Montáže solárních systémů - Ostrava

Sluneční energie nabízí levnou možnost ohřevu vody pomocí solárních systémů. Možné je využití i pro přitápění. Ve spojení s dalšími nízkoenergetickými zdroji znamená velkou úsporu nákladů na provoz domácnosti.

Sluneční energie v České republice

Podle výpočtů je sluneční energie pro** solární** využití v České republice dostatek. Doba slunečního záření se vypočítá z počtu hodin souvislého slunečního svitu za měsíc nebo za rok. V České republice je to zhruba jeden tisíc pět set hodin za rok. Intenzita slunečního záření je veličina, která vyjadřuje souhrn globálního záření na jednotku vodorovné plochy, opět za měsíc či za rok. V České republice se tato hodnota pohybuje v rozmezí 950 – 1250 kWh na metr čtvereční za rok. Tyto hodnoty vypovídají o možnosti maximálně prospěšného využití sluneční energie pro ohřev užitkové vody, přihřívání topné vody nebo ohřev vody v bazénu.

Co je solární systém?

Jde o systém sestávající z několika prvků, které zajišťují** efektivní ohřev vody**, případně i vytápění. Nejčastěji se používá systém s nuceným oběhem vody. Celý systém pracuje na principu, kdy sluneční kolektor přemění sluneční energii na teplo, které přenáší teplonosná kapalina do zásobníku pro ohřev vody, kde teplo předá vodě a vrátí se pomocí čerpadla zpět do kolektoru.

Jaká je úspora pomocí solárního systému?

Zásluhou moderních kolektorů může sluneční záření získat až** šedesát pět procent potřebné celoroční energie pro ohřev vody**. Zbytek celoroční energie je nutné doplnit jiným zdrojem tepla. V přechodné části topné sezóny, což jsou měsíce říjen, listopad, březen a duben je možné solární zařízení využívat také jako doplňkový zdroj energie pro přitápění, čímž lze ušetřit až dvacet pět procent nákladů na vytápění.

Kde instalovat kolektory?

Nejlépe je umístit kolektory na střechy s jižní orientací. Střecha nesmí být nijak stíněna a její sklon musí odpovídat třiceti až padesáti stupňům. Pokud je střecha nevyhovující, je možné umístit kolektory na konstrukci v blízkosti domu. Nejméně problémů s umístěním je u plochých střech.

Jak instalovat kolektory?

Dříve se kolektory instalovaly pouze na střešní krytinu. Mělo to výhodu v možnosti naklánění kolektorů. Dnes je možné instalovat kolektory přímo do střešní krytiny. Někteří výrobci střešních krytin s tím již přímo počítají a mají solární systémy ve své nabídce. Kromě toho je možné instalovat solární kolektory na konstrukcích a to prakticky kamkoli, kde tomu odpovídají podmínky pro dopad slunečních paprsků. Je tedy možná instalace na stěny, balkony, terasy, garáže i na zahradu či volný prostor.

Jaká je účinnost solárních systémů?

Kromě umístění a orientace je účinnost solárního systému dána i plochou a druhem kolektoru. Plocha nebo velikost kolektoru se spočítá podle počtu osob, které objekt využívají. Co se týká druhů kolektoru, tak klasické deskové kolektory se využívají spíše pro sezónní provoz, kdežto vakuové trubicové se hodí pro celoroční provoz a tím je jejich celková účinnost vyšší.

Jaká je nejlepší montáž solárního systému?

Jako nejúčinnější se jeví kombinace s automatickým přepínáním. Jde o to, že v době dostatečného slunečního svitu solární systém ohřívá vodu a případně i přihřívá dům. Jakmile teplota poklesne, přepne se automaticky ohřívání na jiný systém. Může to být ohřev pomocí plynu nebo elektřiny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8050 (extra-sluzby.cz#50)


Přidat komentář