Montáž oken

Jestliže máte v plánu zateplovat dům, je dobré se zamyslet i nad výměnou oken. Nejde sice o levnou záležitost, nicméně Vám stejně jako zateplení přinese velkou úsporu energií. Více v článku.

Výměna oken

Před samotnou montáží je důležité, abyste si dali pozor na několik skutečností. Když zadáváte rozměry okna výrobci, kterého jste pro výrobu oken vybrali, jsou vždy důležité vnitřní rozměry okenního otvoru. Vždy je nutné dodržet stávající členění okna, zejména se to týká obytného domu. Jak umístit okna na rodinném domu je přesně stanoveno projektem. Tento projekt je ovšem možné dodatečně upravovat i v průběhu výstavby. Okna je tedy možné ještě rekonstruovat vzhledem k požadavkům majitelem domu. Je vhodné, aby okna montovali odborníci, kteří mají s touto prací jisté zkušenosti a zpravidla přesně ví, co a jak. Navíc disponují takovými materiály, ke kterým se běžní lidé, u kterých není výměna oken na denním pořádku, ani nedostanou. Jestliže je potřeba vyměnit pouze jedno okno, je možné toto provést za pomoci ručního nářadí a elektrické vrtačky, páčidla a pilky. Pokud montujete nové okno, budete k tomu potřebovat vodováhu. Na silikonový a akrylátový tmel použijte pistole na kartuše s vhodnou velikostí. Pro vyplnění mezer je potřeba obstarat montážní pěnu.

Montáž oken

V prvé řadě je důležité svěsit okenní křídla a vypáčit rám. Dále musíte najít dva nebo tři upevňovací šrouby, které jdou pod vrstvou tmelu. Když tyto šrouby odstraníte, jednoduše rám vyjmete. Okenní otvor je nutné očistit od malty a upravit okenní ozuby. Jestliže máte novostavbu a montujete okna na ni, předchozí kroky kromě vyčištění se Vás samozřejmě netýkají. Pořízené okno dejte dohromady, kdy dva rámy je nutné spojit speciálním drážkovaným profilem z plastu. Pro jistotu jej pojistěte několika šrouby. Po obvodu rámu okna se nutné připevnit plechy na uchycení a to ve vzdálenosti asi 30 až 40 cm. Poté, co máte vše výše popsané udělané, vložte okno do okenního otvoru, s čímž Vám bude muset pomoci druhá osoba. Okno vyrovnejte podložkami do vodorovné polohy. Odstraňte omítku pod upevňovacími plechy a jedním z těchto upevňovacích plechů připevněte okno. To vše za pomoci šroubu a hmoždinky do ostění. Následuje vsazení okna do rámu. Okno umístěte přesně doprostřed okenního otvoru. Jeho poloha musí být rovnoběžná se stěnou a okno musí být opravdu svislé a to i tehdy, pokud stěna není zcela svislá. A až po tom všem připevněte další plechy ke stěně. Na závěr zkuste, zda se okno dá otevřít a zavřít, jestli není samovolné a zda je správně funkční mechanismus kování. Je potřeba, aby bylo okno možné zavřít bez námahy a to lehkým přitlačením na rám. Kování se provede tak, že okenní křídlo se na rám přitlačí v šesti místech. Na závěr vyplňte za pomoci montážní pěny všechny mezery, které se nacházejí mezi rámem a okenním otvorem. Teď už Vám nestojí nic v cestě za montáží vnějšího parapetu. Upravte ostění omítkou a to jak venkovní, tak i vnitřní a až úplně na závěr namontujte vnitřní parapet. Zatmelením spár je montáž okna ukončena.

Výměna střešních oken

Střešní okna se vyznačují životností, která se pohybuje v několika desítkách let. K tomu, aby měla střešní okna dlouhou životnost, je nutná pravidelná údržba, do které spadá i výměna těsnění cca po 10 až 15 letech. Majitelé mají často při výměně střešních oken obavy, aby výměnou nezasáhli do střešního pláště a ostění okna. V takovém případě je lepší přenechat výměnu střeních oken odborné firmě s dostatkem potřebných zkušeností.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8134 (extra-sluzby.cz#3)


Přidat komentář