Účetnictví, daně - Praha 9

Jestliže podnikáte a nemáte vlastní účetní, je dobré oslovit externí účetní firmu. Díky specializované firmě si můžete být jisti, že Vaše účty, daně a mzdy budou v naprostém pořádku.

Účetnictví a jeho vedení

Kdo musí vést účetnictví, se upravuje v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb., jedná se například všechny právnické osoby a fyzické osoby, které jsou v obchodním rejstříku zapsáni jako podnikatelé a další. Díky účetnictví je možné si udělat detailní obraz o hospodaření dané firmy nebo společnosti, o efektivitě jejího podnikání, obchodování, apod. V současné době bylo klasické účetnictví nahrazeno daňovou evidencí a tak je dnes účetnictví v podstatě jen podvojné. Účetnictví je na rozdíl od daňové evidence mnohem náročnější a také nákladnější způsob prokazování svých příjmů a výdajů. Jestliže patříte mezi podnikatele, jež musí vést účetnictví, je vždy lepší oslovit specializovanou externí firmu, nebo profesionálního účetního. Díky profesionální účetní firmě bude vaše účetnictví v dokonalém pořádku a vy se tak budete moct v klidu věnovat jen vašemu podnikání.

Přehled změn - Hlavní změny pro rok 2014 přinesou:

Doprovodný daňový zákon k rekodifikaci, ta ustanovení zákona o zřízení jednoho inkasního místa, kterým doprovodný daňový zákon mění účinnost na 1. 1. 2014, zákon o dani z nabytí nemovitých věcí – viz níže, zákona o DPH č. 502/2012 Sb., která s účinností od 1. 1. 2014 zavádí povinnost podávat přiznání k DPH výhradně v elektronické formě s výjimkou pro fyzické obraty s obratem do 6 mil. Kč; obrat rozhodný pro povinnou registraci k DPH zůstává pro rok 2014 na úrovni 1 mil. Kč (podle platné úpravy obsažené v zákoně č. 502/2012 Sb. bude tato hranice snížena na 750 tis. Kč k 1. 1. 2015)

  • změny podzákonných účetních předpisů – viz níže ke změně zákona o účetnictví doprovodným daňovým zákonem.

Doprovodný daňový zákon k rekodifikaci obsahuje změnu přibližně 40 předpisů,

např.:

  • velice rozsáhlou novelizaci zákona o daních z příjmů
  • velice rozsáhlou novelizaci zákona o dani z nemovitostí - nové zákon o
  • nabytých nemovitých věcí
  • novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty,
  • novelizaci zákona o dani silniční,
  • novelizaci daňového řádu,
  • novelizaci zákona o účetnictví,
  • novelizaci předpisů o veřejných pojistných.

Daňová evidence Praha 9

Daňová evidence je na rozdíl od účetnictví jednodušší a tím pádem i méně finančně náročná. Daňová evidence se zabývá skutečnými výdaji a příjmy a vede i ke zjištění základu z daně z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti. Kdo má za povinnost vést daňovou evidenci a kdo účetnictví, upravují příslušné zákony. Jestliže jsou vaše příjmy ze samostatné výdělečné činnosti menší než 25 miliónu korun a splňujete i další podmínky, je rozhodně výhodnější vést daňovou evidenci. V daňové evidenci jsou obsaženy veškeré peněžní i nepeněžní výdaje a příjmy, přičemž je možné evidovat i hromadně za určité období. I když daňová evidence nahrazuje klasické jednoduché účetnictví, není radno ji podceňovat a raději její vedení přenechte zkušenému profesionálovi.

Mzdové účetnictví a další služby externí účetní firmy

Vést mzdové účetnictví je poměrně náročné odvětví, proto i zde je lepší oslovit specializovanou firmu. Mzdové účetnictví se skládá z široké škály různých procesů a vazeb, které je nutné bezpodmínečně dodržet. V mzdové agendě se musí dodržovat a respektovat kompletní zpracování mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí, je nutné zpracovávat evidenční listy důchodového zabezpečení, zpracovávat přehledy pro zdravotní pojišťovny a mnoho jiného. Zpracovává se zde hrubá, čistá a superhrubá mzda, zdravotní, sociální pojištění apod. Jak je vidět, jedná se o opravdu složitou záležitost, kterou raději přenechte vyškolenému profesionálovi. Díky dobré účetní firmě si můžete být jisti, že vaše účetnictví, mzdová agenda, daně a další bude v naprostém pořádku. Externí účetní firma vám navíc pomůže s výběrem vhodného účetního programu, dokáže zaškolit vašeho firemního účetního, zabývá se poradenstvím nebo vás zastoupí na úřadech. Právě posledně jmenované, zastoupení na úřadech, vám ušetří spoustu drahocenného času a nervů při jednání s úřady. Zkušený odborník přesně ví, na jaký úřad zajít, jaký formulář vyplnit, jak se vyhnout nevýhodným úkonům a je schopen v některých případech i zkrátit příslušné řízení nebo zpracování nějaké žádosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8204 (extra-sluzby.cz#222)


Přidat komentář