BOZP, školení BOZP, kontrola BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci byla v minulých dobách poměrně podceňovaná, ale novelizací zákona a také díky častějším konrolám se vše upravuje. To má přinést větší bezpečnost nejen na majetku, ale především na lidských životech.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se běžně vyskytuje jako BOZP, tedy pod zkratkou. Každý o ní ví, zejména pak zaměstnavatelé, jenže ne každý postupuje dle předepsaných podmínek a předpisů. Když totiž nastoupí do zaměstnání nový pracovník, je nutné, aby bezpodmínečně prošel školením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bohužel ne všude se tak děje, obvykle totiž, zejména v těch malých firmách, je novému zaměstnanci předán k podpisu formulář, kde podpisem stvrzuje, že byl seznámen s podmínkami a celým průběhem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Školení BOZP

Jenže to není adekvátní příklad toho, jak má být prováděno. Následně na to totiž dochází často k velkým neštěstím v podobě škod na majetku a pak také lidském zdraví. Scénář má někdy i tragický konec a to je pak nevyčíslitelná škoda. Proto by každý měl absolvovat povinné školení se vším všudy.

Externí školitel BOZP

Pokud není ve firmě kompetentní osoba, jež dokáže v tomto oboru dostatečně profesionálně školit, pak je nutností, aby firma najala externího školitele. Dnes to není žádný problém, protože existují firmy, jež sdružují mezi sebou odborníky právě na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a to nejen tak obecnou, ale i odbornou. Dokážou tak bez zdlouhavé přípravy dostatečně profesionálně vyškolit každého pracovníka.

Školení BOZP online

Navíc ne každý může uvolnit najednou všechny pracovníky, či pro nové udělat speciální školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a tak je tu možnost využít moderní způsoby školení a to formou online, kdy každý zaměstnanec si může vytyčit čas, nebo je mu určen a školení projít online, poměrně zábavnou formou. Díky tomu si způsoby a předpisy dokážou lépe zapamatovat a není to tak nudné, jako některá dlouhá školení, kdy je přednes monotónní až uspávající.

Kontrola BOZP

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutností už jen proto, aby bylo zamezeno případným tragickým scénářům a neštěstím, či jen škodách na majetku, ale také proto, že tak nařizuje zákon. Nedávná novela zákona dokonce zvýšila počet kontrol nejen dokumentací, ale i na pracovištích, kde je dohlíženo jak na správné používání strojů, ale i použití ochranných prostředků aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8119 (extra-sluzby.cz#263)


Přidat komentář