Elektroinstalace a revize - Trutnov a okolí

Řešíte právě nutnost vytvoření nových elektroinstalací nebo jejich rekonstrukci ve vaší nemovitosti? Potřebujete provést revizi? Nemůžete sehnat firmu, která provádí i speciální systémy?

Elektroinstalace a revize - Trutnov a okolí

Nutnost řešit elektroinstalace a revize se nevyhne nikomu, kdo staví, rekonstruuje či jinak upravuje svou nemovitost. Většina lidí si pod pojmem elektroinstalace představí zejména provedení rozvodů, instalaci zásuvek, vypínačů, osvětlení apod. Nesmí se však zapomínat ani na pravidelné provádění revizí elektrických zařízení či například** instalace a opravy elektroinstalačních zařízení**. Dále se pak zde řadí speciální a nestandardní systémy a spousta jiných služeb a prací, které můžete požadovat.

Všechny výše uvedené služby, a nejen ty, vám v Trutnově a okolí může poskytnout firma pana Zbyňka Hartmana BEZAREV. Společnost se mimo jiné zabývá i rekonstrukcemi trafostanic, školením bezpečnosti práce či například požární ochranou (hasící přístroje apod.). Kontaktovat jej můžete na emailové adrese hartmanz@quick.cz, případně na mobilním telefonním čísle +420 603 728 127.

Elektroinstalační práce

Jedná se například o provedení** rozvodů, instalaci zásuvek, vypínačů či osvětlení**. Elektroinstalace lze provádět jak v interiérech, tak i v exteriérech. Venku může být potřeba udělat rozvod k bazénu, jezírku či nainstalovat zahradní osvětlení, časové spínače spouštějící zavlažování a spoustu dalších věcí. V interiéru nemusí jít jen o zásuvky a vypínače, ale může jít i o složitější systémy, které mají usnadňovat činnosti například v domech větších rozměrů (ovládané posunování rolet, hyfi systémů a spoustu dalších).

Při provádění elektroinstalačních prací se musí dbát zejména na bezchybnou instalaci. Jakákoliv chyba by mohla mít za následek špatnou nebo celkovou nefunkčnost, díky čemuž by mohl vzniknout i požár a ohrozit přítomné lidi na zdraví, životě či poškodit ve větší míře majetek. Vzhledem k těmto skutečnostem je vhodné si na provedení veškerých elektroinstalačních prací najmout odbornou firmu či živnostníka, kteří mají požadovanou kvalifikaci a hlavně dlouhodobé zkušenosti. Najatá společnost nejprve vypracuje projekt (případně nechá vypracovat), kde budou veškeré plánované elektroinstalace přesně vymezeny a na jeho základě učiní realizaci. Ukončené práce jsou zkontrolovány (provedení, funkčnost) jak najatou firmou, tak poté i revizním technikem (od něj dostanete zprávu s uvedeným zjištěným stavem).

Revize elektrických zařízení

Jak je již uvedeno výše, špatně provedené** rozvody a elektroinstalace** mohou způsobit i nemalé škody nejen na majetku, ale i na zdraví osob. Tyto problémy však nemusí vzniknout jen díky nekvalitně provedené práci, ale i vlivem času, kdy se rozvody a zařízení opotřebovávají a tím mohou vznikat i různé poruchy. Zabránit rizikům lze zajištěním pravidelných revizí. Díky nim budou s velkou pravděpodobností odhaleny nedostatky či místa, s kterými by v blízké budoucnosti mohl nastat problém. V případě, kdy je problém zjištěn, je vhodné si zajistit co nejrychlejší nápravu. Často je to možné u společnosti, která poskytuje revize. Ve chvíli, kdy je revize skončena, obdržíte od revizního technika zprávu o zjištěném stavu.

Instalace a opravy elektroinstalačních zařízení

Může se jednat o** instalaci a opravy elektroinstalačních zařízení** jak v průmyslových, tak v obytných budovách. Elektroinstalace mohou být v podobě rozvodné, datové sítě či ve slaboproudých rozvodech. Vzhledem ke skutečnosti, že instalace znamená propojování vodičů, ovládacích (spínačů) a jistících prvků (jističů, pojistek, přepěťových a proudových ochran), je zapotřebí odborné provedení.

