Účetnictví a daňová evidence - Praha 6

V případě, že si necháte vést účetnictví a mzdovou agendu externí profesionální firmou, nemusíte se obávat, že budete výjimkou. Mnoho firem čerpá z výhod, které toto rozhodnutí skýtá. Účetní specialisté Vám zaručí odbornost a vědomosti.

účetnictvíJste podnikatelé začátečníci? Nebo jste na podnikatelském trhu už nějaký ten "pátek"? Týká se Vás povinnost vedení daňové evidence a účetnictví, ale nejste si jisti, zda je všechno tak, jak má? Potom není vůbec od věci obrátit se na odborníky, kteří jsou v oblasti** účetnictví** jako ryba ve vodě. S jejich oslovením rozhodně neotálejte, protože čím dříve využijete služeb účetního poradenství, tím dříve předejdete případné hrozící pokutě, která by Vás mohla čekat při kontrole z finančního úřadu. Vězte, že využít služeb firem, které nabízejí účetní poradenství, již dávno není žádnou novinkou. Inspirujte se i Vy a mějte klidné noci, stejně jako majitelé firem, kteří těchto služeb využívají a mohou pustit z hlavy starosti související se správností vedení účetnictví, daňové evidence.

Externí vedení účetnictví a daňová evidence

V oboru** účetnictví** a daňové evidence Vám externí účetní společnost, zajistí kompletní vedení účetnictví, do které spadá například** zpracování podkladů pro veškerá daňová přiznání, vedení evidence majetku nebo zpracování účetní uzávěrky**. Externí firma Vám dle dohody zajistí vyhotovení statistických nebo účetních výkazů a sestav. Dále Vám může zpracovat mimořádnou účetní uzávěrku nebo provést kontrolu účetnictví. Poskytuje i další služby, jako je správa a evidence platebního styku, zpracování faktur, apod. Samozřejmostí je pak přehledná archivace účetních dokladů, ke kterým máte kdykoliv přístup.

daňové přiznáníCo je to daňová evidence?

Daňová evidence v podstatě navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo u nás zrušeno v roce 2004. Jednoduché účetnictví tedy zaniklo, ale fyzické osoby, které chtěly vést evidenci na podobných principech, vedou** tzv. daňovou evidenci**, dle § 7b** Zákona o daních z příjmu**. Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Daňovou evidenci vedou účetní osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, nejsou účastníky sdružení a nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, jinak přecházejí na podvojné účetnictví.

Jaké jsou výhody externího vedení účetnictví?

Externí účetní společnosti poskytují komplexní služby, které jsou ovšem mnohem levnější, než vlastní účetní oddělení. Lze tedy říci, že externí účetní firma dokáže plnohodnotně nahradit zaměstnance firmy. Výhoda spočívá v tom, že zaměstnance platíte účetní hrubou mzdou ve stejné výši jako externí zaměstnance, ale cena za externí firmu je levnější o 35% za odvody na sociální a zdravotní pojištění organizace. Externí účetní zajistí požadované výstupy, jako jsou výkazy a daňová přiznání, ve smluveném termínu. V případě zaměstnance může přijít nemoc a ten nechá svou práci rozdělanou. U externí firmy se se zastupitelností svých zaměstnanců počítá. Další výhodou je, že** externí účetní firma je proti případným škodám, vzniklým chybou v účetnictví, pojištěna a svou práci Vám garantuje.**

penízeMzdová agenda

Mzdová agenda je další služba, kterou účetní poradci nabízí. Spočívá to ve zpracování veškerých mezd, tedy ve výpočtu hrubé mzdy, zajištění zákonných i jiných odvodůze mzdy, zabezpečení výplaty mzdy zaměstnancům, zajištění potřebných dokumentů a další.

Účetní poradenství

Účetní poradenství je oblast, ve které Vám své služby mohou nabídnout opět externí účetní firmy. V tomto případě však nejde ani tak o zpracování účetních dokladů, jako** o poskytnutí důležitých informací**. Externí účetní společnost Vás může upozornit na problém, který vidí a pomoci Vám s jeho odstraněním, posoudí stav Vašeho podnikání, nabídne Vám dohled nad dodržováním termínů, nad odevzdáním dokumentů nebo Vás upozorní na legislativní změny v zákonech.

Oblast daní v souvislosti s vedením účetnictví

Důležitou součástí vedení účetnictví i daňové evidence jsou daně. Externí účetní firma Vám také nabízí službu zpracování a včasné podání daňových přiznání, a to daní z příjmu fyzických osob, daní z příjmu právnických osob, daní z nemovitosti, daní z přidané hodnoty, silniční daně a daní z převodu nemovitosti. Externí firma Vám zpracuje také přílohy, které jsou součástí jednotlivých daňových přiznání. Záruka za správné zpracování a odevzdání příslušnému správci daně, je samozřejmostí.

A jaké další služby můžete od externí účetní firmy požadovat? Existují firmy, které poskytují také kontrolu daní před auditem, statistická hlášení i hlášení INTRASTAT, daňové poradenství či výpočet daňových odpisů.

neznalostLze odložit daňové přiznání?

Pokud využíváte, nebo se teprve chystáte využít služeb externího účetního specialisty, pak můžete využít jednu z výhod, kterou oslovení účetního profesionála skýtá. Je jí možnost odkladu daňového přiznání, a to až o 3 měsíce. Třeba se někomu může zdát, že to taková výhoda zase není, a tím spíše na sebe upoutáte pozornost místního finančního úřadu. Ale tak tomu není. Většina firem, která využívá služeb externí účetní firmy, z této výhody čerpá. Odložení podání daňového přiznání přeci umožňuje legislativa, tak proč toho nevyužít?

Odborníci na účetnictví-  Praha 6

Vedení účetnictví nebo daňové evidence, zpracování mezd, patří mezi běžné podnikové procesy. Skutečnost, že se jedná o standardní činnost, ovšem ještě neznamená, že jde o jednoduchou záležitost. Jak účetnictví, tak mzdové účetnictví totiž vyžadují hluboké znalosti, které nelze získat jen z přečtení příslušných zákonů, ale především je zapotřebí se nějakou tu dobu pohybovat přímo v prostředí účetnictví a nebo mezd. Legislativa se navíc neustále doplňuje, mění nebo novelizuje, takže je důležité vše včas podchytit a umět správně aplikovat do praxe, což vyžaduje zkušenosti a schopnosti dát věci do souvislostí. Oslovíte-li tedy externí firmu, která se specializuje na účetní a mzdovou oblast, pak můžete očekávat profesionální podporu. Spolehlivost, odbornost, pečlivost a kvalita- to je doména profi účetních a mzdových firem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8173 (extra-sluzby.cz#73)


Přidat komentář