Instalatérské a topenářské práce - Blansko a okolí

Mít ve svém domě nebo bytě v pořádku rozvody vody, plynu a topení je velmi důležité nejen pro vaše pohodlí, ale také jako prevence proti haváriím. Specializovaná firma vám vybuduje veškeré rozvody nebo provede jejich rekonstrukci či revizi.

V novostavbách i rekonstruovaných rodinných domcích nebo bytech je nutné mít v pořádku veškeré instalace vody, plynu i topení. Pro vlastní pohodu a dobrý pocit je vhodné nechat jednou za určitý čas rozvody zkontrolovat specializovanou firmou, zvláště pak, pokud jste se nastěhovali do staršího domu či bytu s původními rozvody. Pokud si objednáte specializovanou firmu, která se zabývá veškerými rozvody, pak nemusíte oslovovat řemeslníky kvůli každým rozvodům jednotlivě. Pokud potřebujete provést** instalace, opravy, či rekonstrukce nebo revize rozvodů vody, plynu nebo topení** a jste z** Blanska nebo okolí**, pak pro vás máme užitečný tip na pana Michala Illka, který tyto práce provádí.

Instalatérské, topenářské a plynařské práce – Blansko a okolí

Pan Michal Illek nabízí** instalatérské, topenářské a plynařské práce**. Pan Illek vám provede veškeré instalace nebo také rekonstrukce, opravy a potřebné revize rozvodů vody, topení nebo plynu a příslušejících zařízení, vše dle vašeho přání a potřeb. Pokud vás nabídka pana Illka zaujala, neváhejte jej oslovit prostřednictvím přiložených kontaktů:** Michal Illek**, e-mail:** michal.illek@seznam.cz**, telefonní číslo:** 604 192 946**, adresa: Pod Javory 2062, 67801 Blansko.

Plynařské práce na Blanensku

Je ve vaší obci možnost napojení na plyn? Pokud ano a vy dosud nejste připojení, určitě toho využijte. Plyn vyjde na topení i na vaření podstatně levněji než elektřina. Také profesionální kuchaři se shodují na tom, že pro vaření je plyn mnohem vhodnější, protože síla plamene se dá regulovat snáze než elektřina a navíc plamen na regulaci reaguje ihned, na rozdíl od elektrických plotýnek.

Rozvody plynu BlanskoPlynové rozvody

Pro** rozvody plynu** se v současnosti používají především měděné trubky a tvarovky na rozdíl od dob dřívějších, kdy se používaly téměř výhradně trubky z oceli. Pokud bydlíte ve starším domě či bytě, určitě máte ocelové plynové trubky přinejmenším v kuchyni u stropu. Dnes však existuje možnost schovat plynové potrubí do drážek ve zdi nebo v podlaze.

Materiál a díly měděných plynových trubek jsou dány závaznými normami a plynárenskými předpisy. Spoje mají být dle norem nerozebíratelné a zhotoveny tvrdým pájením, lisováním nebo svařováním, jedinou výjimkou je připojení k armaturám, kde jsou povoleny spoje rozebíratelné. Tvarovky pro lisované spoje jsou dle norem označeny žlutou barvou a také nápisem „GAS“ nebo „PLYN“. Stejně tak barva těsnícího kroužku je žlutá. Kromě dřívější oceli, která se již nepoužívá pro sklon ke korozi a obtížné svařování, a také dnes používané mědi, se na plynové potrubí začínají jako novinka používat vícevrstvá plastová nebo plastovo-hlinková potrubí.

Těsnění spojů je vždy certifikováno pro konkrétní typ spoje a použitý druh plynu. Dnes se používá především zemní plyn, anebo tam, kde není nevede plynové potrubí, stlačený propan-butan v kovových nádržích. Dříve používaný svítiplyn se v naší zemi již nepoužívá, protože je jedovatý.

Montáž plynových rozvodů Blansko

Nezapomeňte, že plyn může způsobit výbuch. Podobně jako oheň, tak i plyn je „dobrý sluha ale špatný pán“. Proto musí montáž plynových rozvodů provádět zásadně jedině vyškolený pracovník s osvědčením a musí se prokázat oprávněním k** montáži a opravám plynových zařízení**!

