Elektroinstalace a revize - Písek a okolí

Elektroinstalace a revize jsou pro většinu z nás velkou neznámou. Pokud tedy nepatříme k odborníkům v tomto oboru, neměli bychom do ničeho zasahovat. Je velmi důležité přenechat jak elektroinstalaci samotnou, tak revizi vždy na odbornících.

Mít v pořádku elektroinstalaci je přáním mnoha z nás. Některým se toto přání splní, protože najdou schopného elektrikáře a jiní musí hledat dál. A proč nám na dokonalé elektroinstalaci tak záleží? Především proto, že na dokonale fungující elektroinstalaci závisí náš život.

Elektroinstalace a revize - Písek a okolí

Máte potíže s elektroinstalací v místě Písek a okolí? Pokud ano, pak byste měli oslovit firmu Josef Kunc, jejíž prezentaci naleznete na internetových stránkách http://elektro-kunc.sluzby.cz/. K tomu, abyste si mohli tuto firmu najmout, Vám postačí, když zavoláte na telefonní číslo +420 604 121 485 nebo napíšete na e-mail pepekunc@seznam.cz.

Jak jistě všichni dobře víme, mohou s elektroinstalací pracovat pouze zkušení odborníci, k nimž patří mimo jiné také firma Josef Kunc. Tuto odbornou firmu si můžete najmout na všechny práce, které s elektroinstalací úzce souvisí. A co to znamená? Firma Josef Kunc provádí již zmiňovanou elektroinstalaci, opravy a revize elektrických zařízení do 1000 voltů a to včetně hromosvodů. Pokud Vám záleží na tom, aby firma, kterou oslovíte, pracovala na profesionální úrovni a vždy přesně tak, aby splnila všechny Vaše požadavky, pak byste měli oslovit právě firmu Josef Kunc.

Elektroinstalace

Domovní elektroinstalace je velmi složitou záležitostí. Její složitost je dána především tím, že se skládá z mnoha součástí, kterými jsou vedení, jističe, spínače, ochrany a spotřebiče. Hlavní věcí, na které záleží nejvíce, je projektová dokumentace neboli projekt. Tento projekt je hlavním dokladem, bez něhož nedostaneme ani stavební povolení a nebude nám provedena ani kolaudace, což vede k tomu, že bychom danou stavbu čili rodinný dům obývat. Celý projekt zhotovuje projektant, který na základě našich poznámek navrhne rozmístění zásuvek, světel, vypínačů, ovládacích prvků atd. Jakmile je projekt hotov přichází na řadu odborná firma či jiní oprávnění elektrikáři apod., kteří vše přesně podle projektu zhotoví. Poté, co je elektroinstalace zhotovena, je nutno ji uvést do provozu a vše podle zákona vyzkoušet a provést revizi.

Znáte inteligentní elektroinstalaci?

Chceme-li si zmodernizovat svou starší domácnost nebo budujeme bydlení zcela nové, měli bychom přemýšlet nad tím, jak si své bydlení ulehčit. A právě k tomu nám dopomůže již zmiňovaná inteligentní elektroinstalace, s jejíž pomocí můžeme řídit svou domácnost daleko efektivněji a snadněji. A co vše lze s pomocí inteligentní elektroinstalace ovládat? Jednoduše řečeno, jedná se o všechny elektrické spotřebiče, které používáme a to včetně vytápění, klimatizování či zabezpečovacího zařízení až po otevírání a zavírání garážových vrat atd. Ovládání inteligentní elektroinstalace je také velmi jednoduché, neboť se k tomu používá buďto počítač nebo mobilní telefon apod.

Revize elektrických zařízení do 1000 V

Ještě před tím, než si řekneme, jaké druhy revizí jsou u elektrických zařízení do 1000V prováděny, měli bychom vědět, jaká zařízení to jsou. Tímto zařízeními jsou světelné a zásuvkové rozvody a dále pak také všechny obvody s napětím od 230V/50 Hz do 400V/50 Hz, četně jisticích prvků a komponentů. Nyní se dostáváme k revizím samotným, které se dělí na výchozí, pravidelné, mimořádné a také dílčí. Po provedení každé revize, kterou nám revizní technik provede, dostaneme revizní zprávu, kterou je nutno pečlivě uschovat.

