Účetnictví, daňová evidence - Polná a okolí

Přelom roku je pro celou řadu firem náročným obdobím. Nejenže se hodnotí úspěšnost podnikání. Řeší se nezbytné účetní závěrky, odvody, poplatky, daňová přiznání. Vzhledem k měnící se legislativě je zapotřebí disponovat nemalými znalostmi a zkušenostmi.

 

Žádný podnikatel se nevyhne účetním a daňovým povinnostem, ať už se jedná o firmu s jedním zaměstnancem, nebo x stovkami zaměstnanců. V prvním případě bude sice firma disponovat menším počtem** účetních dokladů**, ovšem i tak to neznamená, že není třeba dbát na včasnost a správnost vedení účetnictví, nebo** daňové evidence**.

Forma spolupráce s účetním specialistou

Firmy, které uvažují nad spoluprací s účetním specialistou, kromě jiného zajímá, jak probíhá samotná forma spolupráce.

Záleží od konkrétního externího specialisty. Obecně se však můžete setkat s třemi možnostmi. První z nich je, že účetní specialista bude poskytovat svoje služby přímo v sídle firmy. Povětšinou to znamená, že má svoje zázemí, ať už v separátní kanceláři, nebo v kanceláři spolu s interním účetním apod.

Druhá možnost spočívá poskytování služeb, a v souvislosti s vedením účetnictví, daňové evidence aj., externě, tj. mimo sídlo dané firmy. V tomto druhém případě jde o zvolení si způsobu předávání účetních dokladů a dalších dokumentů. Záleží na vzájemné domluvě, zda budete doklady osobně dopravovat, zasílat, či si pro ně přijede účetní specialista osobně.

Třetí možnost spočívá v externím vedení účetnictví, daňové evidence a současně v případě potřeby, naléhavosti, je externí specialista přítomen i ve firmě.

Vedle uvedených možností, se také můžete domluvit se specialistou, zda Vám bude poskytovat odborné rady také po telefonu a/nebo e-mailu, a to v případě potřeby.

Zvýšení vlastní kvalifikace díky externímu účetnímu specialistovi

Ať už si vyberete jakoukoli formu spolupráce, nejenže se budete moci těšit z odborných poskytovaných služeb. Kromě toho, budete-li sami chtít, si můžete zvýšit svoji vlastní kvalifikaci. Účetní specialista je svým způsobem mentorem, osobním, respektive firemním rádcem, a Vy můžete jeho odbornosti, znalostí a zkušeností nejen „přenést“ do počítače, statistiky a výkazů. Vy sami se můžete vzdělávat. Do určité míry však záleží i na Vašem volném času, kterého nemá podnikatel nazbyt. A tak, na základě uvedeného, můžete být přítomen „pouze“ při předání hotového díla, nebo také při konzultacích.

Účetnictví, daňová evidence - Polná a okolí

Hledáte-li ve Vašem okolí specialistu na účetnictví, daňovou evidenci a vše, co s daněmi souvisí, pak Vám můžeme dát tip. Jste-li z** Polné a přilehlého okolí**, pak se můžete obrátit na Ing. Markétu Lexovou, Ph.D., zapsanou v Komoře daňových poradců.

V případě Vašeho zájmu, se můžete s Ing. Lexovou nezávazně sejít a prodiskutovat možnosti, šíři a formu spolupráce. Ing. Markétu Lexovou, Ph.D., najdete na adrese Alej svobody 1244, 588 13 Polná. Schůzku si můžete domluvit telefonicky na čísle +420 724 334 133. Poptávku, dotazy můžete směřovat také na e-mail hradova@seznam.cz.

Účetnictví

Daňové poradenství

Obrátíte-li se na daňového poradce, pak můžete očekávat nejen odborné daňové poradenství, zpracování příslušných daňových přiznání, ale také možnost odkladu daně z příjmu. Právě odklad daně z příjmu je jedna z nemalých výhod, které firmy rády využívají. A to ne z důvodu, že snad měly v nepořádku ekonomii podniku, ale z důvodů časových. Ostatně právě ve spěchu a stresu se udělají zbytečné chyby, dojde k přehlédnutí apod.

V případě oslovení některého z** daňových poradců**, nejenže získáte čas navíc, ale ještě k tomu budete mít možnost čerpat z bohatých vědomostí a zkušeností. Řada firem však nenechá nic náhodě, a tak kromě odborného poradenství, nechá daňová přiznání zpracovat samotným daňovým poradcem.

