Elektroinstalace - Olomouc a okolí

Elektroinstalace v bytě má specifické požadavky na funkčnost, praktičnost a estetický vzhled. Je to odborná práce, proto si objednejte profesionálního elektrikáře a neriskujte úraz elektrickým proudem nebo špatně provedenou instalaci.

Zapojení domácích elektrospotřebičů

Elektrické spotřebiče si pořizujeme, aby nám sloužily v domácnosti. Kupujeme si je, aby nám nahradily stávající typy, které jsou již zastaralé a opotřebované, či nefunkční, nebo si chceme zjednodušit některé práci či si je pořizujeme jen tak pro radost. Elektrospotřebiče využíváme nejvíce obvykle v kuchyni, kterou si vybavujeme chladničkou, mrazničkou, elektrickou troubou, varnou deskou, mikrovlnkou až po drobné mixéry, varné konvice, přístroje na přípravu nápojů atd. To byla pouze jedna místnost – kuchyně. Elektrické přístroje používáme i v koupelně a obýváku a ostatních místnostech. Mnozí si udělali radost a pořídili si novou televizi s extra velkou plochou obrazovkou, k tomu playstation, či pořádné domácí kino. Elektřinu využíváme denně, aniž bychom o tom dlouze přemýšleli, používání těchto přístrojů je pro každého zcela automatická a běžná věc, pro mladší ročníky dokonce od raného dětství.

Zapojení domácích spotřebičů

Ne každý dovede uvést bezpečně do provozu tyto přístroje, jako jsou například elektrické spotřebiče zabudované v kuchyňské lince, či zapojit nový televizor a k němu související dvd přehrávač, domácí kino, playstation a přístup na internet. Obzvláště, pokud s tím člověk nemá žádné zkušenosti, měl by se obrátit na profesionálního elektrikáře. Zabráníte tím nebezpečnému úrazu nebo poškození spotřebičů a budete mít jistotu odborné montáže a bez zbytečných časových prodlev. Instalace elektrospotřebičů patří mezi ty základní, přesto však odborné činnosti. Do čeho by se však málokdo na vlastní pěst pustil, je montáž, měření a regulace topných těles.

Měření a regulace teploty u topných těles

Montáž topných těles v domácnosti je úkolem čistě pro odborníka. V současné době zvyšujících se cen se každá domácnost snaží co nejvíce šetřit na výdajích. Přičemž zejména majitelé rodinných domů platí podstatnou část výdajů právě za vytápění a každé zdražení energií pociťují značně. O vytápění v bytech lze říci totéž. Moderní systémy ústředního vytápěné by se měly vyznačovat komfortním ovládáním a úsporností provozu. Optimální nastavení vždy záleží na individuálním požadavku určitého uživatele. Hlavním požadavkem je samozřejmě dosažení příjemného pocitu tepelné pohody v domácnosti. Jenže tato podmínka se liší dokonce v rámci jedné domácnosti, neboť pro navození tepelné pohody v obývacím pokoji při sledování televize potřebujete vyšší teplotu v místnosti, než například večer v ložnici před usnutím, nebo když ráno vstanete a provádíte ranní hygienu v koupelně. Pocit tepelné pohody osob, které neprovádějí zvýšenou aktivitu v místnosti, lze spočítat. Výpočet se upravuje s ohledem na účel a využívání dané místnosti. Tato teplota se pohybuje v rozmezí cca 20 až 22 stupňů Celsia.

Pokud jste se již zamýšleli nad tím, jak optimálně nastavit topná tělesa, určitě si přizvěte odborníka, který vám regulaci nastaví. Jde o to, abyste v místnosti nedosahovali vyšší teplotu, než je právě v daném čase požadovaná uživatelem. Teplota je samozřejmě jiná v různých částech dne. V noci vám vyhovuje například teplota okolo 18 stupňů Celsia, při sedavé práci či sledování obrazovky snesete vyšší teplotu, zhruba 22 – 23 stupňů. Při provádění aktivních činností, úklidu a domácích prací si vystačíte i s 19 stupni Celsia. Toto nastavení je vždy subjektivní, podle pocitu tepla člověka, který místnost využívá. Možná si neuvědomujete, že i jeden stupeň představuje významný rozdíl v topných nákladech. Přetápění místností je velmi neekonomické a odčerpá vám značnou část výdajů a zbytečně. Přetopení objektu a jeho vliv na náklady lze taktéž spočítat.

Topné tělesa

K čemu slouží regulátory pro řízení vytápění

Topná tělesa je třeba vybavit takzvaným řídícím členem, regulátorem. Známé a dříve velmi využívané ruční regulace teploty v místnosti není dostatečně efektivní. Člověk nestíhá včas reagovat na změny teploty a ovladačem je řídit. Regulátory ale průběžně měří skutečně dosaženou teplotu ve vytápěné místnosti a porovnává ji s nastavenou hodnotou. Při naměřeném rozdílu se potom snaží regulovat odchylku tak, by ji zapínáním nebo vypínáním kotle vynuloval. V tomto bodě se pak požadovaná teplota rovná skutečné teplotě. Regulátory představují jednu z možností, jak efektivně řídit vytápění. Ideální řešení pro váš byt či dům vám zpracuje odborná firma.

Revize elektrických přístrojů

Jak už jsme poznamenali, elektrické přístroje využíváme zcela běžně a tak si ani neuvědomujeme, že při nesprávném použití nebo špatném stavu, mohou způsobit úrazy, škody na majetku i ohrozit život. Vlastník spotřebičů by proto měl zajistit, aby byly činěny pravidelné kontroly a elektrorevize, aby případné závady spotřebičů nemohly uživatelům ublížit či poničit majetek a byly včas odstraněny.

U elektrických spotřebičů, které používáte v domácnosti, by bylo samozřejmě vhodné, nechat provést revizi či kontrolu. Ze zákona však tato povinnost majiteli nevyplývá, protože doma si za své zdraví a zdraví svých blízkých odpovídáte sami, stejně jako za vlastní majetek. Situace je jiná, když svěříte používání elektrického spotřebiče zaměstnanci, nebo ho používáte k podnikání, nebo provádíte opravy elektrických spotřebičů či umístíte přístroj pro používání na veřejně přístupném místě. Tím okamžikem se stáváte jakožto vlastník spotřebiče odpovědný za potenciální škody, které spotřebič může způsobit, a proto musíte dodržovat provádění kontrol a revizí spotřebičů dle platných norem.

Toto se týká v podstatě všech firem, neboť snad všude se již dnes používají elektrické spotřebiče, které se zapojují do sítě elektrického napětí, (například varné konvice). Pro tyto kontroly a revize si můžete dle Zákoníku práce v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví objednat revizního technika. Zřizovat kvůli této činnosti pracovní místo by bylo pro mnoho firem neekonomické, protože by musel pracovníka proškolit, aby získal požadovanou elektrotechnickou kvalifikaci, nakoupit měřicí přístroje, které splňují požadavky kladené příslušnými normami, a navíc by musel vést evidenci elektrických spotřebičů včetně záznamů o provedení jejich revizí. Proto si firmy raději pro tuto činnost najímají kvalifikovaného revizního technika.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8138 (extra-sluzby.cz#61)


Přidat komentář