Kamenické práce - Holetín

Kámen – přírodní materiál, který má své nezastupitelné místo v našich domovech, ale také například v historických budovách. Kámen má využití v zahradní architektuře, jako zádlažba veřejné komunikace a samozřejmě jako dlažba či kuchyňská pracovní deska.

Kámen je sice chladný a tvrdý, zároveň však z něj vyzařuje elegance, vznešenost a neotřelost. Vneseme-li do našich domovů tento materiál, dodáme interiéru nebo exteriéru přírodní ráz, útulnost a majestátnost v jednom.

Kámen dříve a nyní

Kámen se již odpradávna řadil k velmi důležitému komponentu, a to pro nejen pro soukromé osoby, ale i vesnice a města. Kámen plnil a stále plní, jak estetickou, tak užitkovou funkci. Dříve byl kámen převážně využíván pro vydláždění ploch, ale také výstavbu kamenných zídek, či výstavbu samotných obydlí. Jak čas plynul, postupně byla vydlážděná plocha nahrazována. Naštěstí ne ve všech případech a všude došlo při rekonstrukci dlážděné plochy k výměně.

V současnosti tak můžeme stále spatřit dlažbu z přírodního kamene. Vedle toho se však můžeme z přírodního kamene těšit i v našich domovech, ne jen na veřejném prostranství.

Dlažba v našich domovech

Řekne-li se příjezdová cesta k domu, chodník u domu, stání pro auto, cestička na zahradě, pak ve všech těchto případech se řeší, jakým způsobem a z čeho cestu vybudovat. Cesty je možné nechat jen tak, tj. z udusané zeminy, nebo vyložené štěrkem, či vybetonovat. Mnohem efektnější, vzhlednější a praktičtější je však dlažba.

Volit můžete například mezi dlažbou klasickou kamennou, ale také betonovou, keramickou, či zatravňovací. Při výběru dlažby je třeba se řídit nejen pocitovými vjemy, ale také tím, kde dlažba bude a co od ní očekáváte. A samozřejmě je třeba ještě nezapomínat na takový fakt, jako je volba materiálu. Dlažba totiž může být pískovce, vápence, žuly aj. S výběrem se můžete také poradit s Vámi vybranou firmou, kterou oslovíte ve věci pokládky dlažby.

Využití kamene v interiérech a exteriérech

Podíváme se blíže do interiéru, pak v něm můžeme kámen využít pro již zmíněné kuchyňské pracovní desky, desky k umyvadlu, pro obklady v kuchyni a koupelně, dlažbu v předsíni, hale a/nebo jídelně, ale i další interiérové prvky, v podobě obložení krbu, schodišť aj.

Opustíme-li interiér, pak i zde najdeme nemalé uplatnění kamene. Z kamene je možné si nechat vybudovat přístupový chodník, vjezd k rodinnému domku, soklové zdivo, schody, studnu, korýtka a další jedinečné prvky zahradní architektury. Určitě bychom také neměli zapomenout na místo, kam chodíme za našimi blízkými a kamarády, kteří nás již fyzicky opustili, ale stále mají místo v našich srdcích. Řeč je o hřbitovech. A právě z kamene je možné si nechat vytvořit pomníky, desky na hrob, urny a to včetně vyrytí ozdobného písma, a to včetně vyrytí ozdobného písma.

Kamenické práce

Kameník je svým způsobem umělec, restaurátor a architekt v jednom. Kamenické práce se totiž častokrát týkají renovace, či restaurování kamenných prvků a památek. U kamenického mistra si můžete objednat zcela originální architektonický prvek a nemusí se jednat „jen“ o sochu. Velmi oblíbené a efektní jsou například ozdobné kamenné studny, soklíky, ohniště. Ovšem kámen je využíván samozřejmě i co do funkční stránky. A tak si můžete nechat vybudovat venkovní krb, či v interiéru si nechat krb obložit kamenem. Neotřelým prvkem v obývacích pokojích je také zabudování krbu, či televize do tzv. soklíkové zdi aj.

Kamenické práce na veřejném prostranství

Některé věci, kolem kterých den, co den chodíme, nám přijdou již zcela normální a samozřejmé. Ovšem i za těmito „věcmi“ a prvky stojí nemálo času a kumštu. U nejednoho náměstí představují kašny nepřehlédnutelnou a originální dominantu. A právě za vybudováním takové kašny stojí práce zručného a pečlivého kameníka. Také v řadě lázeňských měst je možné spatřit vskutku architektonické kamenné prvky v podobě rozličných bazénků. A pokud Vaše kroky někdy směřovaly do relaxačního centra, konkrétně sauny, pak i zde jste se mohli setkat s prací zručného kameníka.

Dlaždičské práce

Vedle specifických kamenických prací, jsou zde ještě dlaždičské práce. V tomto případě můžete u příslušných firem poptávat vyhotovení různých typů dlažeb, a to v podobě hrubě opracovaných, leštěných, a/nebo štípaných prvků. Co si nechat například osadit kamennou obrubu, betonovou obrubu, položit dlažební kostky, či zámkovou dlažbu? Exteriérový prostor Vaší zahrady u chaty, chalupy, domu, získá hned jiný ráz. A pokud se rozhodnete například pro zámkovou dlažbu, oceníte nejen její kompaktnost, dlouhou trvanlivost, ale také možnost jejího případného pozdějšího rozebrání a opětovného složení.

Dlaždičské práce na veřejném prostranství

V celé řadě měst je možné spatřit vydlážděné plochy, a to malými dlažebními kostkami. Tyto kostky sice nejsou nijak vítané například u chodkyň s podpatky. Ovšem ani někteří cyklisté zrovna nejásají, když se drkotají po takového cestě. Na druhé straně však vydlážděná plocha dodává konkrétnímu místu původní ráz a zachovává historický kontext. Vyasfaltovat cesty a silnici je sice řešením, ale originalita a charakter daného města a místa by byl rázem pryč. Kamenné uličky mají svůj nezaměnitelný půvab. Vezměte si například historické části v Chorvatsku, kdy se můžete toulat úzkými, kamennými uličkami. Ovšem, kvůli vydláždění nemusíme jezdit do zahraničí, také v tuzemsku je plno měst, která se mohou pochlubit malebným náměstím vydlážděným kamennými kostkami, a to častokráte i do efektních tvarů.

Kde všude se můžete setkat s dlaždičskou prací? Není to jen v historických částech měst. Také celá řada veřejných parků, zámeckých parků, lázeňských parků, zahrad, klášterních zahrad, se může pochlubit vydlážděním. Kamenické řemeslo tak rozhodně není na ústupu.

Svět jde dopředu, o tom není pochyb. Dnešní generace mladých lidí by řekla, že je jiná doba. Ano, doba je jiná, a to nejen v podobě nových technologií, které nám nabízí nevídané možnosti. Ovšem ne všechno za nás udělá a vyrobí zautomatizovaná technika. A nebylo by to taky škoda, kdyby tomu tak bylo? Pak bychom se již těžko setkávali například s nabídkou ruční výroby nábytkových kousků na míru. Rozloučit bychom se nejspíš také mohli se zachováváním historických památek a skvostů, které můžeme obdivovat nejen v řadě zámků, chrámů a kostelů. Doufejme, že ještě po dlouhou dobu bude platit „zlaté české ruce“. Díky nim se totiž můžeme těšit také z poctivé práce zručného kameníka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8070 (extra-sluzby.cz#79)


Přidat komentář