Účetnictví, daňová evidence - Rýmařov a okolí

Pokud jste živnostníkem nebo majitelem firmy, jistě vedete účetnictví nebo daňovou evidenci, případně zpracováváte mzdové agendy a také víte, kolik vám tato činnost zabere času. Proto vám doporučujeme obrátit se na účetní firmu.

Kdy vést daňovou evidenci a kdy účetnictví?

Pokud teprve přemýšlíte o podnikání nebo začínáte podnikat a neznáte podmínky pro vedení účetnictví nebo daňové evidence, zde je pár rad pro lepší orientaci. Důležitou roli zde hraje skutečnost, zda jste právnickou nebo fyzickou osobou. Podnikání právnických osob je upraveno obchodním zákoníkem a podnikání fyzických osob živnostenským zákonem.

V případě, že jste podnikatelem fyzickou osobou, vedete daňovou evidenci. Účetnictví nemusíte vést, pokud dobrovolně nechcete, pokud vám to nenařídí zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a nejste tedy ani zapsán v obchodním rejstříku, a pokud váš obrat za minulý rok nepřekročil částku 25 milionů korun. Jestliže jste podnikatelem právnickou osobu, vždy je nutné vést účetnictví.

O daňové evidenci obecně

Kdo vede daňovou evidenci, jsme si řekli již výš. Tato evidence slouží podnikatelům k tomu, aby byl přesně stanoven základ daně proto, aby byl možný výpočet výše daně z příjmu fyzických osob. Daňová evidence nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Jednoduché účetnictví bylo v České republice používáno do roku 2004, poté bylo zrušeno a zavedla se daňová evidence. Daňová evidence je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., konkrétně § 7b.

Jak vést daňovou evidenci?

Vedení daňové evidence je podstatně jednodušší než vedení účetnictví. Přesto je však nutné, aby podnikatel znal základní povinnosti vyplývající z platných zákonů. Samozřejmě toto se jej netýká, pokud k vedení evidence využije služeb účetní firmy, která se ve všech platných právních normách orientuje, sleduje veškeré novely a umí je následně využívat v praxi. Co se týká daňové evidence, pouze její obsah je stanoven zákonem, nikoliv už forma nebo způsob vedení. Vše záleží na podnikateli, jakým způsob bude své příjmy a výdaje, stejně jako majetek a závazky, evidovat.

Často bývá k vedení daňové evidence používán peněžní deník, do kterého se zachycují příjmy a výdaje. Podnikatel si však může svou práci usnadnit i např. evidencí pohledávek a závazků, mezd, atd. Asi nejsnadnějším způsobem vedení evidence je program Excel. Tento program umožňuje podnikateli velmi jednoduše vytvořit jednotlivé šablony, které jsou k vedení potřebné. Excel je ideálním řešením pro začínající podnikatele, nebo velmi drobné podnikatele, kteří zatím nemají zájem na tom investovat peníze do účetního programu.

Účetní programy

Účetní programy mají nespočet výhod oproti vedení daňové evidenceExcelu či někam do poznámkového bloku. Účetní program zpravidla umožňuje vypočítat základ daně nebo daň z příjmu, a navíc je možné díky účetnímu programu vytisknout i daňové přiznání. Díky účetnímu programu je mnohem snazší počítat mzdy, ale také odvody sociálního a zdravotního pojištění a vůbec podnikateli urychlí jeho práci. Na našem trhu je možné vybírat s několika druhů účetních programů. Záleží čistě na vás, který vyberete. Doporučuje se účetní program před tím, než ho koupíte, vyzkoušet, abyste věděli, zda vám sedí, zda se v něm dobře orientujete, atd. Ceny účetních programů jsou různé. Můžete koupit program, jehož cena se bude pohybovat kolem jednoho tisíce korun, ale také program za pět tisíc a více. Cena se také odvíjí od množství funkcí a počtu účtů a evidovaných položek. Dá se říct, že dostačující programy pro daňovou evidenci je možné sehnat už od cca 3-5 tisíc korun. Koupi účetního programu ovšem nemusíte řešit, pokud si na zpracování daňové evidence objednáte účetní firmu, která účetními programy disponuje.

Proč využít služeb účetní firmy?

Nejlepší možností, jak se zbavit myšlenek na vedení účetnictví či daňové evidence a dalších účetních služeb, je svěřit veškeré účetní práce do rukou zkušených účetních a daňových odborníků. Výhodou je hlavně to, že tito odborníci sledují změny v legislativě a proto tak můžou velmi rychle předejít možným chybám, kterých byste se vy, jako podnikatel, mohl dopustit. Takové chyby se zpravidla vyskytují při vyhotovování daňových přiznání.

To, zda si povedete daňovou evidenci nebo účetnictví sami, nebo zda tuto nepříjemnou práci, která doslova otravuje všem podnikatelům život, záleží zejména na vašich časových možnostech, ale mimo to a to hlavně na vašich zkušenostech s problematikou vedení evidence nebo účetnictví, a také na znalostech důležité a nutné legislativy. Jestliže neoplýváte dostatečnými zkušenostmi, vystavujete se tak riziku, které vám hrozí z možného špatného vedení. Důvodem, proč zvolit účetní firmu je, že tyto mají zpravidla sjednáno pojištění odpovědnosti, což může být určitou výhodou.

Ptáte se, kolik asi stojí účetní firma, provádějící účetnictví nebo daňovou evidenci? Platby těmto firmám se ve většině případů odvíjí od měsíčního paušálního poplatku. Paušální poplatek bývá stanovený pro maximální počet účetních položek na měsíc. Cena za účetní služby se také sjednává na základě skutečného počtu účetního položek, kdy tyto položky se násobí cenou, kterou si účetní firma stanoví za jednu položku.

Postih za nevedení daňové evidence

Pokud máte myšlenky, že byste vůbec žádnou daňovou evidenci nevedly, raději o nich velmi rychle upusťte, neboť vám může být za nevedení evidence uložena pokuta a to až do výše 2 miliónů korun. Pokuta navíc může být uložena i opakovaně a to v případě, že uložení prvotní pokuty nevedlo k žádné nápravě a podnikatel ani po uložení pokuty nezačal daňovou evidenci vést. V případě, že daňovou evidenci vedete, ale špatně, což se může projevit tím, že vykazujete vyšší nebo naopak nižší daň než jaká má být, vzniká vám i vyjma dodatečného vyměření daně povinnost uhradit penále.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8187 (extra-sluzby.cz#123)


Přidat komentář