Účetnictví, daňová evidence - Hodonín a okolí

Rozjíždíte vlastní firmu? Patříte mezi podnikatele, kteří všechen svůj čas obětují práci? Již více nemusíte trávit večery tříděním dokladů a zapisováním do účetních knih. Od toho je tu účetní firma, proč tedy starost o účetnictví nepřenechat odborníkům?

 

Jaký servis poskytují účetní firmy?

Firmy, které se specializují na vedení účetnictví firmám a daňové evidence podnikatelům, dokážou svým klientům výrazně zjednodušit jejich pracovní život. Obvykle od takové firmy můžete očekávat kromě vedení účetnictví a daňové evidence i zpracování kompletní mzdové a zaměstnanecké agendy a daňových přiznání. Každá firma je povinna podávat daňové přiznání k dani z příjmu (fyzických či právnických osob) a obvykle jsou firmy i plátci daně z přidané hodnoty a poplatníky silniční daně. To nebývá vše, co můžete od účetní firmy očekávat. Mile vás jistě překvapí, že vás váš poradce bude zastupovat na úřadech, které s vašimi agendami souvisejí. Jedná se o finanční úřad, živnostenský úřad, českou správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovny. Účetní firma vám pro vaše potřeby též poskytne potřebné účetní a daňové poradenství, které zahrnuje i daňovou optimalizaci. Příjemné, nezdá se vám?

Kromě těchto obvyklých záležitostí bývá obvykle nad rámec dohodnuté měsíční sazby možné dohodnout se na speciálních úkolech pro vaši poradenskou firmu. Pomůže vám při zakládání nové společnosti, zpracuje vám speciální reporty, provede rekonstrukci účetnictví, či vyplní statistické výkazy.

Účetnictví a daňová evidence v Hodoníně a okolí

Vedení účetnictví nebo daňové evidence zabere podnikateli spoustu času, který potřebuje věnovat řízení a rozvoji vlastní firmy. V Hodoníně a okolí vám proto můžeme doporučit vedení účetnictví firmou pana Igora Stahaly. Doklady jednoduše v domluvené frekvenci odevzdáte svému účetnímu a o víc se starat nemusíte. Pan** Igor Stahala nabízí služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a účetní a daňové poradenství**. Nemusíte již trávit pro vás drahý čas studováním nových účetních vyhlášek a zákonů, abyste správně podchytili veškeré daňové případy a správně spočetli mzdy zaměstnancům včetně veškerých povinných odvodů. Spolehněte se na školeného specialistu pana Igora Stahalu. Tuto firmu můžete kontaktovat na telefonním čísle: +420 728 599 635, nebo prostřednictvím e-mailu: igor.stahala@seznam.cz. Tato zavedená účetní firma vám ušetří spoustu času i vyřizování s úřady a zajistí vám správné a perfektní vedení vaší účetní agendy.

Účetnictví

Zpracování daňové evidence

Co obnáší problematika daňové evidence? Legislativa se v poslední době pomalu ale jistě snaží drobným podnikatelům jejich dokladovou a evidenční zátěž ulehčit. Samozřejmě pečlivě kontroluje, aby měly firmy své daňové výkazy v pořádku, avšak k podobě daňové evidence je spíše benevolentní. Neukládá přesně, jak má vedení daňové evidence vypadat, pouze musí být kontrolované daňové výstupy. Tuto evidenci si tedy podnikatel může vést zapisováním do sešitu, nebo do excelového souboru na vlastním notebooku. Je to trochu nepohodlné, proto již dnes existují jednoduché softwary, které ulehčí vedení daňové evidence. Pokud nechcete platit za licenci k takovému softwaru, vyplatí se vám přejít na způsob externího vedení daňové evidence. Účetní firmy tyto služby nabízejí za přijatelné ceny.

Daňová evidence zahrnuje i fakturaci, vedení skladového hospodářství, evidenci nezaplacených pohledávek i závazků, zastupování při kontrolách. Váš externí účetní po obdržení vašich daňových dokladů tyto doklady zkontroluje, zda mají všechny předepsané náležitosti dle zákona, a poté je chronologicky seřadí. Tyto doklady řádně zaúčtuje dle aktuálně platné legislativy a vyhotoví tiskové podklady. Těmi jsou peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, kniha přijatých faktur, vydaných faktur a další. Na vaše přání vám vyhotoví přehledy podle vašich potřeb či potřeb úřadů. Doklady si budete předávat dle domluvy. Obvykle dostanete slevu, pokud je své účetní firmě budete doručovat vlastními prostředky.

