Elektroinstalace a revize - Frýdek-Místek a okolí

S elektřinou není radno si zahrávat. Provádět elektroinstalace nebo opravy elektrických zařízení svépomocí sice není zakázáno, ale pokud nejste vyučený v oboru, můžete nadělat více škody než užitku, v horším případě se i zranit.

Potřebujete provést revizi elektro? Ať se jedná o novostavbu rodinného domu nebo jeho rekonstrukci, případě firemní objekt, revize elektro Vám na celém území ČR zajistí firma pana Vondříka.

Revize elektro a revize hromosvodů - Frýdek-Místek a okolí

Firma pana Vondříka provádí vstupní, pravidelné i mimořádné revize elektro bez omezení napětí a ve všech prostředích, včetně prostorů se zvýšeným nebezpečím požáru a prostorů s nebezpečím výbuchu. Dále firma pana Vondříka nabízí určení prostředí v prostorách s elektrickým zařízením a taktéž** revize** hormosvodů. Revize elektro si od pana Vondříka můžete objednat na území České republiky a přesto nemusíte nic platit za dopravu, což je určitě velmi výhodné.

Více informací najdete na internetových stránkách pana Vondříka, nebo využijte níže uvedených kontaktů:

Ivan Vondřík, internetové stránky: http://www.vondrik.cz, e-mail: ivanvondrik@seznam.cz, telefonní číslo: 773 884 838, adrese: Skotnice 65, Skotnice.

elektroinstalace a revize

Ivan Vondřík

tel.: +420 773 884 838

e-mail: ivanvondrik@seznam.cz

Elektroinstalace

S elektřinou je to podobné jako s ohněm – i elektřina je „dobrý sluha, ale špatný pán“. Určitě není třeba zvláště zdůrazňovat, že elektřina může být hodně nebezpečná – při jejím nesprávném používání, při špatně provedené elektroinstalaci nebo její neodborné opravě můžete napáchat velké škody, nebo dokonce ublížit na zdraví či v horším případě přijít o život. Pokud nejste dostatečně vzděláni nebo proškoleni v oboru, raději se o elektroinstalaci svépomocí ani nepokoušejte.

Elektroinstalace v rodinném domě

Pokud budete stavět nový dům, je třeba na elektroinstalace pamatovat již při jeho plánování, protože příprava pro elektroinstalace začíná ještě před zalitím betonové základové desky – pokud nechcete mít u domu vzdušné elektrické vedení, elektřina do Vašeho domu tím pádem povede pod zemí, a proto tam kde chcete, aby do Vašeho domu vstoupily elektrické rozvody, je potřeba umístit vývody pro inženýrské sítě (tzv. husí krky).

Po dokončení elektroinstalace v domě (či v jakékoliv jiné stavbě) je ze zákona nutné provést výchozí revizi elektro. Revizní technik elektrických zařízení provede vizuální kontrolu, nezbytná měření a další testy, díky kterým určí, zda je elektroinstalace ve Vaší stavbě provedena správně a bezpečně a zda vše funguje jak má.

V případě že je vše v pořádku, bude vystavena revizní zpráva, v níž bude zdokumentováno, kdy, kým a kde byla** revize** provedena a že vše odpovídá normám. Pokud se však na elektroinstalaci vyskytnou vady nebo nedostatky, i to se samozřejmě v revizní zprávě objeví. V takovém případě je potřeba provést potřebné úpravy nebo** opravy elektroinstalace** a pak nechat provést revizi znovu, jelikož bez revizní zprávy potvrzující bezpečnost elektrických rozvodů dům není možné stavbu zkolaudovat.

elektrické rozvody

Ivan Vondřík

tel.: +420 773 884 838

e-mail: ivanvondrik@seznam.cz

Pravidelné revize elektro Vám zajistí klid a bezpečí

Pravidelné** revize elektro** výrazně zvýší bezpečnost objektu a svým způsobem přinášejí klid a dobrý pocit, že jste zajistili vše, co je třeba. Jak často je nutné revize elektro provádět?

Revize elektro v objektech pro bydlení

Záleží na typu objektu a na druhu prostředí. Například v rodinných domech nebo bytech není revize elektro paradoxně povinná vůbec. V zásadě stačí provést výchozí revizi elektro jen v novostavbě kvůli kolaudaci. Přesto určitě není od věci nechat si revize provádět pravidelně – týká se to zvláště starších objektů nebo tam, kde byly prováděny úpravy či opravy elektroinstalací. Pokud se Vám častěji stává, že vypadávají pojistky, pak si také objednejte revizi.

