Účetnictví, daňová evidence - Jablonec nad Nisou a okolí

Zpracování účetnictví, stejně jako daňové evidence a mnoho dalších účetních služeb vám může poskytnout profesionální účetní firma. Jaké výhody má externí vedení vašeho účetnictví, se můžete dozvědět v tomto článku.

K tomu, aby měl podnikatel k dispozici všechna potřebná data, která potřebuje ke zjištění stavu příjmů, výdajů, k nastolení podnikatelské strategie, cest atd., potřebuje správné vedení účetnictví. Každý, kdo se o správu účetnictví alespoň pokusil, nebo se přinejmenším informoval, moc dobře ví, že vedení účetnictví je dosti složitá záležitost. A proto, pokud ve vaší firmě nemáte kvalitního a schopného účetního, který by účetnictví zpracovával bezchybně, měli byste se po nějakém odborníkovi porozhlédnout, neboť vám ušetří nejen starosti a čas, ale hlavně peníze, o které každému podnikateli jistě jde.

Bezchybné vedení účetnictví zcela jistě není normálem a mnoho firem má s vedením účetnictvím nemalé problémy. Proto se stále více využívají externí vedení účetnictví, díky čemuž se může víc a víc firem pyšnit správně vedeným účetnictví a nemusí se strachovat, že dostanou pokutu. A o to přece jde. Aby se každý podnikatel naplno věnoval své práci.

Jaké jsou výhody externího účetnictví

Externí účetnictví s sebou nese řadu výhod a to jak pro podnikatele, tak i pro firmy. Díky této možnosti se zbavujete nutnosti mít další kancelář navíc pro účetní, která se častokrát ani nevyplácí. Nemusíte řešit vyplácení mzdy, nemocenské, dovolené a další nároky volna účetní, nemusíte za účetní odvádět zdravotní pojištění, atd. Externí vedení účetnictví je tedy podstatně výhodnější, jistější, levnější a dosti kvalitnější. U externího účetnictví neplatíte nikoho za hodiny práce, ale za skutečné výsledky. Navíc platíte pouze za služby, které skutečně potřebujete, za nic jiného. Účetní poradce je navíc opravdovým profesionálem ve svém oboru. Je dobré si uvědomit, že osoba, která poskytuje služby účetního poradenství, zcela jistě vlastní živnostenský list pro poskytování této činnosti, k jehož získání je potřeba absolvovat několik let praxe v oboru. Proto si můžete být jisti, že by vám účetnictví zpracovala osoba, která nemá o dané problematice ani páru nebo pouze základní znalosti.

Externí účetní firmy mají zpravidla vždy sjednáno pojištění odpovědnosti za způsobené škody v případě nějaké chyby. Proto se nebojte, že byste v případě špatného zúčtování přišly o peníze.

Čím se řídí vedení účetnictví a daňové evidence

Základními právními předpisy, kterými se musí odborník přes účetní služby řídit, jsou: zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, České účetní standardy a vyhlášky Ministerstva financí ČR, dále sem spadají zákony jako: zákoník práce, obchodní zákoník, zákon o cenných papírech, pojišťovací zákony aj.

Jaké služby spadají pod vedení účetnictví

Co se týká vedení účetnictví a daňové evidence, externí účetní firma vám může, samozřejmě na vaši žádost, zajistit kompletní vedení účetnictví. Pod pojem kompletní vedení účetnictví spadá např. zpracování podkladů pro veškerá daňová přiznání, vedení evidence majetku nebo zpracování účetní uzávěrky, vyhotovení účetních nebo statistických výkazů a sestav, zpracování mimořádné účetní uzávěrky nebo provedení kontroly účetnictví. Další službou je správa a evidence platebního styku, zpracování faktur apod. Samozřejmostí je** přehledná archivace** účetních dokladů, ke kterým máte kdykoliv přístup.

Programové vybavení pro správu účetnictví

V případě, že přece jen vsázíte sami na sebe a rozhodli jste se nevyužít služeb účetní firmy, budete k vedení účetních služeb potřebovat zakoupit účetní software. Tento je potřeba také pravidelně aktualizovat dle požadavků. Jestliže však účetní firmu oslovíte, nemusíte se starat opravdu o nic, ani o koupi a aktualizaci počítačových programů, neboť veškeré tyto programy mají účetní firmy k dispozici a jsou součástí poskytovaných služeb.

Mzdová agenda

Pokud jste majitelem firmy, která má větší počet zaměstnanců, jistě víte, že je vaší povinností vést mzdovou agendu. Mzdovou agendou se nerozumí jen jakýsi výpočet mezd a jejich následné odvedení vašim zaměstnancům, ale také další činnosti spadající do sféry mzdové agendy, a to komunikace s úřady. Je nutnost každého zaměstnance povinně při nástupu do zaměstnání přihlásit k pojišťovně a na správu sociálního zabezpečení a opět při jeho odchodu ze zaměstnání jej z těchto institucí odhlásit. Ze mzdy každého jednotlivého zaměstnance je povinnost odvádět zákonné odvody na účty těchto institucí a také zpracovávat určité přehledy. Každý zaměstnanec má svůj mzdový list, který opět vedou účetní, dále výplatní listiny nebo evidenční listy důchodového pojištění. Všechny tyto činnosti a ještě mnohem více za vás může provádět účetní poradce, který je pro tyto činnosti náležitě vyškolen.

Poradenské služby v oblasti účetnictví

Přesto, že je na trhu nepřeberné množství účetních firem, které by se vám o účetní služby kompletně postaraly, zde může existovat možnost, že se přece jen chcete naučit vést si účetnictví nebo daňovou evidenci sami, vlastními silami, ale k tomu potřebujete zcela jistě pomoct. I v těchto případech můžete využít služeb účetního poradenství, kdy vám účetní poradce poradí, jakým způsobem účetnictví nebo daňovou evidenci vést a jak postupovat v jednotlivých účetních případech. Účetní poradenství lze využít i v případě, že máte pocit, že je s Vaší firmou finančně něco v nepořádku. Nechte si od účetního zpracovat finanční analýzu a dejte na jeho následné rady. Jestliže máte jakýkoliv problém účetního charakteru, nebojte se a obraťte se zavčasu na účetního poradce.

**Účetnictví, daňová evidence
**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8185 (extra-sluzby.cz#120)


Přidat komentář