Odpadový hospodář

Každý původce odpadů musí splňovat povinnosti, které jsou uvedené v platném znění § 12, 13, 14 a 16 zákona o odpadech

Odpadový hospodář je již dnes důležitou součástí nejen pro velké firmy, které jsou povinny splňovat všechny zákonem stanovené požadavky o odpadech a nakládání s nimi dle č. 185/2001 Sb.

Původce odpadů

Původce odpadů je každá právnická nebo fyzická osoba s oprávněním k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Každý původce odpadů je zároveň povinný stanovit funkci odpadového hospodáře. 

Odpadový hospodář

Odpadový hospodář je zaměstnance nebo OSVČ s odborným vzděláním a dostatečnou praxí, zodpovídající za odborné nakládání s odpady

Funkce odpadového hospodáře

Vznik funkce odpadového hospodáře dle § 15 zákona o odpadech je původně inspirována vodním zákonem, jež je doprovázen vyhláškou č. 42/1976 Sb., o vodohospodářích. Paradoxem však je, že tato funkce vodohospodáře byla legislativci zrušena chvíli před zavedením samotného odpadového hospodáře.

Odpadový hospodář je ve své praxi plně zodpovědný za odborné nakládání s odpady, proto by měli jeho znalosti obsahovat minimálně zákony o státní kontrole a další legislativy podle kterých se musí řídit.

Znalosti odpadového hospodáře musí být natolik dostačující, aby Vám byl schopen poskytnou profesionální poradenské a konzultační služby.

Odpadový hospodář Vás může rovněž zastoupit při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, hlavně při výkonu jejich kontrolní činnosti. 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31496


Přidat komentář