Hromosvody

Hromosvod je jednou z nejdůležitějších součástí všech budov a slouží k ochraně našich životů a majetku přes údery blesku. Hromosvod má zabránit vzniku požáru, výbuchu a dalších mechanických škod. Každý hromosvod je složen ze tří částí, kterými jsou jímací zařízení, které chrání objekt před přímým úderem blesku. Dále jsou zde svody, sloužící k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. A také uzemnění, které slouží k vedení blesku do země. Aby byl hromosvod opravdu aktivní, je nutné přenechat jeho instalaci a následné revize a opravy na odbornících. Je to pouze zásah odborníka, který nám dává jistotu, že bude daný hromosvod plně aktivní a bude tedy pracovat přesně tak, jak má. Rozhodneme-li se, že přenecháme práci na hromosvodu člověku, který nemá dostatečnou kvalifikaci k provádění jakéhokoli zásahu do něj, vystavujeme se nejen riziku, že bude daný hromosvod znehodnocen a náš dům nebude chráněn před bleskem, ale také nám nebude vyplacena škodná událost, která může v souvislosti s tímto nastat.

Z jakých materiálů jsou hromosvody zhotovovány?

Hromosvody jsou vyráběny z mnoha druhů materiálů, jejichž výběr záleží pouze na nás. Co si budeme povídat, vybíráme především podle ceny. Můžeme si tak pořídit hromosvod z žárově pozinkované oceli, což je ve své podstatě železo a zinek. Dále pak z mědi, slitin hliníku, nerezavějící oceli apod. Při výběru vhodného materiálu na hromosvod je nutno vzít v úvahu také fakt, že rozhodneme-li se pro dražší materiál, musíme počítat s tím, že nám může být tento odcizen.

Revize hromosvodů

Každý hromosvod potřebuje k tomu, aby mohl správně fungovat pravidelnou údržbu a s tím také pravidelné revize. Každý hromosvod musí procházet revizí ve lhůtách, které jsou přesně dány v revizní zprávě, což je 2-5 let. A jak taková revize probíhá? Začíná se vizuální prohlídkou celé soustavy hromosvodu, jsou zkoušeny spoje a je kontrolována úplnost soustavy. Poté jsou rozpojeny zkušební svorky a je provedeno měření zemního odporu u zemniče. Můžeme si myslet, že revize nejsou potřeba a, že i když revize provádět nebudeme tak bude hromosvod funkční. To je však velký omyl, neboť zasáhne-li nerevidovaný hromosvod blesk, budeme mít dalekosáhlé problémy s vyplacením škodné události.

Jaké jsou druhy revizí hromosvodů?

Revize hromosvodů se dělí na několik druhů. Prvním druhem revize je revize výchozí, která je prováděna při každém prvním uvedení zařízení do provozu a také v případě, že je prováděna celková rekonstrukce. Druhá v pořadí je revize pravidelná. Tento druh revize je prováděn u hromosvodů již provozovaných a jejich pravidelnost je udána v revizní zprávě. Třetím druhem revize hromosvodu je revize mimořádná a tu je nutno nechat vykonat vždy, když daný objekt zasáhne blesk a také v případě, kdy je hromosvod opravován. Mimořádnou revizi hromosvodu musíme nechat provést také v případě, že jsme opravovali střechu nebo došlo k zateplení daného objektu. Žádnou z výše uvedených revizí nelze v žádném případě podcenit. Pouze na odborně provedené revizi záleží, jak bude hromosvod fungovat a zda vůbec. Hlavním problémem, který je důležité s neprovedením některé z revizí zmínit, je neproplacení pojistného. Nikdo z nás by jistě nebyl nadšen z toho, že přišel po úderu blesku o dům a navíc nedostane vyplacenu pojistku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8155 (extra-sluzby.cz#137)


Přidat komentář