Instalatérské a topenářské práce - Zlín a okolí

Budete stavět rodinný domek? Nebo jste si koupili starší dům, který vyžaduje kompletní rekonstrukci včetně nové vodoinstalace, vytápění a dalších rozvodů? Musíte vyřešit také odvod odpadních vod? Čtěte dále.

Jste-li ze Zlína nebo okolí, pak pro vás máme hned na začátku užitečný tip na pana Svatopluka Mikla.

Vodoinstalace, odpady, topení, rekonstrukce koupelen Zlín

Pan Svatopluk Mikl z Lukova v okrese Zlín nabízí kompletní** instalatérské práce, topenářské práce, rekonstrukce koupelen a instalace odpadních systémů**. Pokud stavíte nebo rekonstruujete domek či byt a jste ze Zlína či okolí, pak můžete využít služeb profesionálního řemeslníka pana Mikla. Veškeré dotazy nebo poptávku služeb směřujte přímo na pana Mikla prostřednictví níže uvedených kontaktů:

Svatopluk Mikl, internetové stránky: http://www.mikl.wz.cz, e-mail: smikl@seznam.cz, telefonní číslo: 737 274 365, adresa: Palírna 16, 763 17 Lukov.

Instalatérské a topenářské práce Zlínsko

Pro vodoinstalaci a odvod odpadních vod je potřeba vypracovat projekt, na jehož základě provede instalatér rozvod vodovodních a odpadních potrubí v domě a

Podlahové topení

napojení na veřejný vodovod a kanalizaci či na alternativní zdroje vody a řešení** odvodu odpadních vod**. Tam, kde není možnost napojit se na obecní vodovod, je potřeba zvážit alternativní zdroje pitné vody, mezi něž může patřit klasická studna nebo také hloubkový vrt na vodu. Jinou možností je pak pomocí speciálních zařízení zadržovat, filtrovat a dále upravovat vodu dešťovou tak, aby z ní byla voda vhodná nejen k užitku, ale dokonce také k pití. Rozvody pitné vody se dnes nejčastěji provádějí v plastu, zatímco užitková voda se obvykle vede v mědi. Měď se dnes používá rovněž pro rozvody horké vody do radiátorů. Dříve preferovaná ocel se již nepoužívá kvůli obtížnému svařování a sklonu ke korozi. Tam kde je z důvodů rekonstrukce nebo opravy potřeba propojit ocelové a měděné trubky, se použije spojovací součást z přechodového materiálu. Dle zákona se provádí povinná tlaková zkouška potrubí, která se týká jak vodoinstalace tak i rozvodů ústředního vytápění. Zkouška odhalí případné nedostatky ještě před uvedením systému do plného provozu.

Podlahové a stěnové vytápění

Teplovodní topení, to už dnes nemusí znamenat jen klasické radiátory na zdech pod okny. Stále oblíbenější je plošné podlahové nebo i stěnové vytápění, které není vidět a přesto velmi příjemně a rovnoměrně vytopí celý prostor. Díky podlahovému vytápění už vás nebude studit podlaha a stěnové vytápění zase velmi efektivně řeší problémy s plísněmi na zdech, neboť na povrchu teplé zdi se nesráží vlhkost, která je zodpovědná za růst plísní. Stěnové i podlahové vytápění lze napojit na klasický kotel.

rekonstrukce koupelenRekonstrukce koupelen na Zlínsku

Rekonstrukce koupelny se liší podle toho, zda jde o cihlovou koupelnu nebo** umakartové bytové jádro**. Zatímco umakart se zcela odstraňuje, v případě cihlové koupelny se obvykle odstraní jen původní zařízení,  na jehož místo přijde nové moderní vybavení dle vašeho vkusu a výběru. Samozřejmostí jsou i nové obklady a podlaha.

Po vybourání umakartu se jádro buď vyzdí, nebo tam kde to není možné se použijí lehké tvárnice či ještě lehčí sádrokartonové příčky, jež zajistí, že nedojde k přetížení konstrukce budovy. Dále se postupuje jako při rekonstrukci zděné koupelny.

Rekonstrukce koupelny může trvat až dva týdny a ceny se pohybují v částkách okolo sto tisíc korun a výše. Výsledek však bude jistě stát za to a z nové koupelny se budete těšit po další léta.

Instalace odpadních systémů ZlínOdpadní systémy

Každý dům produkuje odpadní vody. Existuje několik možností, jak naložit s odpadními vodami. Odpadní voda se dělí na splaškovou a dešťovou. Zatímco o likvidaci splaškové vody se musíte nutně postarat buď odvodem do veřejné kanalizace nebo septiku či soukromé čističky, dešťovou vodu můžete svést buď do kanalizace, anebo využívat přirozené vsakování dešťové vody do půdy na vhodném místě zahrady. Další možností pak je dešťovou vodu na svém pozemku záměrně zadržovat a využívat ji pro zalévání zahrady ale i v domě jako užitkovou či dokonce pitnou vodu.