Topenářské práce na Blanensku

Stejně jako voda nebo plyn, tak i funkční topení zajistí vašemu domovu nebo pracovišti příjemné klima a pohodu. Kromě vytápění kamínky nebo krbem potřebují všechny ostatní druhy topení rozvody.

Rozvody topení Blansko

I pro rozvody vytápění se u novějších instalací většinou využívá měď, u starších typů pak často naleznete ocelové rozvody. Taktéž u vytápění se již můžete setkat s plastovými rozvody.** Rozvody topení** je možné pájet naměkko i natvrdo, u podlahového vytápění lze však použít pouze pájení natvrdo, případně lisovaný spoj. Barva těsnění je u rozvodů topení černá. Na rozdíl od plynového potrubí jsou u topenářských rozvodů rozebíratelné spoje povoleny bez omezení, přičemž typ těsnění se musí přizpůsobit teplonosnému médiu. Aby závěsy trubek nepřenášely na stavební konstrukci hluk a vibrace, používají se příslušné izolace. Dle norem nesmí docházet k přímému styku mědi s ocelí. V případě, kdy je potřeba propojit měděné a ocelové trubky, používají se tvarovky z přechodového kovu. Pokud chcete, aby vaše topení vydrželo dlouho, měl by tyto práce provádět výlučně profesionální pracovník s příslušným školením nebo odborným vyučením.

vodoinstalaceInstalatérské práce – napojení na vodu a odpady

Pokud rodinný dům či jiný objekt ještě není připojen na obecní vodovod nebo jiný zdroj pitné vody, budete nutně potřebovat instalatéry, kteří napojení na vodu zajistí. Pokud se v místě vašeho bydliště nachází obecní vodovod, určitě tuto možnost vyžijte a nechte se připojit. Obecní voda je poměrně levná a má vysokou kvalitu. Kde vodovod není, je potřeba uvažovat nad alternativními zdroji vody. Nejčastěji se v takovém případě použije voda ze studny nebo z hloubkového vrtu. Vodu ze studny je však pro udržení čistoty a pitného stavu nutné pravidelně desinfikovat vhodnými přípravky a přesto se voda ze studny k pití někdy použít nedá. Pokud máte obecní vodu, ale chcete ušetřit za její odběr, můžete uvažovat o pořízení podzemní nádrže, ve které se bude shromažďovat dešťová voda. Tu pak budete moci jako užitkovou vodu čerpat na zalévání zahrady či splachování WC aj.** Odvod odpadních vod** je samozřejmou součástí projektu vodoinstalace.

Revize, opravy a rekonstrukce rozvodů plynu, topení a vody

Stejně jako vše, tak i** instalace a rozvody vody, plynu a topení** včetně příslušejících zařízení se časem opotřebují. Proto jsou na místě pravidelné revize a případné nutné opravy či kompletní rekonstrukce nebo úplná výměna rozvodů a zařízení. Některé staré byty nebo domy mají rozvody a příslušní zařízení v katastrofálním stavu a proto je nejvhodnějším řešením kompletní výměna všech rozvodů. Pravidelné revize zjistí i menší závady, jejichž oprava vyjde samozřejmě levněji. Oproti tomu když se pravidelné revize neprovádějí, vady se rozšiřují a znásobují a jejich oprava je pak o to dražší.

Revize zařízení a rozvodů je nutná zejména kvůli správnému chodu veškerého zařízení a prevenci škod způsobených havárií, v případě plynových zařízení pak může jít doslova o život. Pro správnou funkci všech typů rozvodů jsou pravidelné revize nevyhnutelné. Přestože řada kutilů je zvyklá opravy provádět svépomocí, je jistě lepší svěřit tento úkol profesionální firmě. Budete mít jistotu, že provedená práce je kvalitní a hlavně vám dá firma osvědčení o provedených revizích (což je důležitý dokument pro pojišťovnu v případě havárie) a rovněž na veškeré provedené instalace či opravy dostanete záruku, takže kdyby se přeci jen něco porouchalo, případná oprava bude bezplatná.revize

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8114 (extra-sluzby.cz#251)


Přidat komentář