Účetnictví, daňová evidence - Příbram a okolí

Pokud chceme začít podnikat musíme se orientovat a znát účetní zákony? Ne, nemusíme! V dnešní době si na tuto práci můžeme najmout účetní kancelář, která nám zaručí správnost vedení našeho účetnictví.

Účetnictví, daňová evidence

Účetnictví

Účetnictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty(DPH). Účetnictví vedeme v účetním programu, který nám usnadní práci. V dnešní době náš trh poskytuje spoustu programů, ve kterých účetnictví můžeme vést. Stačí si jen vybrat, který nám bude nejvíce vyhovovat. Při správném zaúčtování účetních dokladů do programu, nám program usnadní práci a díky tomu dokážeme vyjet spoustu sestav, které potřebujeme pro naši práci a jsou důležité. Ať už se jedná o tiskové sestavy obratů na jednotlivých účtech, výsledovky nebo měsíční ziskovosti.

Denní činnosti práce účetních

Mezi denní činnosti při vedení účetnictví patří účtování přijatých faktur (PF), vystavování vydaných faktur (VF), a také účtování bankovního výpisu. Pokud účtujeme přijatou fakturu musíme v první řadě zkontrolovat hlavičku faktury, ve které se objevuje naše a dodavatelská adresa. Nejdůležitější v adrese bývá název společnosti a identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ). Z faktury do účetního programu dále zapíše datum vystavení, zdanitelné plnění (DUZP) a také splatnost. Do textu uvedeme za co je obdržená faktura a celkovou cenu faktury, kterou dělíme na základ a DPH pokud obdržená faktura je od plátce DPH a je na ní DPH vyčísleno. U vystavování faktur děláme totéž co u přijatých faktur, akorát s tím rozdílem, že pokud jsme plátci DPH tak vždy nesmíme zapomenout DPH vyčíslit. Při účtování bankovního výpisu nejčastěji párujeme platby, které jsme v průběhu dne zaplatili (PF) nebo jsme platbu od odběratele obdrželi (VF). Vždy si musíme zkontrolovat, jestli nám sedí konečný stav účetní s bankovním výpisem. Pokud ne, udělali jsme někde chybu a musíme ji co nejrychleji odstranit.

Hledáte-li odborníka v oblasti účetnictví a daní, neváhejte se obrátit na paní RNDr. Kateřinu Přikrylovou, CSc. Paní Přikrylová má skvělé doporučení a jsme přesvědčeni, že budete i Vy spokojeni s individuálním přístupem, který preferuje. Kontaktovat ji můžete na:

Adresa: Bytíz 111, Příbram 1 261 01

Tel.: +420 777 249 802

Email: katerina.prikrylova@gmail.com

Daň z přidané hodnoty

Mezi měsíční činnosti účetních určitě musíme zařadit sestavování přiznání DPH. Pokud má firma obrat větší než 1 000 000,- Kč za kalendářní rok musí být plátce DPH. Daň z přidané hodnoty nám může za daný měsíc vyjít buď jako vlastní daňová povinnost (tz. musíme částku zaplatit finančnímu úřadu) nebo nadměrný odpočet (tz. finanční úřad nám částku vrátí). K dani z přidané hodnoty také podáváme souhrnné hlášení. To sestavujeme pokud v daném měsíci byl nějaký obchodní styk se zahraničím. Zdaňovací období je buď kalendářní měsíc nebo čtvrtletí. Závisí to na výši obratu. Pokud budeme měsíční plátci DPH musí nám obrat za kalendářní rok překročit výši 10 000 000,- Kč. Pokud budeme čtvrtletní plátci DPH hranice obratu je do 2 000 000,- Kč za kalendářní rok. Sazby DPH v roce 2013 jsou 11 % a 21 %. Daň z přidané hodnoty se podává  25tého následujícího měsíce nebo k 25tému za odpovídající dané čtvrtletí.

Mezi další důležitou činnost účetních kanceláří je zpracování daňového přiznání za kalendářní rok. Toto přiznání musíme podat nejpozději do 31. března následujícího roku. K daňovému přiznání ještě sestavujeme rozvahu a výkaz zisku a ztrát.

