Účetnictví, daňová evidence - Olomouc a okolí

Účetnictví, stejně jako daňová evidence a jiné záležitosti účetní a daňové problematiky, je vždy lepší přenechat na odbornících. Díky tomu se nebudete již muset obávat finanční kontroly a můžete se plně věnovat svému podnikání.

Účetnictví, daňová evidence - Olomouc a okolí

Hledáte účetní firmu, která poskytuje kompletní zajištění účetních i daňových povinností pro každého? V tom případě je tu právě pro vás profesionální firma UK OL Krchňáková s.r.o. Jejím cílem je zjednodušit firmám a podnikatelům život v oblasti účetnictví a daňové problematiky tak, aby se mohli plně a hlavně nerušeně věnovat činnostem zaručující jim zisk a prosperitu. Všichni pracovníci kanceláře UK OL Krchňáková s.r.o. jsou průběžně vzdělávání ve všech potřebných oblastech účetnictví, daní a nově vznikajících zákonů. U této účetní firmy naleznete nejenom profesionalitu a spolehlivost, ale také vstřícný a individuální přístup k Vašim potřebám. Konkrétně se firma UK OL Krchňáková s.r.o. zabývá zpracováním účetnictví, daňové evidence, účetnictví SBD, SVJ, zpracováním daňových přiznání, dále poskytuje účetní a daňové poradenství, zpracovává mzdy a mzdové agendy, komunikuje s úřady a mnoho dalších činností. Pokud vás tato naprosto profesionální účetní firma zaujala, oslovte je buď na adrese: Na střelnici 343/48, Olomouc, 783 57, nebo emailem: hkrchnakova@seznam.cz či telefonicky na čísle: 585 225 063. Mnohem více informací se dozvíte na jejich internetové adrese: http://www.ucetnikancelar-ol.cz/.

Účetnictví

Proč využít služeb účetní firmy?

Každý má talent na něco jiného. Někdo zná byznys a umí v něm chodit, někdo podniká a věnuje se tomu naplno a někdo zase rozumí účetnictví a záležitostem s ním souvisejícím. Pokud zrovna nepatříme do skupiny, jejíž zálibou je účtování, tak proč si život otravovat učením se po večer všech pouček a postupů na úkor toho, že budeme zanedbávat svou práci, rodinu nebo si nedopřejeme odpočinek a zábavu. Proto je dobrým řešením obrátit se na účetní firmu, která se vám o vše potřebné postará. Jasně že si možná říkáte, že zpracovat účetnictví a poté z podkladů i přiznání k dani je triviální záležitost a nemůže vás rozhodit, ale co teprve zpracovat daňové přiznání kvalitně, dle současných legislativních změn? To opravdu vyžaduje kvalitní odbornou přípravu a kvalitní podklady. Takové podklady je možné zajistit pouze z dobře zpracovaného účetnictví. Dobře zpracované účetnictví je důležité proto, abyste se nemuseli strachovat z toho, že vám do podniku přijde finanční kontrola a budete muset platit nehorázné sumy na pokutách. Proto jej lepší předem zaplatit za služby, abyste následně ušetřili. Daňoví, stejně jako účetní poradci, za svou práci ručí a jsou také ze zákona o daňovém poradenství na škody, které svou činností způsobí, pojištění. Proto s klidným svědomím přeneste své starosti na ně a můžete klidně spát.

Zpracování účetnictví

Zpracování účetnictví není rozhodně jednoduchou záležitostí, ale požaduje znalosti stále se měnící legislativy. A proto je dobré přenechat jej odborníkům, kteří si neustále doplňují své vědomosti a znalosti dle nových zákonů a legislativních změn. Služby účetních odborníků se zaměřují jak na právnické, tak i fyzické osoby. Svým zákazníkům nabízejí individuální přístup při řešení problémů s vedením účetnictví v jakémkoli stádiu. Účetní firmy poskytují nejen komplexní vedení účetní agendy, ale také konzultační hodiny pro řešení problému. Některé účetní firmy poskytují své služby pouze ve své kanceláří, některé vás mimo to navštíví přímo u vás, kde se budou věnovat vašim dotazům a žádostem. Účetní firmy při zpracování účetnictví nabízejí příjemné zázemí a vstříčný přístup k vám, stejně jako hladký průběh podnikání.

Vedení daňové evidence

Daňovou evidenci můžete vést v případě, že jste fyzická osoba, která není účetní jednotkou. Daňová evidence v podstatě nahradila jednoduché účetnictví. Daňová evidence není upravena zákonem o účetnictví, ale zákonem o daních z příjmů. Smyslem daňové evidence je zjištění základu daně z příjmu a obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně a o majetku a závazcích. Zákon tedy upravuje pouze obsah daňové evidence, nikoliv její formu nebo způsob vedení. Každý poplatník si může zvolit formu vedení daňové evidence dle svých potřeb. Nejčastěji je daňová evidence vedena v programu Excel. Mnoho lidí tohoto programu využívá proto, že je zdarma a zpravidla zcela postačuje. Při vedení daňové evidence je potřeba vést dvě evidence, zvlášť pro příjmy a výdaje a zvlášť pro majetek a závazky. Všechny doklady stačí zaznamenávat do jednoduché tabulky. V případě, že by vás navštívila kontrola z finančního úřadu, bude vám daňová evidence sloužit k prokázání, že údaje uvedené v daňovém přiznání odpovídají skutečnosti. Pro všechny záznamy uvedené v daňové evidenci je samozřejmě nutné mít potřebný doklad.

Daňové přiznání

Zde vám nabízíme pár informací pro upřesnění, kdo podává daňové přiznání fyzických osob, co je předmětem daně a do kdy je vůbec potřeba daňové přiznání podat a zaplatit daň.

Daň z příjmů fyzických osob řeší je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Poplatníky daně jsou fyzické osoby, které mají bydliště na území ČR, nebo se zde obvykle zdrží. Obvyklým zdržováním se rozumí pobyt v délce minimálně 183 dnů v kalendářním roce. Tyto osoby musí v ČR zdanit příjmy z tuzemska i příjmy ze zahraničí. Fyzické osoby, které nesplňují výše uvedenou podmínku, včetně osob, které se v České republice zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost pouze na příjmy z tuzemska.

Předmět daně

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy.

Kdy je nutné podat daňové přiznání

Daňové přiznání jsou povinny podat ty osoby, jejichž roční příjmy bez příjmů osvobozených od daně a příjmů zdaněných srážkou přesáhly 15 tisíc korun. Dále jsou povinny podat daňové přiznání v případě daňové ztráty a také pokud jim jsou vyplaceny příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za uplynulá léta a to po 31. dni po skončení zdaňovacího období, dále pokud nemají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle nezdržují, ale mají zájem na tom uplatnit slevu na dani a také osoby, které mají příjmy ze závislé činnosti, a nebo funkční požitky a chtějí uplatnit dary poskytnuté do zahraničí.

Kdy není nutné podávat daňové přiznání

Nutnost podat daňové přiznání odpadá, pokud má osoba příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky pouze od jednoho anebo postupně od více zaměstnavatelů. U každého z těchto zaměstnavatelů je ale nutné podepsat prohlášení k dani a dále nemusí podávat přiznání ten, kdo má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění.


Daňové přiznání je nutné podat do 1. dubna a v případě, že podává daňové přiznání daňový poradce, tak do 30. července.

Účetnictví

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8184 (extra-sluzby.cz#119)


Přidat komentář