Nabídka služeb v oblasti daňového poradenství

Kromě odkladu daně a komplexního poradenství, co dalšího můžete očekávat, když oslovíte daňového poradce? Daňový poradce Vás může na základě plné moci zastupovat při kontrolách a jednání s příslušnými úřady. Daňový poradce za Vás také zajistí veškeré potřebné platební příkazy. Nemalou službou, kterou daňový poradci nabízí je tzv. daňová optimalizace. Díky ní, respektive díky znalostem daňového poradce, je možné si maximálně snížit daňový základ. Samozřejmě v souladu s platnou legislativou.

Pojďme se blíže podívat na poslední zmiňovanou službu, tj. daňovou optimalizaci.

Daňová optimalizace

Již ve výše uvedeném odstavci, jsme naznačili, v čem spočívá „kouzlo“ daňové optimalizace. Možná Vás napadne otázka, jak to, že Vaši účetní nepřijdou na onu možnost dalšího snížení daňového základu. Je to především dáno tím, že daňoví poradci se daněmi zabývají neustále, do hloubky. A díky jejich dlouholeté praxi a zkušenostem, mohou najít „skuliny“, které jsou pro standardního účetního, ukryté. Opět jen připomínáme, že daňová optimalizace, kterou nabízí daňoví poradci, musí být v souladu s daňovými zákony. Při výběru daňového poradce, je dobré se mít „na pozoru“. V případě, že by Vám byla nabídnuta daňová optimalizace stylem „ono se to nějak udělá“, tak určitě zpozorněte.

Bližší pohled na daňovou optimalizaci

Principem daňové optimalizace je nastavit veškeré parametry daní tak, aby jejich finální platba byla pro danou firmu nejmenší. Daňová optimalizace umožňuje snižování daňové povinnosti. A co si budeme povídat, ta není pro celou řadu firem nijak zanedbatelná.

Daňové zákony

S kterými daňovými zákony daňoví poradci pracují a musí je znát a umět aplikovat do praxe? Především se jedná o zákon: o daních z příjmů – o účetnictví – o dani z nemovitostí – o dani silniční – o dani z přidané hodnoty – o spotřebních daních – o správě daní a poplatků – o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Legislativy rozhodně není málo. Co víc, legislativa se mění, a to častokrát i několikrát do roka. Některá pasáž zákona se upraví, jiná vypustí, doplní apod. Jen podchytit připravované a odsouhlasené změny, není snadné, natož pak umět správně aplikovat dané změny do praxe. A to je vskutku tvrdý oříšek pro nejednoho interního účetního, ekonoma.

Vedení účetnictví

Účetnictví úzce souvisí s oblastí daní a naopak. Jaké služby můžete očekávat, v případě, že byste svěřili Vaše účetnictví externí účetní firmě? Pokud v současnosti Vaše účetnictví spravuje interní zaměstnanec, tak můžete očekávat de facto to stejné. Tedy stejné co do rozsahu, co ukládá zákon. U externí účetní firmy se můžete spolehnout na včasnost, správnost, ale také nadstandard, a to v podobě poradenství, zastupování před úřady, či provedení rekonstrukce účetnictví.

Není výjimkou, že firmy vyhledávají externí odbornou pomoc v té chvíli, kdy sami zjistí, že jejich účetnictví není vedeno správně, či v době, kdy kontrola z finančního úřadu najde chyby v účetnictví. Rekonstrukce účetnictví není jednoduchou službou, ne každý účetní má „odvahu“ se do ní pustit. Na druhou stranu však díky rekonstrukci účetnictví, budete mít účetnictví naprosto v pořádku.

Rekonstrukce účetnictví však není vyžadována jen v případě nesrovnalostí. Bohužel se také stává, že technika selže, konkrétně shoří počítač a záloha …, ta buď vůbec není, nebo byla provedena před delší dobou.

Výhody přinášející spolupráce s účetním specialistou

Spolupracovat se zkušeným** účetním specialistou** a daňovým poradcem, znamená pro celou řadu firem nesmírnou výhodu. Firma, která přenechá svoje účetnictví, nebo daňovou evidenci externímu specialistovi, může doslova pustit z hlavy veškeré starosti týkající se správnosti a včasnosti vedení účetnictví, nebo daňové evidence. A v době kontrol ze stran příslušných úřadů, se nemusí stresovat, že by bylo něco opomenuto. S účetním specialistou, daňovým poradcem, může firma zapomenout na případné uložené pokuty za nesprávnost, opomenutí aj. Co víc, spolupráce s externím specialistou, vyjde firmu o poznání výhodněji, v porovnání se zaměstnáním interního zaměstnance, či zaměstnanců.

Účetnictví

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8192 (extra-sluzby.cz#155)


Přidat komentář