Účetnictví, daňová evidence - Praha Libuš a okolí

Vedení účetnictví a daňové evidence patří svým provedením mezi složitější obory. Aby mohlo být tedy účetnictví a daňová evidence vedeno přesně podle zákona, je nutno najmout si na jejich vedení odborníka.

Mít v pořádku své finance, je základ naší spokojenosti. Pouze v případě, že jsou naše finance naprosto v pořádku, víme, co si dovolit můžeme a co ne. Jedná-li se navíc o firmu, je nutnost vést si podrobné účetnictví dána zákonem.

Účetnictví, daňová evidence - Praha Libuš

Začínáte podnikat nebo již podnikáte a hledáte schopného člověka, který by Vám pomohl s účetnictvím? Nacházíte se v místě Praha-Libuš a okolí? Pokud zní Vaše odpovědi ano, pak se můžete s důvěrou obrátit na firmu Milada Doleželová, která provádí účetnictví, daňovou evidenci a v případě, že je potřeba, nabízí také poradenství v tomto oboru. Objednávky přijímá firma Milada Doleželová na telefonním čísle +420 731 145 153 nebo prostřednictvím e-mailu milada.dolezelova@seznam.cz.

Účetnictví

Účetnictví

Každý z nás, komu záleží na tom, mít pořádek ve financích hledá způsob, jak to udělat. Podnikatelům tuto povinnost nařizuje zákon, a proto jsou nuceni vést si dokonale účetnictví. Málokdo z nich však mají dostatek znalostí a zkušeností s vedením účetnictví a proto jsou nuceni si na tuto činnost najímat další podnikatele. Těmito podnikateli jsou účetní či daňoví poradci, kteří své práci rozumí a jsou tedy kvalifikováni k tomu, vést toto účetnictví přesně tak, jak je potřeba.

Jak je to s vedením účetnictví?

Účetnictví musí být vždy vedeno úplně, přesně a hlavně srozumitelně a prokazatelně. A když nyní víme, jak by se mělo účetnictví vést, je nutno si říci, kdy sním začít. Obecně lze říci, že s účetnictvím je nutno začít ihned. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku začínají s vedením účetnictví ihned v den zapsání do rejstříku. Ostatní podnikatelé, kteří v obchodním rejstříku nejsou, začínají s vedení účetnictví v den zahájení jejich činnosti. A k čemu účetnictví je? Odpověď zní, že účetnictví je vedeno pro kontrolu, ať již jej vedeme proto, že nám to nařizuje zákon, nebo pouze proto, že chceme mít přehled.

Daňová evidence

Podnikající lidé, kteří nemusí nebo z nějakého důvodu nechtějí vést účetnictví, si mohou vést daňovou evidenci. Nikde není psáno, jakou má mít daňová evidence podobu. Hlavní však je, aby byla vedena přesně tak dokonale, jako účetnictví. To znamená, že musí být vedená úplně, přesně, srozumitelně a prokazatelně. Podnikatelé, kteří si nevedou účetnictví, si musí vést daňovou evidenci, neboť je to nástroj, pomocí něhož lze stanovit základ daně s příjmu.

Co to je daňová evidence?

Podstatou daňové evidence je vznik přehledu o příjmech a výdajích a také o majetku a závazcích. Daňovou evidenci upravuje již zmiňovaný zákon o daních z příjmu. Co musí daňová evidence splňovat? Především se jedná o to, aby byla od sebe oddělena evidence příjmů a výdajů a evidence majetku a závazků. Dále pak musí být od sebe odděleny daňové a nedaňové příjmy a také výdaje na zajištění a udržení příjmů a výdajů, které základ daně neovlivňují.

