Finanční poradce - Blansko a okolí

Potřebujete financovat bydlení a nevíte, zda je pro vás vhodnější úvěr ze stavebního spoření či hypotéka? Uvažujete o zajištění sebe a svých nejbližších pro všechny možné budoucí události? Potom je ideální doba oslovit finančního poradce.

Finanční poradce - Petr Boucník

Bydlet ve vlastním je přáním snad každé rodiny. Navíc, bydlení v nájemním bytě není zrovna levné. Pokud se člověk rozhoduje, zda bude platit nájemné s tím, že mu nemovitost nikdy nebude patřit, či zda bude splácet sice možná vyšší splátky, ale za vlastní byt či dům, volba bývá jednoznačná. Pokud si může dovolit splácet úvěry, začne hledat vhodnou nemovitost, kterou hodlá přetvořit v teplé hnízdo.

Jak na financování nemovitosti

Obvykle si člověk nejprve najde vysněnou nemovitost. Někdy je to otázka štěstí, jindy vám pomohou známí. Obvyklý případ je však i každodenní intenzivní hledání toho pravého místa po několik měsíců. Představujete si, jaké úpravy a rekonstrukce v ní provedete, kde co přistavíte a v kterých místech budete bourat a jak krásně a pohodlně se vám bude bydlet. A až potom zjišťujete své finanční možnosti. Možná je ale i opačná cesta. Nejprve se informujete, o jakou výši úvěru můžete žádat a teprve podle toho hledáte svoje nové bydlení.

Otázku, zda jste schopni splácet úvěr, vám dokáže zodpovědět finanční poradce. Provede analýzu vašich stabilních příjmů a povinných výdajů, dále se zohlední i počet vyživovaných dětí v domácnosti a okamžitě se dozvíte, na čem jste. Budete vědět, jak vysoký úvěr můžete po bankovním ústavu požadovat a jak vysokou splátku si můžete dovolit měsíčně hradit. Výše splátky se odvíjí od počtu let, po kterých budete úvěr splácet.

Úvěr ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření můžete použít k pořízení nemovitosti nebo k její modernizaci nebo rekonstrukci. Podmínky čerpání a splácení jsou poměrně průhledné, protože již v okamžiku podání žádosti o úvěr víte, jakou úrokovou sazbou bude zatížena splátka vašeho úvěru. Abyste mohli čerpat úvěr ze stavebního spoření, musíte splnit podmínky stavební spořitelny. Musíte mít naspořeno určité procento cílové částky, bývá to zhruba 30 % až 50 %, to záleží na konkrétní stavební spořitelně. Dále musíte spořit minimálně dva roky a splnit další podmínky pro čerpání úvěru. Výše úvěru je rozdíl mezi sjednanou cílovou částkou a zůstatkem účtu stavebního spoření. Zůstatek účtu stavebního spoření je tvořen částkami, které jste na účet tvořili, částkami státní podpory a úroky, které jsou taktéž dány již při uzavření smlouvy o stavebním spoření. Pokud nesplňujete některé z podmínek, řešení existuje v podobě překlenovacího úvěru.

Překlenovací úvěr ze stavebního spoření

V době, kdy potřebujete zaplatit nemovitost či její rekonstrukci či modernizaci, ale dosud nesplňujete podmínky pro přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření, můžete požádat o překlenovací úvěr. To znamená, že například spoříte kratší dobu, než dva roky, nebo nemáte naspořenou dostatečnou částku.

Překlenovací úvěr je založen na principu, že po dobu jeho trvání splácíte pouze úroky (a samozřejmě poplatky za vedení účtu) a k tomu dospořujete potřebnou částku. V momentě, kdy dosáhnete potřebného hodnotícího čísla, které dostanete přiděleno nejdříve po dvou letech spoření v kombinaci s dostatečnou výší naspořených peněz, váš překlenovací úvěr přejde v klasický úvěr ze stavebního spoření. Tento úvěr pak budete splácet dle podmínek stanovených v téže smlouvě.

Pro přidělení překlenovacího úvěru ale musíte splnit podmínky. Musíte uzavřít smlouvu o stavebním spoření, písemně požádat o překlenovací úvěr, prokázat svoji bonitu, mít zajištění úvěru a doložit účel. Účelem je financovat bytové potřeby.

Na co lze úvěry ze stavebního spoření použít?

Například pro účely koupě domu, bytu, stavebního pozemku, k převodu práv a povinností souvisejících se členstvím v bytovém družstvu. Můžete financovat stavbu nemovitosti, stavební materiál, přístavbu domu, napojení inženýrských sítí. Co se týká rekonstrukcí a modernizací, můžete těmito úvěry uhradit například výměnu oken, dveří, podlahové krytiny, opravy omítek, půdní vestavbu, bytové jádro. Akcí, které můžete úvěry financovat je mnoho. Váš finanční poradce vás bude informovat, zda právě váš požadavek odpovídá bytovým potřebám. Výhodou je, že úvěr můžete splatit předčasně a bez sankcí.

Nemovitost na hypotéku

Pokud váš investiční záměr přesahuje možnosti, které je schopné pokrýt stavební spoření, přichází na řadu žádost o hypoteční úvěr. Váš finanční poradce vám zpracuje přehled aktuálně dostupných úvěrů na finančním trhu a taktéž provede jejich srovnání. Na základě toho vám pak doporučí hypoteční produkt, který vyhovuje vašim požadavkům a současně vy jste schopni splnit podmínky pro jeho přidělení. Co je vlastně hypoteční úvěr? Je to úvěr, který je zastaven nemovitostí. Hypotékou již dnes můžete financovat i jiný záměr, než pořízení nemovitosti. Avšak musíte samozřejmě ručit nemovitostí. Říká se tomu hypotéka na cokoliv.

Společné je, že hypotéku splácíte až desítky let. Každý bankovní ústav má stanovenou určitou věkovou hranici klienta, po kterou požaduje, aby byl úvěr splacen. Pokud byste rádi hypotéku splatili předčasně, je radno počkat si do vypršení fixační lhůty. V tento okamžik můžete splatit hypotéku zcela nebo částečně bez sankcí. Měli byste také vědět, že po uplynutí doby fixace úrokové sazby sjednáváte s bankou nové podmínky. Váš finanční poradce by měl umět zařídit, aby i nadále pro vás zůstaly výhodné, ne-li výhodnější.

Zajistěte si budoucnost

Zejména v případě, že splácíte úvěr nebo několik úvěrů a půjček, je nanejvýš nutné být zajištěn. Zajistit se musí v prvé řadě živitel rodiny, jehož příjem je pro životní standard rodiny podstatný. Pro případ nahodilých událostí, nemocí, úmrtí, nebo ztráty práce, které s sebou nesou dočasnou i dlouhodobou ztrátu příjmu, musíte být pojištěni. Nejčernější představou je přijít o střechu nad hlavou z důvodu neschopnosti splácet úvěr. Řešením je uzavření životního pojištění. Potom budete mít jistotu, že o vaši rodinu bude v případě jakýchkoli nepříznivých událostí dobře postaráno, nebude finančně strádat a udrží si svůj životní standard.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8170 (extra-sluzby.cz#62)


Přidat komentář