minerálního původu. Existují izolace skelné nebo kamenné. Materiály vyrobené z kamenné minerální vlny jsou vhodným řešením do kontaktních zateplovacích systémů. Materiály ze skelné vlny jsou zase lepší do provětrávaných nebo sendvičových fasádních systémů. Jak materiály z kamenné vlny, tak i ze skelné, jsou odolné proti ohni, což se o ostatních materiálech říct nedá.

Obecně o izolacích

Izolace jsou nedílnou součástí každé stavby a to proto, že chrání domov před různými povětrnostními vlivy, ale také máme díky nim komfortní, pohodlné a levné bydlení. Izolacemi chráníme svůj domov před úniky tepla, před nadměrným hlukem zvenčí i zevnitř budovy, před pronikáním vody z venkovního prostředí a před pronikání radonu z geologického podloží. Izolací se opatřují základy domu, ale také obvodové stěny domu, střecha, okna, stropy, podlahy, vnitřní stěny. Izolace se dále používá na balkóny, terasy, bazény, jezírka nebo na jímky. Vhodný izolační materiál se vybírá podle toho, kam bude izolace umístěna, jaký má být požadovaný efekt celkové izolace a kolik finančních prostředků máme na izolaci k dispozici.

Izolace obvodových zdí domu

Současná finanční krize postihuje každého z nás, ač se vám to na první pohled nemusí zdát. Růst cen za všechno je nevyhnutelný, a proto každý z nás stále více usiluje o to, abychom své výdaje pokud možno nejvíce snížili. Nejjednodušší možností může být snížení tepelných ztrát přes obvodové konstrukce budovy. Nejlépe skrz střechu, fasádu a podlahu na terénu. Jak je známo, největší plochu domu tvoří obvodové stěny. Právě na nich bývá nejvíce tepelných ztrát a to až dokonce 30% z celkových tepelných ztrát. Domy, které byly postavené již před rokem 1990, a že jich je, a dokonce i některé novostavby, nesplňují normové požadavky, které jsou doporučené pro obvodové stěny a proto se nevyhnout nutnosti tyto stěny zaizolovat. Jedním z možných způsobů zateplení obvodových zdí je kontaktní zateplovací systém. Tento systém se buduje na již upravenou fasádu domu. Díky tomu dům získá nový vzhled a budou odstraněny různé nedostatky původní fasády, jako jsou nerovnosti, praskliny, atd. Ale co je nejdůležitější – prodlouží se životnost celé stavby.

Výhody zateplení obvodových zdí

Díky zateplení obvodových stěn se zlepší tepelná pohoda v interiéru, nebude docházet ke vzniku plísní, dojde k odstranění tepelných mostů a navíc se výrazným způsobem sníží tepelné ztráty. Náklady na vytápění vám díky izolaci obvodech stěn klesnou až od 40%. Další možností, jak zateplit obvodové zdi, je použití provětrávaného systému, kdy se na původní fasádu upevní nosný rošt a do tohoto se vloží tepelná izolace. Izolace se ukotví a překryje se pojistnou hydroizolacívysokodifuzní fólie. Díky fólii dochází k odpařování vodní páry z obvodové zdi.

Izolace střech

Z celkových tepelných ztrát představuje 10% nedokonalá střešní konstrukce. Naprostá většina domů, které jsou postaveny na území České republiky, má šikmou střechu. Díky tomu, že střechu zateplíte alespoň dvěma vrstvami, eliminujete tepelné mosty v místě krokví. Podstatné je, abyste umístili izolaci mezi krokve a pod ně spojitě, tzn. bez toho, aby vznikly spáry, dále musíte vyplnit všechny dutiny a aplikovat parozábranu tak, aby byla v místě spojů celistvá. Základem pro dlouhodobou funkčnost střechy není pouze kvalitní střešní krytina, ale i vhodně zvolená tepelná izolace. Specifické potřeby mají ploché střechy, neboť tyto mají malý sklon a proto je nutné zvýšit jejich ochranu proti vodě. K izolaci plochých střech se nejčastěji používají fólie z PVC a asfaltové pásy. U šikmých střech záleží velmi na volbě střešní krytiny, která bude na střechu položena. Dobrou izolaci splňují betonové tašky, asfaltové šindele, plechové desky. Střešní fólie je také velmi důležitá.

Izolace základů domu

Základ domu není tvořen pouze betonovou základovou deskou. Při plánování a následně realizaci základů domů musíte myslet také na to, aby byla budova chráněna před zemní vlhkostí a před radonem, který je zdraví nebezpečný. Právě k tomu slouží hydroizolace. K ochraně domu před působením radonu existuje několik možností ochrany. Kromě izolace je možné také použít odvětrávání nebo rekuperaci. Tam, kde se radon vyskytuje málo, postačí, když necháte základy domu kvalitně hydroizolovat. Izolace spodních staveb slouží také jako ochrana před tlakovou vodou v případě, že je váš dům podsklepen, pokud se zde předpokládá velký tlak vody.

Izolace bazénu

Izolace bazénu patří také k velmi důležitým pracím, jejichž význam se nesmí podceňovat a vyžaduje se i zde asistence odborníka. Pro izolaci bazénů se používají různé materiály ve formě fólií. Vybírat můžete podle jejich vlastností, ale také tvaru a barevného provedení. Je nutné, aby zaizolování bazénu prováděl odborník na izolatérské práce, aby byla fólie položena rovně, hladce a nevznikaly na dně bazénu a po jeho stěnách varhánky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8056 (extra-sluzby.cz#186)


Přidat komentář