Účetnictví, daňová evidence - Těrlicko a okolí

Pokud potřebujete pomoc v otázkách účetnictví, financí a daní, neváhejte a obraťte se na profesionální firmu, která vám kvalitně povede vaše účetnictví i daňovou evidenci. Zároveň vám taková firma může poskytnout i finanční poradenství.

Proč je starání se o finance tak důležité

Součástí života každého jedince jsou finance. Vyznat se v nich však není pro běžného smrtelníka nic snadného. Pro podnikatele je finanční oblast samozřejmě ještě důležitější, navíc je ošetřována zákonem. Zákony se často mění, takže není jednoduché znát vždy ty nejaktuálnější povinnosti a možnosti. Pokud si na vedení svých financí netroufáte sami, zkuste se obrátit na některou externí účetní firmu nebo daňového poradce a využijte jejich služeb.

Účetnictví, daňová evidence - Těrlicko a okolí

 

Nyní se podrobněji podíváme na problematiku** daňové evidence** a poté na účetnictví.

Účetnictví

Co je daňová evidence?

Daňová evidence je řízena Zákonem o dani z příjmu (pozn.: do roku 2004 se daňová evidence nazývala jiným termínem, a to jednoduché účetnictví). Daň z příjmu odvádějí státu fyzické i právnické osoby ze svého příjmu. S tím souvisí i každoroční nutnost vyplnění daňového přiznání, což dělá některým lidem značné problémy.

Je přesně dané, kterých fyzických osob se povinnost daňové evidence týká: osoba není zapsána v Obchodním rejstříku ani není účastníkem sdružení, dále její obrat za poslední kalendářní rok nepřekročil 25 mil. Kč a není účetní jednotkou. Jedná se tedy zejména o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nebo podnikatele jiného druhu. Cílem tohoto procesu je zjištění základu daně z příjmů plus stavu majetku a závazků (těch, které ovlivňují základ tohoto druhu daně). S daňovou evidencí souvisí i vytváření a uschovávání** daňových dokladů**. Při zjišťování základu daně vycházíme z nákladů a výnosů, výdajů a příjmů. Informace získané z daňové evidence je možné využít při dalším rozhodování o financích.

Jak vést daňovou evidenci?

Daňovou evidenci je možné vést samostatně, pokud na to máme dostatečné znalosti a schopnosti, nebo její vedení přenechat profesionálům, tedy nějaké účetní společnosti. Výhody a nevýhody si popíšeme po vysvětlení pojmu** účetnictví**.

Co je účetnictví?

Účetnictví je propracovaný systém evidence, který má jasně daná pravidla a normy. Je to nástroj, s jehož pomocí sledujeme a zobrazujeme toky, stavy a výsledky podnikání (v peněžních jednotkách). Cílem účetnictví je poskytování informací pro vedení firmy a pro její rozhodování ve finančních otázkách, dále umožnění kontrolování stavu majetku a hospodaření, umožnění nahlížení subjektům, které chtějí nebo potřebují znát přesný stav firmy, také možnost využití účetnictví jako kontroly při řešení možných sporů s jinými subjekty, v neposlední řadě je to registrační funkce účetnictví. Účetnickou povinnost mají na rozdíl od daňové evidence všechny** právnické osoby** (sídlící na našem území), organizační složky státu a zbylé fyzické osoby (tedy konkrétně fyzické osoby, které jsou zapsány v Obchodním rejstříku). Do účetnického procesu patří velké množství činností, začíná se převzetím prvotních dokladů, končí se vypracováním účetních výkazů.

Pokud bychom se ve zkratce podívali na dějiny účetnictví, tento obor se pomalu začal vytvářet už v pravěku, větší rozvoj pak byl zaznamenán v novověku, kdy se vyvíjely rozličné účetní systémy, největším rozvojem prošlo účetnictví na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Jeho metody a pohledy na něj se vyvíjejí do dnešních dob.

V současné době je účetnictví v České republice zákonem rozděleno na účetnictví (dříve podvojné), vnitropodnikové účetnictví a daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví, ale pozor, nejedná se o účetnictví v pravém slova smyslu).

Dále můžeme účetnictví rozdělit na** finanční** (poskytuje informace externím subjektům, je dáno zákonem) a** manažerské** (poskytuje informace samotné firmě pro rozhodování o jejím budoucím vývoji, zákonem téměř není ošetřeno).

Jak vést účetnictví?

Stejně jako daňovou evidence je možné vést účetnictví samostatně nebo vše nechat na firmách zabývajících se účetnictvím.

Způsoby vedení účetnictví a daňové evidence

Jak již bylo zmíněno, existuje více možnosti jak a kým si nechat vést vaše finance.

Lze vést účetnictví a daňovou evidenci svépomocí?

Na vedení účetnictví a daňové evidence svépomocí je potřeba poměrně velké množství znalostí a také zkušeností. V současné době se tyto činnosti provádějí zejména za pomocí počítačů. Na trhu je nabízeno velké množství různých účetních programů. Pokud se tedy chystáte k vedení účetnictví a chcete si nějaký takový program pořídit, měli byste si nechat poradit od někoho, kdo tyto programy běžně využívá, a bude tedy schopný vám nabídnout ten nejlepší a nejpříjemnější pro práci. Pokud by došlo ve vaší práci k nějakým nejasnostem, bylo by dobré mít po ruce někoho zkušenějšího, kdo by vám mohl poradit nebo vaši práci překontrolovat, kdyby to bylo zapotřebí.

Zaměstnání interního účetního

Pokud vlastníte větší firmu, jednou z možností, jak vést vaše účetnictví, je zaměstnat interního účetního. To, že bude vést vaše účetnictví, zároveň znamená, že bude mít v rukou celý váš majetek, a proto je důležité účetního vybírat velice pečlivě. To znamená, že by měl být dobře vzdělaný v oboru, měl by znát veškeré potřebné zákony (ty se ale neustále mění, takže je potřebné později účetního nechat postupně doškolovat) a samozřejmě by měl být i dostatečně zkušený a schopný všechnu teorii převádět do praxe. Samozřejmostí je také jeho schopnost absolutní mlčenlivosti ohledně dat vaší firmy.

Vedení profesionály, tedy firmou

Výhodou firem je, že nám mohou vést účetnictví velmi rychle a bez chyb, navíc poskytují zcela** komplexní služby** obvykle včetně finančního poradenství. Díky tomu, že firma zaměstnává více účetních a poradců, každý se může specializovat na úzkou problematickou oblast a v případě speciálních problémů nám vždy bude někdo schopen pomoci. Přenechání vedení účetnictví firmě nám může značně ušetřit náklady na toto vedení. Mimo jiné bývají firmy pojištěné proti případným chybám, což nám může ušetřit peníze za případnou pokutu vyměřenou finančním úřadem. Dále nemusíme utrácet peníze za školení účetních, což bychom v případě zaměstnání vlastního účetního museli dělat pravidelně. Externí účetní nás dále může zastupovat na finančním úřadě a ušetřit nám tak kromě peněz i čas, stačí k tomu plná moc.

Pokud se rozhodnete pro svěření vašeho účetnictví** odborníkům**, měli byste pečlivě vybírat. Důležité jsou samozřejmě reference na jednotlivé firmy, částečně bychom však měli dát i na vlastní dojem. Obvykle firma s delší tradicí a více zkušenostmi nám může zajistit kvalitnější služby, na velikosti firmy však nijak nezáleží. V případě potřeby by firma s námi měla vždy vše konzultovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8188 (extra-sluzby.cz#128)


Přidat komentář