Elektroinstalace - Praha-západ a okolí

Díky správně provedené elektroinstalaci můžete mít doma teplo, světlo a používat teplou vodu. Proto nepodceňujte tuto veličinu a dbejte na to, aby byla kvalitně nainstalovaná a pravidelně revidovaná.

Elektroinstalace - Praha-západ a okolí

Potřebujete nainstalovat novou elektroinstalaci do novostavby nebo zrekonstruovat elektroinstalaci ve starším domě? Nebo hledáte firmu, která by provedla revizi elektrického zařízení včetně elektrospotřebičů ve Vaší domácnosti? Jste-li z Prahy-západu a okolí, obraťte se na firmu pana Jaroslava Ebenstreita, která provádí kompletní elektroinstalace bytů, rodinných domů a jiných prostor. Dále nabízí revizní činnost, přihlášky na přípojky a mnoho dalších služeb v oblasti elektroinstalace. Veškeré práce provádí kvalitně a profesionálně díky dlouholetým zkušenostem v oboru. Pokud byste chtěli služeb firmy pana Jaroslava Ebenstreita využít, můžete se na něj obrátit buď telefonicky na telefonním čísle: +420 603 879 550, nebo prostřednictvím emailové adresy: jarda.eben@seznam.cz. S prací pana Jaroslava Ebenstreita budete spokojeni jako široká škála zákazníků před Vámi.

 

Elektroinstalace - Praha-západ

 

A nyní něco více k elektroinstalaci.

Elektroinstalace v bytech a domech

Jestliže hledáte elektrikáře, který by vyřešil Vaše problémy s elektroinstalací, je potřeba se obrátit na takového, který bude vše řešit rychle a operativně, neboť jak si všichni dobře uvědomujeme, elektrika je nezbytnou součástí našich životů, domácností a potřebujeme ji denně ke svému pohodlí. Odborné firmy poskytující služby v oblasti elektroinstalace, nabízejí zpravidla širokou paletu elektroinstalačních prací pro domácnosti, ať už v bytech nebo v domech, pro firmy a instituce, a také by měli pro své zákazníky nabízet a poskytovat konzultaci k problému. A co patří do elektroinstalačních služeb? Může se jednat o běžné opravy a údržbu elektroinstalace, rekonstrukce elektroinstalace domů, bytů a objektů**, připojení elektrospotřebičů**, revize elektrické instalace, přihlášky odběru elektrické energie, instalace elektrického podlahového topení, rozvody TV antén, domácích videotelefonů, počítačové sítě, strukturované kabeláže, dodávka elektro zboží, osvětlení, elektronické zabezpečovací systémy nebo montáže hromosvodů.

Pokud máte akutní problémy s elektroinstalací v domácnosti, kontaktujte profesionální firmu, která dokáže rychle zasáhnout a zajistit opravy, údržbu ale i revize elektroinstalace, opraví zásuvky, jističe, atd.

Jak na elektroinstalaci v koupelně

Co se týká elektroinstalace v koupelně, tato podléhá velmi přísným pravidlům a normám. Vzhledem k tomu, že voda velmi dobře a snadno vede elektrický proud, je nutné před ní všechny elektrické spotřebiče chránit. Jak? To Vám vysvětlí právě elektroinstalatér, který Vám zároveň odbornou elektroinstalaci v koupelně bezpečně provede. Proto, že koupelny klasických bytů nebo rodinných domů nemají bezpečný charakter, není nutné používat ochranné spojení. Jestliže však máte v koupelně pračku, nebo ji do nové koupelny plánujete položit, je lepší ochranné spojení použít. Doporučuje se propojit uzemnění zásuvky s něčím kovovým v koupelně a to za pomoci měděného kabelu. Dále se také doporučuje za pomoci ohebného kabelu propojit kostru pračky s vodovodními trubkami. To pro případ, kdyby náhodou měděný drát ztratil kontakt, aby bylo zajištěno náhradní spojení.

 

Elektroinstalace v koupelně

 

Zásuvky a svítidla v koupelně

Svítidla, která se do koupelny montují, musí být v provedení s dvojitou izolací a musí být namontována minimálně do výšky 180 centimetrů. Také zásuvky mají předepsanou výšku, pod kterou nesmí jít a tou je minimálně 120 centimetrů nad podlahou koupelny. Jestliže se Vám nehodí minimálně výška 120 cm a potřebovali byste zásuvku namontovat níže, musíte použít speciální provedení s víčkem. Avšak i u této zásuvky platí, že nesmí být níže jak 20 cm nad podlahou koupelny. Od nejširšího rozměru umyvadla mohou být zásuvky montovány min. 20 cm. A od vany nebo od kraje sprchového koutu nesmí být montovány blíže jak 60 cm.

