Účetnictví, daňová evidence - Bruntál a okolí

Podstatou účetnictví a daňové evidence je především pečlivost a přesnost. A především proto je velmi důležité svěřit tuto činnost odborníkům, neboť pouze tak budeme mít jistotu, že je vše přesně podle zákona.

Pro všechny z nás je velmi důležité, mít dostatek finančních prostředků na to, abychom mohli spokojeně žít. A právě z toho důvodu se spousta z nás pouští do podnikání, při kterém je velmi důležité mít v pořádku účetnictví či daňovou evidenci.

O účetnictví

O tom, že je vedení účetnictví velmi důležité, není potřeba se již více zmiňovat. Co bychom však měli v souvislosti s vedením účetnictví vědět, je kdy je potřeba s ním začít. Proto si pojďme o tomto tématu říci více. Vedení účetnictví je potřeba zahájit ihned poté, co je zahájeno naše podnikání, přičemž podoba účetnictví je přesně dána a je nutno ji dodržovat. Hlavním článkem účetnictví je tzv. účetní záznam, který může mít podobu účetní knihy, účetního zápisu, účetní uzávěrky, výroční zprávy atd. Účetnictví by mělo být vedeno přehledně, srozumitelně, přesně a úplně, načež by mělo být především průkazné.účetnictví, daňová evidence

Jaká je podstata vedení účetnictví?

Hlavní podstatou vedení účetnictví, je kontrola. Pro mnohé z nás je vedení účetnictví především kontrolou rodinných financí. Ovšem v případě, že si musí vést účetnictví firma, pak je toto účetnictví nástrojem k tomu, aby její majitel věděl, jaké jsou jeho zisky a ztráty, či zda podniká správně. V tomto případě dává účetnictví majiteli firmy možnost mít přehled také o ziscích a ztrátách apod. Hlavním úkolem účetnictví však je, aby měl finanční úřad dokonalý přehled o tom, zda má podnikatel vše ohledně financí v pořádku a zda plní dokonale své závazky. Zjednodušeně řečeno, je vedení účetnictví přehledem našeho hospodaření.

O daňové evidenci

Daňová evidence je určena pro všechny z nás, kteří nejsou ze zákona povinni vést účetnictví a chtějí mít přehled o svém podnikání. Podstatou vedení daňové evidence je mít podklad pro stanovení základu daně z příjmu. Daňová evidence je přehled o příjmech a výdajích, a také o majetku a závazcích. Vedení daňové evidence se řídí zákonem o daních z příjmu, avšak přesná podoba vedení daňové evidence není známa. Hlavní zásadou vedení daňové evidence je, aby byly od sebe odděleny evidence příjmů a výdajů a evidence majetku a závazků. Rovněž daňové a nedaňové příjmy musí být od sebe odděleny a také výdaje na zajištění a udržení příjmů a výdajů, které neovlivňují základ daně.

Proč vést daňovou evidenci?

Podnikatelé si vedou daňovou evidenci za tím účelem, aby měli dokonalý přehled o tom, jak se jim v podnikání daří, což znamená, mít přehled o majetku a případných dluzích. Vedení daňové evidence musí být prováděno stejně tak, jako účetnictví a to pečlivě, přesně a především průkazně.

účetní doklady

Účetní doklady

Každý podnikatel, který si vede účetnictví či daňovou evidenci, musí mít v pořádku všechny účetní doklady, které je nutno patřičně archivovat. Archivaci účetních dokladů je potřeba dělat velmi pečlivě a to po všechna účetní období. Jedná-li se navíc o to, že podnikatel vykáže daňovou ztrátu, musí účetní doklady archivovat mnohdy i déle než 10 let.

Co je účetní období?

Nejdůležitější věcí, na které účetnictví či daňová evidence stojí a leží, je účetní období. Co to tedy účetní období je? Zákon stanovuje, že je účetním obdobím nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Zjednodušeně řečeno, je účetní období kalendářní nebo hospodářský rok, který začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období může mít delší či kratší délku, což je dáno skutečnostmi, které ve firmě nastanou, jako je kupříkladu přeměna společnosti atd.

Jaké jsou rozdíly mezi účetním a daňovým poradcem

Rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem je zejména v tom, že oproti účetnímu nese daňový poradce za provedenou práci naprostou zodpovědnost. Je to dáno především tím, že musí daňový poradce dokonale znát nejen účetnictví, ale také všechny daňové zákony a obchodní a trestní právo. Oslovením daňového poradce ušetříme spoustu času, peněz a vyhneme se potencionálním problémům, které daňový poradce již v minulosti zažil na vlastní kůži. Chce-li mít podnikatel jistotu, že mu účetní vede celé účetnictví správně, může si na vypracování daňového přiznání najmout daňového poradce, čímž dosáhne dvojí kontroly nad svými financemi. Pokud jsme však najali na vedení účetnictví či daňové evidence opravdového odborníka s dostatečně dlouhou praxí a výbornými referencemi, není potřeba kontrolu provádět.

Poradenství v oboru účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví a daňové evidence není jednoduchou záležitostí, avšak jsou mezi námi lidé, kteří podnikají a zároveň jsou dostatečně vzdělaní k tomu, aby si účetnictví nebo daňovou evidenci mohli vést sami. Pravdou však je, že je účetnictví a daňová evidence oborem, ve kterém dochází k neustálým změnám a vyznat se v nich mohou pouze lidé, kteří se na výkon tohoto druhu činnosti specializují. A právě z toho důvodu je nutné mít po ruce někoho, kdo by jim byl schopen pomoci či poradit v případě, že by si s něčím ohledně účetnictví a daňové evidence nevěděli rady. A právě pro tento případ existují firmy, které nabízí kromě vedení celého účetnictví a daňové evidence, také poradenskou činnost. Jste-li tedy plátcem daně nebo zaměstnáváte-li jiné lidi, měli byste si pro svůj klid a správné vedení účetnictví či daňové evidence najmout na tuto činnost jiného podnikatele, kterým je účetní nebo** daňový poradce**. Pouze tak ušetříte spoustu peněz a času, což Vám pomůže se daleko lépe soustředit na podnikání a vydělávání peněz.

Účetnictví

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8177 (extra-sluzby.cz#86)


Přidat komentář