Montáže solárních systémů - Praha 1

Solární energie znamená velkou úsporu ročních nákladů na bydlení. Ohřev teplé vody i přitápění pomocí solárních systémů je velmi výhodné. Nutná je však správná instalace i výběr kolektorů.

Co je důležité pro instalaci solárních systémů?

Tak samozřejmě přímý sluneční svit a jeho celková doba v dané lokalitě. Pak je velice důležitá orientace a sklon solárních panelů neboli kolektorů. A nakonec také celková plocha solárních panelů.

Správná orientace solárních panelů

Orientace by měla být ideálně na jih. V našich podmínkách je ideální orientace** jeden stupeň na jihozápad.** Maximální** odchylka,** která ještě nemá velký vliv na výkon kolektoru, je patnáct až dvacet stupňů na východ či západ. Další možností je ještě přípustná odchylka na východ či západ čtyřicet pět procent. Zde je však nezbytné pro dosažení správného výkonu navýšit počet kolektorů. Přesto zde dochází k snižování úspory nákladů až o deset procent.

Správný sklon solárních panelů

Ideální sklon solárních panelů je od třiceti pěti do čtyřiceti pěti procent od vodorovné roviny. Sklon v rozmezí dvacet pět až šedesát procent má ještě minimální ztráty, proto zde stačí přibližná hodnota. Pro instalaci solárních panelů na šikmou střechu, je zapotřebí zjistit její sklon z projektové dokumentace domu.

Jaké vybrat solární panely?

Záleží, co od solárního systému očekáváte. Pro sezónní provoz a ohřev teplé vody vyhovují běžné ploché deskové kolektory, pro celoroční provoz s ohřevem teplé vody a přitápěním, pak vakuové trubicové kolektory.

Jak připevnit solární panely?

Všechny upevňovací systémy jsou vysoce pevné, stabilní, odolné a vhodné pro všechny typy solárních kolektorů. Jejich montáž je celkem snadná, avšak instalace solárních panelů se doporučuje výhradně do rukou odborníků. Základem připevňovacího systému jsou speciální hliníkové H profily, které se umisťují vodorovně. Pro šroubování se používají speciální šrouby a matice, které lze posouvat po profilu podle potřeby. Na šikmé střechy se umisťují fixační háky, pro ploché střechy slouží trojúhelníkové vzpěry. Na držáky nebo vzpěry se přišroubují vodorovně dva rovnoběžné H profily a na ty se pak umísťují kolektory. K profilu se jednoduše připevňují čtyřmi šrouby a přítlačnými destičkami.

Instalace solárních panelů na šikmé střeše

Instalovat solárním panely lze na šikmé střechy pokryté jakoukoli střešní krytinou. Nejčastěji se upevňují střešními háky, pokud je na střeše šindel nebo plech pak se kolektory ukotvují do střešní konstrukce, skrz krytinu a je nebytné utěsnit dokonale vzniklé otvory tak, aby jimi nezatékalo do střechy.

Instalace solárních panelů ve střeše

Jde o instalaci, která z části nahrazuje střešní krytinu. Zde je velmi důležitá izolace v místech napojení kolektorů na střešní krytinu a v místech spojů mezi jednotlivými panely. Tyto solární systémy jsou dnes přímo v nabídce některých výrobců střešních krytin.

Instalace na plochou střechu nebo zem

Solární panely se umisťují na montážní rámy, které jsou buď ukotveny ve střeše, nebo zemi, případně mohou být pouze zatíženy bez kotvení.

Instalace do fasády domu

Tato instalace je stejná jako u šikmé střechy. Nicméně přistupuje se k ní jen v případě, že není jiné odpovídající řešení.

Instalace na střechu altánu, pergoly nebo garáže

Jde o instalaci, která nejenže zajistí teplou vodu a přitápění, ale také slouží místo střechy. Celé upevnění probíhá i zde pomocí H profilů a speciálních šroubů a matic.

Střecha ze solárních panelů

Poslední možností je střecha kompletně pokrytá solárními panely. Zde se však většinou kombinují solární panely s fotovoltaickými panely a střešními okny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8051 (extra-sluzby.cz#51)


Přidat komentář