Elektroinstalace a revize - Praha-západ

Elektroinstalace a revize jsou pro náš spokojený život velmi důležité. S tím souvisí také odborně instalovaný hromosvod a jeho pravidelné revize. A necítíme-li se doma bezpečně, měli bychom mít svůj elektrický zabezpečovací systém.

Elektroinstalace je velmi složitou záležitostí a mluvíme-li o hromosvodech, platí to dvojnásob. Proto bychom měli v každém případě vždy volat odbornou firmu, která odvede dokonalou práci a ještě nám na ni dá dostatečně dlouhou záruku.

Elektroinstalace Praha

 

Elektroinstalace

Rozvody elektřiny

K provádění elektroinstalace je zapotřebí spousta znalostí a především praktické znalosti, které jsou k nezaplacení. Každá elektroinsta lace je složena z mnoha kabelů, zásuvek, vypínačů a mnoha dalších součástí. Velmi záleží na tom, jak je elektroinstalace vedená, což je možno buďto ve zdi nebo v sádrokartonových konstrukcích ve stropě, což je v současné době prováděno stále častěji. Chceme-li se vedení spleti kabelů vyhnout úplně, můžeme si zvolit inteligentní elektroinstalaci, která je daleko jednodušší na zapojení a k jejímu vedení není potřeba mít projekt. Další velkou výhodou je, že na ni mohou být navedeny veškeré elektrické spotřebiče. Ovládání této elektroinstalace je také velmi jednoduché, neboť ji lze ovládat buďto prostřednictvím počítače a mobilního telefonu. Tento způsob ovládání, nám dává možnost, ovládat svou domácnost prakticky na dálku. Ať jsme kdekoli, můžeme ovládat svou domácnost a šetřit tím také své finance.

Jak na revize elektroinstalací?

Elektroinstalace je jedním z nejdůležitějších článků naší domácnosti. Každá elektroinstalace podléhá stejně jako jiné druhy zubu času a proto materiál, který je při ní používán, stárne. To platí především o zásuvkách a vypínačích, ve kterých se také usazuje prach a hmyz. Abychom se vyhnuli případným problémům, je nutné každou elektroinstalaci kontrolovat a také přeměřit. Daná norma doporučuje, provádět kontrolu elektronizace každých 5 let.

Jak revize elektroinstalace probíhá?

Každá revize elektroinstalace je složená z vizuální kontroly a rovněž z přeměření elektrických parametrů. Každý z nás si může zjistit mechanické poškození zásuvkových vývodů a vypínačů. Výše uvedenou kontrolu můžeme zjistit tak, že porovnáme barevné změny, které vznikají při tepelném poškození. Zjistíme-li při vypojení elektroinstalace, že náš elektroměr registruje příkon, je potřeba volat revizního technika, neboť nám to ukazuje, špatné izolační vlastnosti elektroinstalace. Revizní technik přijde, změří odpor jednotlivých obvodů, izolační odpory a zemnící odpor. Pravidelné revize elektroinstalace vyžadují pojišťovací společnosti, při plnění pojistných událostí.

K čemu revize elektroinstalací slouží?

Domovní zvonkyRevize elektroinstalací nás chrání před případným úrazem elektrickým proudem. Je to také vhodný nástroj ke snížení rizika vzniku požárů. V případě nutnosti vyplacení pojistného plnění nám pojišťovna vyplatí vše daleko rychleji, neboť máme revizní zprávu. Hlavní však je, že nám revize elektroinstalace nařizují platné zákony, normy a vyhlášky.

Hromosvody a jejich podstata

Hromosvod je jakýmsi zabezpečovacím zařízením, které chrání nejen budovu samotnou, ale také vše, co je uvnitř, včetně našich životů, na kterých záleží nejvíce. A před čím, nás hromosvod chrání? Především a pouze před přímým a nepřímým zásahem blesku. Je-li hromosvod instalován opravdu dokonale, ochrání nás před oběma typy zásahů. Součástí hromosvodů jsou jímací řízení, které zachycuje blesk. Dále svody, které vedou zachycený blesk k uzemnění a uzemnění, které svádí blesk neboli výboj do země. K tomu, aby všechny tyto části mohly spolu dokonale fungovat je nutno, pospojovat celý hromosvodný systém v celém domě.

Jaké jsou revize hromosvodů?

Každý hromosvod musí procházet pravidelnou revizí, kterou provádí pouze revizní technik. Revizní technik dohlíží na to, aby byly respektovány všechny aplikační podmínky a také montážní postupy vedoucí k ochraně před bleskem. Podmínkou číslo jedna je, aby hromosvod plně odpovídal projektové dokumentaci, která musí být vždy zpracovaná podle ČSN. Také musí zkontrolovat, zda jsou všechny součásti hromosvodu v dobrém stavu, nekorodují a především, zda jsou všechny vodivé části na střeše k hromosvodu připojeny. Revize je prováděna vždy při realizaci stavby, po instalaci každého nového hromosvodu a také při celkových rekonstrukcích hromosvodu. Pravidelné revize je potřeba provádět vždy dle norem, které jsou udávány v projektu domu. Jednoduše řečeno, je nutno provádět pravidelnou revizi hromosvodu každé 4 roky.

Instalace elektrických zabezpečovacích systémů

Abychom se doma a také jinde cítili v bezpečí, je vhodné oslovit odbornou firmu a nechat si nainstalovat elektrický zabezpečovací systém. Podstatou tohoto zabezpečovacího systému je, cítit se klidně a v bezpečí, což nám zaručí především vyhlášení poplachu vždy, když dojde k narušení objektu. Tento elektrický zabezpečovací systém lze napojit přímo na bezpečnostní službu, nebo v případě, že se jedná o zabezpečení kupříkladu banky apod. přímo na policii. Součástí elektrického zabezpečovacího zařízení jsou detektory, ústředna a výstupy. A jak elektrické zabezpečovací systémy fungují? Detektory vyhodnotí situaci, ústředna vyhlásí poplach a výstupy jako sirény či dálková vyrozumění provedou konečnou signalizaci. Tato signalizace může být buďto hlasitá, nebo vedena na dálku, což znamená, že signál je veden až do bezpečnostní agentury, na kterou je elektrický zabezpečovací systém napojen.Kamerové systémy

Jak vybírat firmu na instalaci elektrického zabezpečovacího zařízení

Instalace elektrického zabezpečovacího zařízení je velmi důležitou věcí, neboť se jedná o to, že bude chránit nejen nás, ale také náš majetek. Proto je velmi důležité, aby instalaci prováděla hlavně odborná firma, která je řádně prověřená. Firmy, které instalaci těchto zabezpečovacích zařízení provádějí, musí mít odborně proškolené zaměstnance a také musí splňovat jisté parametry. Málokdo z nás by si nechal instalovat zabezpečovací zařízení od firmy, kterou nezná a především, která je na trhu nová. Proto je vhodné vybírat pouze ty firmy, které jsou prověřeny lidmi a mají mnoho spokojených zákazníků. Proto bychom měli vybírat tyto firmy především na internetu, kde si můžeme prohlédnout nejen potřebné reference, ale mnohdy také ukázky již provedených prací a také nabídku zabezpečovacích zařízení, která instalují. A proč trvat na profesionálních firmách? Především proto, že nám tyto firmy nabídnou záruku a také pravidelný servis, čímž nám do budoucna ušetří nejen spoustu starostí, ale také finančních prostředků. Z výše uvedeného vyplývá, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat levné věci. Mnohdy nás může levný zabezpečovací systém přijít na daleko více, než ten dražší.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8151 (extra-sluzby.cz#129)


Přidat komentář