V rámci daňové evidence je třeba zpracovávat několikero druhů daní. Musíte mít včas zpracováno přiznání k dani z přidané hodnoty, tzn., podáváte měsíční, ale obvykle čtvrtletní přiznání k DPH. Jednou ročně musíte podat správně zpracované přiznání k dani z příjmů fyzických osob a výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů a přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení. Pokud ke své podnikatelské činnosti využíváte automobil nebo více automobilů, musíte podávat přiznání k dani silniční. Těchto povinností je na jednoho podnikatele příliš a snaha mít vše v pořádku může být velmi stresující. Zbavte se těchto nepříjemných záležitostí, uleví se vám.

Problematika vedení účetnictví

Zákon o** účetnictví** striktně nařizuje účetní jednotce podobu a výstupy účetních agend. Co ale nenařizuje, je rozhodnutí, koho vedením účetnictví vaší firmy pověříte. Je to jen a jen vaše rozhodnutí. Nabízejí se vám v podstatě pouze dvě možnosti. Zaměstnávat vlastní zaměstnance, nebo pověřit externí firmu.

Vlastní zaměstnanci

Oba přístupy mají své výhody i nevýhody. Pokud zaměstnáváte osobu nebo celé oddělení, vyjde vás zpracování účetní agendy velmi draze. Výhoda je vysoce dostupné konzultace s účetní, kterou máte k dispozici denně a obvykle jste s ní i každý den v přímém kontaktu. Z hlediska poměru přínosů vlastního oddělení a jejich mezd a odvodů, které s tím souvisejí, se ale dostanete na vysokou částku nákladů.

Vedení účetnictví externí firmou

Pokud nepotřebujete každodenní osobní kontakt se svou účetní a daňovým poradcem, není důvod, proč si nenajmout externí účetní kancelář. Samozřejmě si musíte spočítat, zda se vám tato dodávaná služba vyplatí. Obvykle je ale cena za vedení účetnictví velmi přijatelná. Jednoduše si srovnejte náklady na vlastní účetní oddělení a cenu dodavatelské firmy a máte jasný výsledek.

Dodavatelská firma vám garantuje rozsah a podobu vedení účetnictví dle zákona o účetnictví, rychlé, bezchybné a přehledné účtování a zpracování veškerých potřebných daňových přiznání. Účetnictví obvykle vedou právnické firmy, mluvíme tedy o přiznání k dani z příjmů právnických osob, vyhotovení výkazu zisku a ztráty, rozvahy a zaúčtování závěrkových operací. Vedení účetnictví tedy zahrnuje i zpracování mezd, evidenci majetku a vedení skladového hospodářství. Oproti daňové evidenci je zde dokumentační povinnost mnohem náročnější, proto je potřeba vést účetní deník, hlavní knihu účtů, pokladní knihu, saldokonto. Mezi tiskové podklady se zahrnuje dále měsíční rozvaha, předvaha a výsledovka, soupis bankovních výpisů, přehled pohledávek a závazků, knihy přijatých a vydaných faktur. Dále vám účetní firma připraví přehledy dle vašich požadavků a bude vás taktéž zastupovat na úřadech.

Za cenu, kterou budete účetní firmě platit, získáte tyto všechny služby a více. Více času, který můžete věnovat svému podnikání a díky tomu vyděláte vyšší zisky. Nebo tento čas, který byste věnovali účetní a mzdové agendě, vyměníte za čas, který strávíte způsobem, na který jste již dlouho neměli čas. Strávíte společné chvíle s nejbližšími, získáte čas na pravidelné pěstování sportu nebo jiných koníčků. Starosti o účetní agendu můžete hodit za hlavu. Nemusíte si platit účetní kurzy a školení, studovat odbornou literaturu, sledovat veškeré novinky v legislativě. Ani nebudete muset zaměstnávat účetní, která by vás nákladově vyšla mnohem dráž, než paušál za** externí vedení účetnictví**.

Účetnictví

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8176 (extra-sluzby.cz#85)


Přidat komentář