Speciální a nestandardní systémy

Mohou nastat situace, kdy je zapotřebí vytvořit netypický systém. V současné době bývají čím dál tím častěji vzneseny požadavky na speciální či nestandardní systémy zákazníky na základě jejich přání. Mohou se lišit jak svou složitostí a požadavky na nezvyklé provedení, tak naopak i jednoduchostí. Pro provedení speciálních a nestandardních systémů je zapotřebí vyhledat firmu či živnostníka, kteří tyto činnosti běžně provádějí (mají je tedy zpravidla uvedeny v poskytovaných službách) a mají nejen zkušenosti a znalosti, ale dokáží je také využít i při zcela specifických situacích. Před zahájením prací je vhodné (zejména u složitějších systémů) vypracování návrhu.

Rekonstrukce trafostanice

Může se jednat o projektování a provádění rekonstrukcí trafostanic, které jsou jak vestavěné v objektech, tak i volně stojící. Rekonstrukce se provádí výhradně specializovanou společností či živnostníkem, vzhledem k náročnosti této činnosti to je nutností.

Školení bezpečnosti práce

Školení bezpečnosti práce je nedílnou součástí povinné informovanosti zaměstnanců a pracovníků na všech pracovištích, a to ať už se jedná o ty více či méně riziková. Při školení se zaměstnanci dozvídají informace o tom, jak se posuzují rizika (dle zákona, § 102, zákoník práce) a do jaké rizikové skupiny se řadí dle profesního zařazení. Mezi jednotlivými pracovními pozicemi bývají z hlediska rizikovosti i poměrně velké rozdíly. Dle míry nebezpečnosti jsou zaměstnanci informováni o tom, jaká pro ně k dané pozici platí pravidla pro dodržení** bezpečnosti** a jak se zachovat v určitých situacích (jak užívat ruční brusky, kladkostroje, žebřík, jak obsluhovat a udržovat kovoobráběcí stroje a spousta dalších). Dále pak musí provádět kontroly v pravidelných intervalech, zjišťovat podrobně okolnosti pracovních úrazů a provést dokumentaci (foto apod.). Při školení je také možné se dozvědět více informací o ochraně zdraví, o ochraně nastávajících matek, kojících matek, zdravotně znevýhodněných apod.

Bezpečnost práce je velmi rozsáhlé téma a řeší jak obecné situace, které mohou nastat u většiny, tak také specifické, které jsou pravděpodobné zejména u určitých zaměstnání více. Aby se předešlo zbytečným chybám z důvodu neznalosti, které mohou mít i vážné důsledky, provádí se školení bezpečnosti práce v pravidelných intervalech. Stálí zaměstnanci na stejných pozicích si pravidla zopakují a noví se je naučí.

Požární ochrana

Spousta lidí si pod pojmem** požární ochrana** představí hasící přístroj. Ten je však jedním z mnoha prostředků, jimiž se dá uhasit vzniklý oheň. Z hlediska požární ochrany jsou velmi důležité i prvky, které vzniku požáru brání, zmírní ho či včas detekují.

Na trhu jsou dnes dostupná zařízení zaměřená na** detekci ohně**, ale i kouře. Výhodou je jejich poměrně rychlé ohlášení v případě zaregistrování problému a možnost tak zabránit vzniku větších škod, či jejich vzniku zcela předejít. Instalace těchto detektorů však zpravidla musí provést specializovaná společnost či živnostník, a to zejména kvůli požadavkům pojišťoven, které potřebují doklad o odborném provedení, které zaručuje správnost.

Velmi vyhledávané jsou prostředky, které zabraňují vzniku či rychlému rozšíření požáru. Může se jednat o různé protipožární nátěry, laky, použití méně hořlavých materiálů a spoustu dalších možností.

V případě, že už požár nastal, je na místě použití přístrojů či zařízení určených k hašení. Mezi klasické patří již výše zmíněný hasící přístroj, lze však také do objektu nainstalovat automatické spouštěče vody. U průmyslových budov a jiných velkých objektů je zpravidla nainstalováno požární ochranné zařízení dle předem vypracovaného projektu, v němž jsou zohledněna jednotlivá místa.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8148 (extra-sluzby.cz#115)


Přidat komentář