Zóny

Koupelna představuje takový prostor, který je z důvodu vedení elektroinstalací a elektrospotřebičů nebo osvětlení pečlivě sledován a musí v ní být kladem maximální důraz na bezpečnost. Proto je nutné podotknout, že provádět elektroinstalaci v koupelně smí opravdu pouze a jen odborník, který je k této činnosti řádně vyškolen. Elektroinstalace je v koupelně vystavena vysoké vlhkosti a hrozí zde úraz způsobený zkratem, který může skončit i smrtí. Proto vždy se obraťte na profesionální firmu, která veškeré práce provádí v souladu s platnými předpisy, stejně jako firma pana Jaroslava Ebenstreita. Při instalování elektroinstalacekoupelně je nutný samostatný přívod pro pračku, také samostatný přívod pro žebříkový radiátor, podlahové vytápění nebo také pro masážní vanu. Některé elektrické spotřebiče vyžadují samostatné jištění.

Podle normy ČSN 33 2000-7-701 se prostor koupelny rozčleňuje na 4 zóny a tento prostor jasně definuje, co se do těchto zón může umístit a jakým způsobem se to může umístit.

Zóna 0 představuje vnitřní prostor vany nebo sprchového koutu. Tato zóna je upravena přesnými hranicemi, které samozřejmě zkušený elektroinstalatér zná. V zóně 0 není možné umístit elektrické rozvody a nesmí zde být instalován ani žádný spínač. Do této zóny je možné použít pouze upevněné zařízení, které používá elektrický proud, a které je určené pouze do této zóny.

Zóna 1 vymezuje prostor nad zónou 0 do výšky 2,25 metru nad podlahou. Tato zóna zahrnuje prostor nad vanou, pokud je tento prostor přístupný bez použití nástroje. V této zóně je možné umístit jen elektrické rozvody, které jsou nezbytné pro napájení pevných elektrických zařízení umístěných v zónách 0 a 1. Neexistuje, aby zde byl nainstalován spínač nebo zásuvky. Výjimku tvoří obvody napájených 12 V. V zóně 1 mohou být instalovány pouze ohřívač vody a sprchové čerpadlo.

 

Slaboproud

Zóna 2 se nachází nad zónou 1 a to ve výšce 2,25 metru nad podlahou až po strop. Zde mohou být použité pouze takové elektrické rozvody, které jsou nutné pro napájení elektrických zařízení, které jsou umístěné v zónách 0,1,2 a v také v části zóny 3, která je pod vanou nebo sprchovým koutem. Zde nesmí být instalovány žádné spínací prvky, ani spínače nebo zásuvky. V zóně 2 mohou být instalovány elektrická zařízení, která jsou dovolena v zóně 1 a dále zde mohou být instalovány svítidla, otopná zařízení, ventilátory.

Zóna 3 navazuje na zónu 2, ale také zahrnuje prostor pod vanou nebo sprchovým koutem, který je přístupný jedině s použitím nástroje. V této zóně je možné instalovat zásuvky vybavené proudovým chráničem.

Revize elektroinstalace

Elektroinstalace patří z hlediska bezpečnostních předpisů mezi vyhrazená zařízení a elektrická vedení a zařízení smí navrhovat, montovat nebo zkoušet pouze osoba, která je znalá předpisů a vlastní osvědčení o provedení zkoušek pro práci s elektroinstalací. Než dojde k uvedení jakéhokoliv elektrické zařízení do provozu, je potřeba, aby byla elektroinstalace včetně elektrického zařízení přezkoušena a o takové zkoušce se musí vystavit revizní zpráva.  V případě, že revizní zprávu neobdržíte, nesmíte elektrické zařízení nebo elektroinstalaci převzít, neboť bez revizní zprávy Vám elektrárny odmítnou připojit elektroměr na svou síť. Proto vždy dbejte na to, aby Vaše elektrické zařízení bylo revidovány od odborníka, který má k tomu potřebná oprávnění. A to nejen z důvodu, aby Vás elektrárny napojili na svou síť, ale hlavně pro bezpečnost Vašeho života, zdraví a majetku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8139 (extra-sluzby.cz#63)


Přidat komentář