Revize elektro v komerčních objektech, na pracovišti, v halách apod.

Jiné je to na pracovišti, ve firemních a komerčních objektech, kde pravidelné revize ukládá zákon a jejich nedodržování může mít za následek vysoké pokuty. Intervaly mezi jednotlivými revizemi jsou stanoveny příslušnými vyhláškami podle druhu prostředí a umístění elektrického zařízení. V základním a normálním prostředí jsou revize pětileté, ve studeném, horkém nebo vlhkém prostředí je třeba provádět revize jednou za tři roky a v prostředí mokrém či prostředí s extrémní korozní agresivitou je nutnost provést revizi elektro každoročně.

Kdo může provádět revizi elektro?

Revize elektro samozřejmě nesmí provádět nikdo jiný, než pověřený revizní technik elektrických zařízení s platným osvědčením a kvalifikací pro provádění kontrol a revizí na vyhrazených elektrických zařízeních. Ve vlastním zájmu proto ještě před uzavřením smlouvy o provedení revize požadujte předložení těchto dokumentů.

Revizní technik při revizi zjišťuje, zda je elektroinstalace v pořádku a bez závad. Je-li tomu tak, jste chránění před případným úrazem elektrickým proudem a výrazně se snižuje riziko nebezpečí požárů z vadné** elektroinstalace**.

revize elektoinstalace

Ivan Vondřík

tel.: +420 773 884 838

e-mail: ivanvondrik@seznam.cz

Revizní zpráva je důležitý dokument

Když je provedena** revize elektro**, revizní technik vystaví revizní zprávu, kterou si pečlivě uschovejte. Revizní zpráva je vystavena i v případě, kdy revize nedopadla dobře a byly zjištěny závady. V takovém případě je co nejdříve potřeba povolat elektrikáře, který závadu opraví a následně se revize provede znova.

Revizní zpráva je důležitý dokument a jistě se Vám bude hodit například v případě havárie či úrazu elektrickým proudem, jakožto důkaz pro pojišťovnu, že revize elektro v objektu nebyly zanedbávány. Pokud nebyla ve stanovené lhůtě provedena revize elektro, anebo byly revizí zjištěny závady, které nebyly odstraněny, pojišťovna nemusí v případě požáru způsobeného vadnou elektroinstalací nebo úrazu elektrickým proudem vyplatit pojistnou částku, případně ji adekvátně sníží.

Revize hromosvodů

Máte na svém objektu hromosvod? Mít na domě nebo jiném objektu hromosvod není vždy povinné. Dle vyhlášky záleží na tom, kde je budova umístěna a jak je vysoká, resp. jak vysoké jsou okolní budovy.** Hromosvod** musí mít instalovány především ty objekty, u kterých hrozí zvýšené nebezpečí zasažení bleskem – nejčastěji jde o vysoké budovy (pokud okolo nich nejsou budovy ještě vyšší), nebo budovy postavené na vyvýšeném místě apod. V zásadě lze říci, že záleží především na zodpovědnosti majitele nemovitosti, zda nechá hromosvodní soustavu na svou budovu nainstalovat. Důležité je však vědět, že je-li hromosvodní soustava ve špatném stavu, může způsobit větší škody, než kdyby nebyla nainstalována vůbec!

Revize hromosvodní soustavy se provádí vizuálně, následuje měření pospojování, měření odporu zemniče a spojů. V případě, že do hromosvodu udeří blesk, je nezbytně nutné provést revizi hromosvodní soustavy co nejdříve. Rovněž tak se provádí výchozí revize hromosvodu, která následuje po instalaci nové hromosvodní soustavy a která ověří, zda je vše v pořádku a je tak možné uvést hromosvodní soustavu do užívání.

revize hromosvodů

Ivan Vondřík

tel.: +420 773 884 838

e-mail: ivanvondrik@seznam.cz

Opravy elektrických zařízení

Pokud byla provedena** revize elektro** nebo revize hromosvodu a byly zjištěny nedostatky, je třeba provést jejich opravy nebo úpravy. Tyto však vždy svěřujte do rukou profesionálům, kteří vědí co a jak, znají příslušné bezpečnostní normy a mají k dispozici profesionální přístroje. Jedině tak budou elektroinstalace nebo elektrická zařízení či hromosvod ve Vaší domácnosti či jiném objektu bezpečné a funkční.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8167 (extra-sluzby.cz#260)


Přidat komentář