Mezi další činnosti účetních patří:

 • evidence majetku
 • účtování odpisů
 • kniha jízd
 • účtování pokladny
 • účtování interních dokladů
 • vedení skladové evidence
 • vyhotovení přiznání k dani silniční, daně z nemovitosti nebo darovací daně
 • účtování interních dokladů
 • vedení přijatých a vydaných objednávek

Z tohoto krátkého článku zatím můžeme vypozorovat, že vést účetnictví není vůbec snadné. Chce to mít přehled v zákonech a také činnostech, které je třeba za daný kalendářní rok udělat. Při vedení účetnictví nám nestačí koupit si pouze nějakou knížku nebo zajít na kurz. Pro vedení účetnictví je důležitá praxe. Proto pokud nemáte zkušenosti do vedení účetnictví se určitě nepouštějte a přenechejte tuto činnost odborníkům, kteří se v legislativě a zákonech vyznají perfektně.

Hledáte-li odborníka v oblasti účetnictví a daní, neváhejte se obrátit na paní RNDr. Kateřinu Přikrylovou, CSc. Paní Přikrylová má skvělé doporučení a jsme přesvědčeni, že budete i Vy spokojeni s individuálním přístupem, který preferuje. Kontaktovat ji můžete na:

Adresa: Bytíz 111, Příbram 1 261 01

Tel.: +420 777 249 802

Email: katerina.prikrylova@gmail.com

Daňová evidence

Daňovou evidenci upravuje zákon č. 586/1992 Sb. §7b. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, kterým obrat za kalendářní rok nepřesáhl částku 25 000 000,- Kč. Daňová evidence nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Daňová evidence se může vést i bez účetního programu. S účetním programem je vedení přehlednější. Evidujeme příjmy a výdaje, stav majetku, závazky a pohledávky.

Vedení mzdové agendy

Mzdovou agendu upravuje zákon č. 262/2006 Sb. O mzdové agendě se říká, že je to samé papírování. Mezi ty nejdůležitější informace zařazujeme to, že zkušební doba zaměstnance je 3 měsíce. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou nebo neurčitou. Neurčitý pracovní poměr je pro zaměstnance vždy lepší. V mnoha firmách se to provádí tak, že se nejprve sjednává pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku a následně až na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je 2 měsíce. Na zpracování mzdové agendy míváme ve firmách přímo mzdovou účetní, která se věnuje jen této agendě. Mzdová agenda je pro zaměstnance ta nejdůležitější. Díky ní dostávají svou měsíční mzdu. Při zpracování mzdové agendy musíme komunikovat s úřady. Především s okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ) také se zdravotními pojišťovnami (ZP) a finančním úřadem (FÚ).

Povinnosti mzdové účetní jsou:

 • komunikace s úřady
 • sepisování pracovních smluv, dodatků nebo výpovědí
 • výpočet čisté mzdy
 • zpracovávání evidenčních listů
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • sestavování příloh k žádostem o nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství

Výpočet čisté mzdy

Čistou mzdu vypočteme pokud od hrubé mzdy odečteme zdravotní pojištění zaměstnance 4,5 %, sociální pojištění zaměstnance 6,5 % a daň ve výši 15 %, kterou vypočteme ze super hrubé mzdy. Super hrubou mzdu spočítáme tak, že k hrubé mzdě přičteme 34 % (skládá se z 9 % zdravotní pojištění, 25 % sociální pojištění).

Poradenství

Pokud si najmeme** účetní firmu**, která se nám bude starat o naše účetnictví nebo daňovou evidenci, můžeme se na ni obrátit i s jakýmkoliv problémem, který nebudeme schopni samy vyřešit. Mít ve firmě daňového poradce je vždy výhoda. Dopředu nikdy nemůže určit všechny situace, které budeme muset jednou řešit. Navíc nemusíme mít strach z finančního úřadu, za** zpracování účetnictví** nám ručí účetní firma. Teď už nemusíte mít strach z podnikání, jelikož Vaše účetnictví bude v pořádku. Proto neváhejte a obraťte se na účetní firmu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8178 (extra-sluzby.cz#87)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat