Elektroinstalace - Plzeň-sever a okolí

Elektroinstalace dnes již není jen par drátů, ale důmyslný pomocník, který může i řídit celý chod domácnosti. Záleží na tom, jakou elektroinstalaci si vyberete. Výběr elektroinstalace ovlivní také váš rodinný rozpočet.

Elektrická instalace

Každý elektrikář ví, že celá elektroinstalace musí být precizně provedena, musí být bezpečná, přehledná, spolehlivá, každý rozvod by měl mít buď foto dokumentaci, nebo být pečlivě zaznamenán v projektové dokumentaci. A většina elektrikářských pracovníků to také dodržuje. Problémem může být, pokud se do opravy nebo úpravy elektrických rozvodů pustí laik. Zde je na místě upozornit, že byste se neměli do práce s elektřinou nikdy pouštět sami. Jde o velmi nebezpečného pomocníka, a i když vám se nic nestane, tak stačí pouhé přehození drátu a ublížíte někomu druhému. Ne nadarmo zákon říká, že práce s elektrickým proudem smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Elektroinstalace - Plzeň-sever a okolí

Tak, jak jde vývoj stále dopředu, se mění i požadavky na elektrickou instalaci. To se projevuje nejvíce změnou v materiálech, instalaci, zabezpečení, ale i v nových nebo inovovaných zákonech. Ty je nutné sledovat, znát a také dodržovat. A to je další důvod, proč se vždy obrátit na odborníka a nepouštět se do práce na elektrické instalaci sám.

Klasická nebo inteligentní elektroinstalace?

Jak se rozhodnout? Vodítkem mohou být vaše potřeby. Klasická elektroinstalace je vhodná všude tam, kde potřebujete jednoduchou a levnou elektroinstalaci. Velikost domu či bytu při rozhodování nejsou příliš důležité. Mnohem důležitější jsou přání majitele a pak také možnosti a potřeby. Dnešní bydlení není již jen o účelném a jednoduchém zařízení. Dnes je byt i dům protkán přístroji, technikou a mnoha potřebnými a někdy i nepotřebnými spotřebiči. Ty dokáží pořádně pohnout ročními náklady na provoz domu. Máte-li tedy větší nároky na provoz, je zřejmě lépe zvolit inteligentní elektroinstalaci. Dokáže totiž oproti klasické uspořit velkou část nákladů. Při vytváření projektové dokumentace, podle které se bude vše instalovat, byste měli maximálně spolupracovat a neměli byste příliš spěchat. Spěch je špatný rádce a mohli byste tak na důležité věci klidně zapomenout a pak by vám mohly chybět zásuvky, spínače nebo třeba světla. A pokud budete mít pocit, že vám něco v elektroinstalaci chybí, vždy se ozvěte. Při instalaci samotné již může být pozdě. Lépe je celou elektroinstalaci lehce předimenzovat, s pohledem do budoucna, než pak mít nedostatečnou kapacitu například zásuvek.

Elektroinstalace, rekonstrukce a opravy

V dnešní době se ve velkém počtu renovují bytová jádra a předělávají se panelákové byty. To sebou nese i opravy, rekonstrukce a pokládku nového vedení elektrických rozvodů. Jakákoli změna na elektrických rozvodech by měla být zaznamenána v projektové dokumentaci a plánech. Důvod je jednoduchý. Pokud později budete chtít vrtat, bourat nebo jinak upravovat zeď, je dobré vědět, kudy vedou všechny kabely. Při rekonstrukci bytových jader se většinou pokládají nové rozvody. Je tedy nutné, aby byly zahrnuty v projektu. Opravy rozvodů se často týkají stálého vypínání jističů, které je nutné vyměnit. Pak také výměny zásuvek, spínačů a oprav připojení světel.

Výměny spínačů a zásuvek

Móda ovládla také bydlení. Designéři předvádějí nové výrobky a zařízení do domácností. Mezi nimi jsou i krásně designově vyvedené spínače a zásuvky. Ty skvěle doplní interiér. Nejlépe je vybírat podle toho v jakém duchu je interiér zařízen. Do moderních luxusních interiérů se hodí moderní spínače ve vysokém lesku a zdobené zlatem. Romantický interiér budou zdobit spínače v pastelových barvách zdobené ornamenty. Do dětských pokojů se hodí jednobarevné spínače i zásuvky, které nepřitahují pozornost. I to je ochrana zdraví dětí.

Ochrana elektroinstalace

Ta by měla být samozřejmou součástí všech elektrických rozvodů. Rozhodně by neměli chybět proudové chrániče a bezpečnostní zásuvky. Důležité je to zejména tam, kde je voda. Pokud by došlo k úniku proudu například při postříkání vodou, tak proudová ochrana během 30 milisekund, vypne přívod proudu. Tedy ještě dříve, než by proud mohl způsobit úraz. Určitě by se nemělo zapomínat na hromosvody, správně bleskosvody a bleskojistky. Ty sice nejsou povinné, ale kdo je prozíravý a chce být chráněný před bleskovým výbojem a chce také ochránit připojené spotřebiče, tak si bleskosvod a také bleskojistky nechá namontovat. Dokáží totiž v případě zasažení domu bleskovým výbojem svést energii bez problémů do země a tak se nikomu a ničemu nic nestane. Instalace bleskosvodu nebo chcete-li hromosvodu, vám také sníží pravidelné platby pojištění domu. Kromě těchto základních ochran je vhodné vybavit domácnost signalizačními systémy. Ty vás upozorní na únik vody, plynu nebo kouř. Vhodná je i instalace alespoň základního požárního systému. A od věci není ani montáž zabezpečení proti nenechavcům.

Alternativní zdroje

Ty se dnes jeví jako velmi dobrá investice, která dokáže uspořit mnoho výdajů za teplo a ohřev vody. Nejčastěji se využívá solárních panelů a tepelných čerpadel. Výhoda tepelných čerpadel je, že mohou být použita i na samotách a daleko od inženýrských sítí. Asi nejpoužívanějším systémem je kombinace dostupných zdrojů. Velmi často to je právě některý typ tepelného čerpadla a solární panely. To již zaručuje optimální výkon i úsporu. Nevýhodou je, že pořízení tepelného čerpadla je dosti nákladné. Avšak návratnost je naprosto reálná. Zejména pokud pořizujete čerpadlo k novému domu, který je dobře zateplen. Ideální pro tepelné čerpadlo a solární panely je nízkoenergetický dům.

Revize a kontroly

Aby vám elektroinstalaci připojili do sítě k odběru elektrické energie, musíte mít provedenou revizní kontrolu a sepsanou revizní zprávu. Revizní kontrola se provádí na celé elektroinstalaci. Zvláštní pozornost se věnuje kontrole míst, kde dochází ke styku s vodou. U domácností je to zejména koupelna, pak kuchyně a prádelna. Kontrolou prochází i elektrické připojení bazénu a jezírka. Výsledek kontroly se sepíše v revizní zprávě. Pokud revizní technik najde chyby, zapíše i navrhovaný způsob jejich odstranění. Revizí prochází také hromosvod. A to každých pět let nebo pokaždé pokud dojde k bleskovému výboji nebo se s hromosvodem jakkoli montuje. Všechny revizní zprávy i projektové dokumentace od elektroinstalace byste měli mít uschovány a v případě potřeby byste je měli předložit reviznímu technikovi, pojišťovně, hasičům a dalším orgánům, které na to mají právo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8153 (extra-sluzby.cz#132)


Přidat komentář