Montáž sádrokartonu - Louny a okolí

Hledáte levné a přitom kvalitní řešení pro stavbu nebo přestavbu Vašeho bytu nebo domu? Zde Vám nabízíme pár informací o sádrokartonu, z jehož výhod budete nadšeni, stejně jako z jeho jednoduché montáže.

Vlastnosti sádrokartonu

Sádrokarton patří v současné době k nejoblíbenějšímu materiálu pro stavbu domu nebo přestavbu bytu. Bez sádrokartonu bychom si mnohdy takové úpravy neuměli ani představit. Sádrokarton se ve velké míře využívá i při stavbě dřevodomů, kde se jím řeší obkládání stěn a dispoziční řešení. Sádrokarton je směs složená ze sádry a rozvlákněného papíru. Sádrokarton je nehořlavý a výborně se recykluje. Jeho další výhodou je, že dokáže kvalitně odebírat vlhkost ze vzduchu a tuto vracet zpátky do prostředí a proto se stal i vhodným regulátorem vlhkosti v interiéru. Vyznačuje se nízkou hmotností a právě proto je velmi oblíbeným materiálem při rekonstrukcích obydlí. Další výhodou sádrokartonu je jeho bezproblémová skladovatelnost. Navíc jeho povrch je hladký a tudíž velmi snadno upravitelný.

Montáž sádrokartonu

Suchá montáž sádrokartonu patří mezi jeho další, ale dost podstatné výhody. Sádrokartonové desky se montují tak, že se přišroubují na konstrukci z ocelových profilů nebo také z hoblovaných hranolů, kdy tato konstrukce je připevněna o stěnu, podlahu a strop. Sádrokartonové desky se následně za pomocí lepení spojí a to speciálními tmely a spoje se vytmelí tak, že zůstanou totálně hladké. Mezi konstrukci je také možné vložit instalační rozvody. A právě díky tomu hodně pracovních postupů, kterými je např. sekání stěny, nebude potřeba. Snad jedinou nevýhodou sádrokartonu je to, že nemá dostatečné izolační vlastnosti. A právě z toho důvodu je vhodné do konstrukcí přidat zvukové a tepelné izolace.

Možnosti montáže sádrokartonu

Sádrokartonové desky mohou být montovány buď pomocí šroubů a hřebíků, nebo také osazením do sádrových terčů. Tyto desky je možné jednoduše opracovat sekáním a řezáním. Navíc jsou objemově stálé, což umožňuje při odborné montáži uložení bez trhlin. Velkou pozornost je nutné věnovat styku sádrokartonu s omítkou a to z důvodu náchylnosti spojů takových dvou povrchů ke vzniku trhlin. Pokud montujete sádrokartonový obklad v místnosti, kde je zvýšená vlhkost, je potřeba použít speciální sádrokarton.

Obkládání sádrokartonu na předpřipravený rošt

Tento způsob obkládání se nejčastěji využívá při výstavbě podkroví, nebo také podhledů či takových konstrukcí, kde je potřeba vytvořit únosný podklad. Rošt, který je pro obkládání předpřipravený, se vytvořený z dřevěných hranolů, na které se sádrokarton připevňuje šrouby.

Suché obkládání

U tohoto způsobu obkládání se sádrokartonové desky připevňují na masivní podklad a to za pomocí odsazovacího pojiva. Ale pozor. Podklad musí být pevný, a zabezpečený proti dešti a nesmí být zmrzlý. Pokud je beton ještě vlhký, musí se nechat totálně vyschnout. Hladké povrchy, jako je beton, se musí ošetřit potřebným přípravkem. Stejně tak i plochy savé. Pokud kombinujete mokrý proces se suchým obkladem, nejprve proveďte mokrý proces. Jestliže obkládáte stěny i strop, vždy nejdříve obložte stěny. Při montáži sádrokartonových obkladů je dále nutné kontrolovat, zda je podklad suchý, zda je kompletně zbavený nečistot a mastnost a jestli je pevný a přiměřeně savý.  Vždy je třeba všechny podklady připevnit a používat pouze taková lepidla a spárovací hmoty, které odpovídají příslušné oblasti použití. Při montáži sádrokartonu používejte záměsovou vodu. Také dbejte na to, aby byl materiál uskladněn na suchém místě, které je chráněno před mrazem, a vždy používejte správné nářadí, které Vám ušetří starosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8133 (extra-sluzby.cz#2)


Přidat komentář