Napojení na veřejnou kanalizaci

Můžete-li dům napojit na veřejnou kanalizaci, dalo by se zjednodušeně říci, že máte vyhráno. Jednodušší a pohodlnější řešení totiž neexistuje. Veřejná kanalizace je buď jednotná nebo oddělená. Jednotná kanalizační síť odvádí splaškovou i srážkovou vodu do čistírny odpadních vod zároveň, zatímco oddělené kanalizační sítě odvádějí dešťovou a splaškovou vodu zvlášť. Pro dešťovou i splaškovou vodu je v takovém případě vybudováno samostatné potrubí a jednotlivé vody nelze navzájem míchat.

Veřejný kanalizační systém a k němu příslušející čistička odpadních vod jsou svým majitelem nebo správcem udržovány v provozu, případně opravovány nebo rozšiřovány a tak je nemožné vyhnout se nutným investicím. Proto se při užívání veřejné kanalizace musí nutně platit stočné.

Odpadní jímka

Pokud nemáte možnost napojení na kanalizaci, můžete volit buď odpadní jímku, nebo vlastní čistírnu odpadních vod. Odpadní jímka je řešení technologicky podstatně jednodušší a také levnější na počáteční investici. V jímce se odpadní voda shromažďuje, avšak nečistí. Proto je nutné je nechat po naplnění vyvážet fekálním vozem.

Dříve se používaly tzv. biologické septiky, které odpadní vodu postupně a v malých dávkách vypouštěly do přírody, takže nebylo nutné pravidelné vyvážení. Pro jejich nízkou účinnost a riziko zamoření svého okolí a přírodních či podzemních vod nebezpečnými bakteriemi tyto septiky úřady dnes již nepovolují.

Odpadní jímkaDomácí čistírna odpadních vod

Další možností likvidace odpadních vod je vlastní čistírna odpadních vod. Toto zařízení je technologicky složitější než jímka a také vyžaduje vyšší investiční náklady. Ovšem díky tomu, že domácí čistička nepotřebuje vyvážení, vložená investice se časem vrátí, takže v konečném důsledku je domácí čistírna levnější než septik. Po vyčištění odpadní vody je možné ji využívat k zálivce nebo ji nechat na pozemku vsakovat či odvádět do rýhy podél pozemku. Jinou verzí domácí čistírny je kořenová čistírna odpadních vod.

Odtok a vsakování dešťových vod

Pokud ve vaší lokalitě není možnost napojení na veřejnou kanalizaci, je třeba popřemýšlet také nad tím, jak naložit s dešťovou vodou . Pokud nechcete dešťovku zadržovat pro pozdější využití, zbavíte se jí snadno tím, že ji necháte vsakovat do půdy svedením na vhodné místo v zahradě, které by mělo být dostatečně vzdálené od budov, aby se nepodmáčely jejich základy, případně vodu svedete do rýhy na okraji pozemku či do příkopu podél cesty.

V případě novostaveb však stavební úřady mohou vyžadovat, aby bylo vsakování dešťovky technologicky upraveno např. pomocí vsakovací jámy vyplněné kameny nebo systémem drenáží či speciálních vsakovacích klecí a tunelů apod. Důvodem takové úpravy je, aby se v hustě zastavěné oblasti nesnižovala hladina spodních vod vlivem rychlého odtoku dešťovky ze střech do příkopů podél cest apod.

Nechávat všechnu dešťovou vodu bez užitku odtékat či vsakovat však může být škoda. Díky zadržování vody na pozemku můžete totiž nejen ušetřit, ale také se chovat ekologicky.

Záměrné zadržování a využívání dešťových vod

Pokud jste někdy žili v domku nebo měli chatu, pak určitě znáte zadržování vody v sudech pod okapem. Vodu pak můžete využít na zálivku, takže ušetříte za vodné. V některých místech ani voda není, takže je to jediné možné řešení, jak mít vlastní vodu.

V dnešní době však existují podstatně důmyslnější metody,** jak efektivně nakládat s dešťovou vodou**. Do země lze zapustit akumulační nádrž na dešťovou vodu o objemu až několik tisíc litrů. Tuto vodu pak můžete využívat nejen na zahradě pro zálivku. Nádrž je možné napojit na vodovodní řád v domě a přefiltrovanou dešťovku využívat jako** užitkovou vodu pro splachování WC**, praní aj. Pokud se rozhodnete pro podzemní nádrž na dešťovou vodu, přesto byste měli vyřešit i odtok nebo vsakování dešťovky, protože nádrž se při delších deštích obvykle naplní a další vodu pak i přes pravidelné využívání nemusí stíhá pojímat všechnu.

Dnešní technologie umožňuje vodu z nádrže využívat dokonce i jako pitnou. Je však potřeba mít instalovanou speciální čističku na dešťovou vodu. Pokud bydlíte v oblasti, kde hodně prší a máte velkou plochu střechy, která vám do nádrže nebo nádrží svede dostatek dešťové vody, můžete být díky podzemním nádržím na dešťovku a instalaci potřebných filtrací a čističky, co se zásobování vodou týče, dokonce zcela soběstační.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8116 (extra-sluzby.cz#255)


Přidat komentář