Účetnictví, daňová evidence - Rokycany, Mýto a okolí

Kdo by nechtěl mít své účetnictví v pořádku a věnovat se plně pouze své podnikatelské činnosti? Využijte externích účetních firem, jejichž služby jsou zcela jistě výhodnější, levnější a kvalitnější než klasické vedení účetnictví zaměstnanci.

Jaké jsou výhody externí účetní firmy

Máte v plánu najmout si na vedení účetnictví nebo daňové evidence externí účetní firmu? Nebo si říkáte, že zaměstnat vlastní účetní bude lepším počinem? Máte obavy, že u externí účetní firmy nebudete mít vůbec žádný přehled o svém účetnictví, neboť se nebude zpracovávat a vést ve vedlejší kanceláři? Vaše obavy jsou zcela zbytečné. Jestliže chcete zaměstnat účetní natrvalo, uvědomte si, že vás to vyjde podstatně dráž, než když zadáte zakázku vedení účetnictví externí účetní firmě. U stálé účetní budete muset pravidelně zajišťovat a samozřejmě platit její pravidelné proškolování, a budete ji také platit včetně odvodů z mezd. Budete muset zakoupit účetní program a tento pravidelně aktualizovat. Dále vás také na určitou částku přijde chod kanceláře vaší účetní, které zahrnují provozní náklady kanceláře a kancelářské potřeby. U vaší účetní budete muset řešit nemoci a dovolené, jaké další dny nároků na volno. U externí účetní firmy máte jistotu, že budou vaše doklady vždy zaúčtovány na co nejlepší odborné úrovni. Nebudete muset platit provoz vlastní kanceláře. Nemusí vás již nadále zajímat, zda vyšel nějaký nový zákon, atd., stejně tak vám odpadnou starosti s řešením personálních problémů, např. v případě, že by vám vaše účetní nevyhovovala a vy jste za ni museli sehnat náhradu, atd. Nebudete muset již nadále ztrácet čas obcházením úřadů. Toto vše za vás totiž zařídí externí účetní firma.

Shrnutí výhod spolupráce s externí účetní firmou**

**

Pro shrnutí výhod externí účetní firmy: s externí účetní firmou ušetříte náklady, což pocítíte opravdu zřetelně. Nemusíte platit žádné zdravotní a sociální pojištění a budete platit čistě a jen za opravdu odevzdanou práci. Již nebudete platit za nemoc, dovolenou a další zákonná volna. Nebudete platit za proškolení, literaturu, výpočetní techniku, atd. Zbavíte se odpovědnosti, kterou přenesete na externí účetní firmu, která má zpravidla uzavřenou pojistku na případné škody. Díky externí účetní firmě budete mít záruku znalosti všech předpisů v účetní oblasti. Budete se moci věnovat pouze vašemu podnikání a neztrácet čas s vedením účetnictví nebo daňové evidence.

Kdy se vede daňová evidence a kdy účetnictví

Daňová evidence slouží k tomu, aby byl dokonale zjištěn základ daně z příjmů a poskytuje nám potřebné údaje důležité k vyplnění daňového přiznání. Vedou ji fyzické osoby, na které se nevztahuje zákon o účetnictví. Jestliže dojde k jejich zápisu do obchodního rejstříku, nebo pokud překročí zákonem stanovený obrat, stane se z nich účetní jednotka. Díky správně vedené daňové evidenci bude mít podnikatel přehled o stavu svého firemního majetku, ale také přehled o svých dluzích. Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů, nikoliv zákonem o účetnictví, jak je běžné při vedení účetnictví. Daňová evidence jaksi nahradila jednoduché účetnictví. Vedení jednoduchého účetnictví musí být povinně zadokumentováno. Jakým způsobem to budete provádět, záleží čistě na vás.

Kdo patří k účetní jednotce?

Účetní jednotkou se, dle zákona o účetnictví, konkrétně dle ust. § 1 tohoto zákona, rozumí právnické a v některých případech i fyzické osoby. Co se týká právnických osob, patří sem takové osoby, které mají sídlo na území České republiky a jsou podnikatelé i nepodnikatelské subjekty, a dále sem spadají zahraniční subjekty, které na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost stanovenou podle zvláštních přepisů. Fyzické osoby, které jsou považovány za účetní jednotky, jsou podnikatelé, jejichž roční obrat je vyšší než 25 miliónů Kč, dále podnikatelé v případě, kdy jeden z účastníků sdružení bez právní subjektivity je účetní jednotkou a pak se sem řadí podnikatelé a ostatní fyzické osoby, kteří se rozhodli sami, dobrovolně vést účetnictví.

Dokumentace v daňové evidenci

Co se týká složitosti, je daňová evidence oproti vedení účetnictví jednodušší. Alespoň pro ty, kteří nejsou ve vedení účetnictví zkušení a teprve s touto prací začínají. Naopak zkušení účetní poradci, kterým v žádném případě není cizí ani jeden z těchto způsobů, dávají raději přednost vedení účetnictví. U daňové evidence je důležité vést jak deník příjmů a výdajů, tak i další množství zápisů a ostatní evidenci. Práci si podstatně usnadníte tím, pokud budete mít k dispozici dobrý softwarový program. U daňové evidence se musí povinně vést deník příjmů a výdajů v časovém sledu, karty zásob, karty dlouhodobého hmotného majetku, karty rezerv určených na opravy hmotného majetku, pokud se ve firmě vytváří, dále je nutné vést knihu pohledávek a závazků v příslušném zdaňovacím období, kartu úvěrů a půjček a další evidenci, kterou se myslí např. kniha jízd, pokladní kniha, mzdová evidence, atd.

Zahájení vedení účetnictví

Možná si právě vy kladete v současné době otázku, kdy se zapsat do obchodního rejstříku, pokud přecházíte z vedení daňové evidence na vedení účetnictví. Nebo nevíte, k jakému datu jste povinen ukončit daňovou evidenci a zahájit vedení účetnictví? Odpověď na vás čeká v zákoně o účetnictví, konkrétně v paragrafu č. 4 odst. 2. Pokud jste fyzickou osobou, a jste jako podnikatel zaspán do obchodního rejstříku, jste povinni vést účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku a to až do doby, než dojde k výmazu z obchodního rejstříku. Tedy v případě, že vám tato povinnost nevznikla z jiného důvodu. Tím jiným důvodem může být překročení obratu o 25 milionů korun. Všechny fyzické osoby, které se rozhodly vést daňovou evidenci, jsou povinny kontrolovat, zda náhodou nenastal některý z důvodů, pro který by se z nich staly účetní jednotky. Potom je velmi důležité stanovit datum, které bude značit začátek doby vedení účetnictví. To však nemusí být vždy shodné s datem, kdy účetní jednotka vznikla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8194 (extra-sluzby.cz#162)


Přidat komentář