Účetnictví, daňová evidence a archivace dokladů

Aby bylo účetnictví a daňová evidence vedeno správně, je nutno archivovat veškeré doklady, které jsou v nich vedeny. Všechny doklady musíme schovávat po všechna zdaňovací období. Podnikatelé, kteří vykazují daňovou ztrátu, jsou povinni dle zákona uschovávat tyto doklady i déle než 10 let. Jedná-li se o doklady, které jsou tištěny na lesklém papíře, je nutno ve vlastním zájmu kopírovat, neboť z nich po určité době všechny údaje mizí. Pokud při kontrole finanční úřad zjistí, že máte mezi doklady takové, které neobsahují vše potřebné, budou tyto doklady považovány za neplatné, čímž Vám nastanou nemalé problémy.

Poradenství v oboru účetnictví

Pro všechny podnikatele, kteří mají vzdělání v oboru účetnictví a vedou si jej tedy sami, je výhodné, mít po ruce odborníka na účetnictví, který jim v případě potřeby poradí. Takovýmto odborníkem může být jak účetní nebo daňový poradce. Není vždy pravdou, že poradenství provádí každý účetní či daňový poradce. Tuto možnost nabízí pouze někteří z nich. A proč je tato pomoc důležitá? Jsou to především účetní a daňoví poradci s praxí, kteří dokonale znají tento obor a jsou nám tak schopni poradit opravdu správně. Tato pomoc nám může mnohdy ušetřit spoustu peněz. Pokud tedy patříte mezi ony podnikatele, kteří si vedou účetnictví sami, měli byste mít po ruce schopného odborníka na účetnictví, na kterého se můžete v případě potřeby obrátit.

Jak hledat schopného účetního či daňového poradce?

Jestli patříte mezi podnikatele, kteří si musí vést účetnictví či daňovou evidenci a neumíte to, je potřeba vyhledat na tuto činnost odborníka. Tato skutečnost byla popsána již výše, avšak je potřeba si říci, jak na to. Odborníka na problematiku účetnictví a daňové evidence je nutno vybírat velmi pečlivě. Jedná se přeci jen o člověka, který bude mít ve svých rukou všechny naše peníze. Bude to pouze on, který bude mít v rukou naši budoucnost. Ještě, než si vybereme je nutno porozhlédnout se po okolí, popřípadě se zeptat svých známých, zda nám nemohou někoho doporučit. Poté je vhodné podívat se na internetu, neboť téměř každý účetní a daňový poradce má své internetové stránky, na kterých prezentuje svou práci. A co je pro nás při výběru vhodného účetního či daňového poradce nejdůležitější? Jsou to především reference, na kterých při výkonu tohoto povolání záleží. Odborník, který nám vede účetnictví nebo daňovou evidenci by měl být především loajální, spolehlivý a v neposlední řadě je potřeba, abychom mu věřili. V případě, že přestanete věřit člověku, který má ve svých rukou Vaše finance, je na čase jej vyměnit.

Je rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem?

V podstatě není žádný velký rozdíl v tom, zda Vám účetnictví či daňovou evidenci provádí účetní nebo daňový poradce. Rozdíl je pouze v tom, že daňový poradce je za svou činnost plně zodpovědný a má kromě znalostí v oboru účetnictví také znalosti právnické. Mnohé větší firmy řeší problematiku účetnictví po svém. To znamená, že pro větší kontrolu svého účetnictví najímají na vedení účetnictví účetní a na následné daňové přiznání si najmou daňového poradce. Tento postup vede k tomu, že má podnikatel, který takto postupuje hned dvojí kontrolu nad účetnictvím, což se mu samozřejmě vyplatí. Mnohdy je to právě následné daňové přiznání, které mu provede nezávislý daňový poradce, které odhalí případné nesrovnalosti v účetnictví. Zde tedy platí ono pořekadlo, že více očí víc vidí. A jelikož je tato činnost velmi důležitá, je potřeba k ní přistupovat zodpovědně. To znamená, že je-li to potřeba oslovit více účetních či daňových poradců, než pouze jednoho.

Účetnictví

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8200 (extra-sluzby.cz#202)


Přidat komentář