Elektroinstalace a kovovýroba - Plzeň-jih a okolí

Pokud stavíte nový rodinný dům, jistě řešíte i otázku elektroinstalace. S výstavbou domu ovšem souvisí mimo elektroinstalaci také estetická stránka domu, kterou můžou zajistit kovovýrobky, jako např. pojezdové brány. Využijte proto služeb odborníka.

Elektroinstalace

Elektroinstalací se rozumí soustava elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů v místě, kde jsou užívány. Elektroinstalace slouží k přenosu elektrické energie. K tomu, aby správně fungovala, musí být správně vybavena a dimenzována. Pro elektroinstalaci v budovách se používají názvy jako je rozvodná síť, datová síť, nebo také slaboproudé rozvody. Elektroinstalace je tvořena soustavou vzájemně propojených vodičů, ovládacích prvků a jisticích prvků.

Jak navrhnout elektroinstalaci v bytě?

K tomu, aby elektroinstalace dobře a spolehlivě fungovala, je potřeba odborný projekt. Ten můžou zpracovat pouze osoby, které mají k dané činnosti oprávnění a nejenom to. Ještě důležitější jsou drahocenné zkušenosti. Projekt elektroinstalace je potřeba také k tomu, aby mohl revizní technik vystavit revizní zprávu. Nejprve ze všeho musíte důkladně zvážit, kde všude budete mít různá zařízení, nábytek, elektrické spotřebiče, atd. Vaše plánované rozmístění spotřebičů je nutné sdělit projektantovi. Odborník přes elektroinstalaci, který vám bude zpracovávat projekt elektroinstalace, musí mít dostatek informací o rozmístění zásuvek v místnosti. Dnes jsou moderní i panelové zásuvky, které se montují skoro až na podlahu a byly vyvinuty jako součást lištových podlahových systémů. Dále je potřeba, abyste projektanta informovali o příkonu spotřebičů, které budete ve své domácnosti využívat. Příkon každého spotřebiče vždy závislí na jeho kvalitě a funkčnosti. Projektant také musí vědět, jaké spotřebiče budou připojeny k zásuvkám. A na základě zjištěných informací vám projektant navrhne celou elektroinstalaci objektu a nejvhodnější způsob osvětlení.

Proč je revize elektroinstalace nutná?

Podle platných zákonů a nařízení je každý provozovatel elektrického zařízení povinen zajistit revizi elektroinstalace. Tato povinnost mu vyplívá z ČSN 33 1500, dále je povinen zajistit revizi elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600 a revizi elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610. Díky provedené revizi budete vědět, zda je vaše elektroinstalace v pořádku a bez závad. Také budete ochránění před případným úrazem elektrickým proudem, snížíte riziko nebezpečí požáru. Revizí elektrospotřebičů a nářadí se rozumí revize kancelářské a výpočetní techniky, domácích spotřebičů, ručního nářadí a dalších elektrických zařízení. Revize elektrospotřebičů je potřeba provádět vždy v daném termínu podle ČSN a to z důvodu bezpečnosti provozu elektrospotřebiče. Díky tomu zabráníte nechtěným požárům nebo úrazů a újmám na zdraví. Revize hromosvodů je nutné dodržovat také ve stanovených lhůtách podle platných norem ČSN a to proto, že atmosferická elektřina je nevyzpytatelná, a dokáže způsobit opravdu rozsáhlé škody, a to nejčastěji během noci. Díky kvalitně a odborně provedené revizi budete mít zajištěný bezpečný provoz zařízení. Co se týká revize elektroinstalací, tato musí být prováděna v pravidelných intervalech. V bytových objektech se revize elektroinstalace provádí každých 5 let, v prostorách, kde výrazněji působí vnější vlivy, se provádí častěji.

Montáže hromosvodů

Montáže hromosvodů provádí odborník – elektroinstalatér v souladu s platnými normami, který má k dané činnosti odbornou certifikaci. Nejvhodnější hromosvody je potřeba zvolit podle příslušných elektrotechnických norem a také podle konkrétního stavebního řešení vašeho objektu. O tom, jaký způsob ochrany se zvolí, rozhoduje odborník, na základě svých zkušeností a znalostí v oboru. Nejprve se zvolí druh materiálu, ze kterého bude jímací soustava a svody k zemničům zhotoveny. Zpravidla bývá nejčastěji použit materiál pozinkovaný drát. Ale dobré vlastnosti má i měděný vodič nebo slitina hliníku. U nového rodinného domu nebo jiné nemovitosti je nejlepší možnou volbou uložit základové zemniče do připravených základových pasů nebo desky a až poté provést betonáž. Další instalaci je dobré provést až poté, co bude střecha dokončena. Po dokončení instalace hromosvodové soustavy a po proměření všech důležitých parametrů zpracuje odborník výchozí revizní zprávu.

Kovovýroba

Kovovýroba a svařování – dva důležité a základní obory činností, které nutně patří k sobě. Díky kovovýrobě zručného odborníka můžete vybírat z bohaté nabídky výrobků, které promění Váš dům k nepoznání, samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Z kovovýroby pochází např. pojezdové brány, oplocená vrata, garážová vrata, stožáry, a také zámečnické práce.

Pojezdové brány

Pojezdové brány jsou naprosto praktickým doplňkem každého rodinného domu. Pojezdové brány se vyrábí na zakázku, aby vždy odpovídaly všem parametrům domu, stávajícímu oplocení a hlavně vašemu přání. Můžou být vyrobeny z různých materiálů, výroba je samozřejmě ovlivněna konečnou cenou, kterou jste ochotni do brány investovat. Pokud oslovíte firmu, která má s výrobou pojezdových bran zkušenosti, nebude pro ni těžké spojit kvalitu, dlouhodobou životnost a funkčnost takové pojezdové brány a to vše za příznivé ceny. Při volbě motorového pohonu je potřeba zohledňovat určité parametry, kterými jsou: hmotnost brány, její rozměry, stávající elektroinstalační rozvody a umístění motorového pohonu. Můžete volit buď pojezdové brány dvoukřídlé, posuvné samonosné nebo posuvné na koleji.

Garážová vrata

Jestliže jste zrovna ve fázi, kdy vybíráte garážová vrata, musíte zohlednit následující faktory a to, zda je vaše garáž součástí domu nebo zda stojí samostatně, jestli budete vaši garáž využívat i k jiným účelům než pouze k parkování vozidla, a jaké rozměry by měla garáž mít. Než si vyberete garážová vrata, vždy je dobré se prvně poradit s odborníkem. Nevybírejte pouze podle ceny, ale jsou důležitá i jiná kritéria. Pro každý typ garážových vrat se používá jiný postup výstavby.

Garážová vrata s výsuvem ke stropu a do boku – tyto patří mezi nejprodávanější. Jejich výhodou je to, že zabírají minimum prostoru, což ocení asi každý. Tyto garážová vrata poskytují také perfektní izolační vlastnosti. Jestliže nemáte nad vraty dostatečný prostor, můžou se použít vrata s výsuvem do boku. I takové vrata jsou velmi elegantní a efektivní, jsou však o něco dražší.

Garážová vrata výklopná nebo rolovací – co se týká výklopných vrat, jejich nevýhodou ne slabá tepelná izolace, a proto se používají spíše u garáží, které stojí samostatně a není u nich tedy rozhodující teplota uvnitř objektu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8146 (extra-sluzby.cz#107)


Přidat komentář