Elektroinstalace a revize - Děčín

Elektroinstalace nezahrnuje pouze nové rozvody elektřiny a zapojení elektrospotřebičů, ale také instalaci videotelefonů, svítilen, elektroměrů nebo přístupových systémů. Má-li zařízení fungovat bezpečně a spolehlivě, oslovte odborníka.

Proč se pustit do rekonstrukce elektroinstalace v bytě

Naprostá většina bytů byla v České republice postavena do konce 80. let 20. století. Takto stará elektroinstalace byla v té době zapojena pouze dvoudrátově. Docházelo k tomu, že ochranný vodič zároveň i plnil funkci pracovního vodiče. Tento počin je v dnešní době v nových rozvodech vyloučený a zcela nepřípustný. Původní staré instalace byly tvořeny ve většině případů hliníkovými vodiči, které se dnes již nepoužívají a to jak z bezpečnostního hlediska, tak i kvůli určitým požadovaným příkonům používaných elektrospotřebičů. Hliníkové vodiče, které jsou menších průřezů, mají tu zásadní nevýhodu, že pokud dojde k jejich zatížení elektrickým proudem, začnou téct ve svorkách a spojích, což znamená, že zprvu tyto spoje hřejí, ale později dochází k jejich jiskření a následnému přerušení těchto spojů. Poté, co v tomto důsledku hliníkové vodiče zkřehnou, zabrání tak již jakékoliv následné manipulaci s nimi. Dochází k lámání vodičů a je téměř nemožné vyměnit bez menších problémů zásuvku. Ovšem nefunkční zásuvka je ještě to nejmenší zlo. Nezřídka se stává, že v důsledku špatné a nevyhovující elektřiny dojde k požáru.

Co se špatnou elektroinstalací?

Předejít problémům, které s sebou nese špatná a stará elektroinstalace je možné tak, že všechny spoje, kterých v klasickém bytě může být dokonce víc než 100, budou pravidelně kontrolovány. Pravidelnou kontrolou se myslí kontrola jednou za rok a spoje budou dotahovány. K upálení vodičů dochází často proto, že v minulosti nebyly spoje kontrolovány a dotahovány. Nejlepší volbou a nejbezpečnějším řešením je provést kompletně celou rekonstrukci elektroinstalace v bytě nebo domě měděnými kabely a podle současných předpisů a norem. Rekonstrukci elektroinstalace proveďte co nejdříve. Jestliže plánujete nějaké stavební práce u vás doma, výměnu oken, radiátorů apod., je lepší elektroinstalaci s těmito pracemi spojit, ať nemáte rozbouraný byt několikrát za sebou a všechno se udělá při jednom. Celková rekonstrukce elektroinstalace trvá zhruba 2 až 7 dnů, vše ovšem záleží na rozsahu prací, které se budou dělat. Díky nové elektroinstalaci můžete konečně bezpečně doma fungovat, zvýšíte tím uživatelský komfort.

Revize elektrických zařízení do 1000V

Co se týká revize elektroinstalací v objektech třídy A, které jsou bez nebezpečí výbuchu, doporučené lhůty pravidelných revizí elektroinstalací se určují dle druhu elektroinstalace a elektrických zařízení, dále podle jejího použití, četnosti a kvality údržby a také s ohledem na vnější vlivy, kterým je elektroinstalace vystavena. V bytech se doporučuje revizní lhůta jednou za 10 let, zpravidla se tak  má dít po výměně nájemníků nebo majitelů. U revize hromosvodů jsou termíny pravidelných revizí doporučeny podle stanové ochranné úrovně, která je v rozmezí 1 až 5. Pro rodinný domek se většinou doporučuje lhůta pro vizuální kontrolu hromosvodu jednou za 2 roky, celková revize pak jednou za 4 roky.  Revize a kontrola elektrického ručního nářadí a spotřebičů se provádí podle ČSN 33 1600 ve lhůtách, které jsou v normě stanovené. Pro elektrické spotřebiče, které jsou užívané laiky, platí ČSN 33 1310.

Videotelefony a domácí telefony

Jedná se o takové zařízení, které napomáhá zabezpečit váš byt nebo dům. Videotelefon je opatřen kamerovou jednotkou, která je umístěna na brance domu anebo u vchodových dveří vašeho domu. Kam si umístíte videotelefon do vašeho interiéru, záleží už jen zcela na vás. Kamerová jednotka a videotelefon jsou propojeny kabelem. Vy můžete na displeji videotelefonu vidět osobu, která stojí za vašimi dveřmi. Videotelefon je opatřen i mikrofonem a reproduktorem, díky čemuž můžete s osobou komunikovat, aniž byste museli jít ke dveřím. Videotelefony se dají pořídit různých druhů, různých velikost a jak barevné, tak i černobílé. K tomu, aby videotelefon správně fungovat, je potřeba jej nechat odborně nainstalovat.** **

Přístupový systém

Přístupový systém slouží především ke sledování pohybu zaměstnanců a jiných osob v objektu, kam je nainstalován. Zpravidla bývá přístupový systém používán ke vstupům do provozních budov, šaten, kanceláří a všude tam, kde je dané prostory nutné selektivně zpřístupnit, ale zároveň i sledovat všechny pohyby ve střežených objektech. Přístupové systémy jsou různých kvalit, ale každopádně se dají pořídit takové, které splňují požadavky na všech úrovních kontroly přístupu, kdy zastávají funkci jak automatické otevírání dveří do místnosti, tak např. rozsáhlý síťový přístupovým systém s centrální evidencí dat zobrazujících se v počítači. Autonomní systém se využívá do prostor, kde není požadována zpětná kontrola průchodů a kde není možné z technických důvodů kabelové propojení s centrálním počítačem. Síťový přístupový systém je plně sledován obslužným počítačem a zajišťuje maximální komfort obsluhy systému. Vy tak můžete přímo na obrazovce sledovat čas, jméno zaměstnance a povolení nebo zákaz vstupu. Získáváte tak úplný přehled o pohybu osob na kontrolovaném místě.

Kontaktní čip Dallas

Jedná se takový druh čipu, který je použitelný u kontaktních terminálů a tento čip umožňuje jednoznačnou identifikaci uživatele tím, že čip přiloží ke čtecímu zařízení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8156 (extra-sluzby.cz#149)


Přidat komentář