Autoškola - Kolín

Snad každý dospívající kluk či dívka touží po tom, aby konečně mohli sami řídit auto nebo motocykl. Aby se stal sen realitou, je zapotřebí po dovršení žádaného věku navštěvovat autoškolu, kde po splnění závěrečné zkoušky získáte platné oprávnění.

Autoškola - Kolín

Hledáte dobrou autoškolu v Kolíně nebo jeho okolí, které bude opravdu záležet na tom, abyste se naučili řídit a ovládat automobil či motocykl? Navštivte autoškolu pana Matouše Landy, kterou naleznete na adrese: Šotnovská 146, Kolín 2, 280 02.Firma pana Matouše Landy nabízí nejen kurzy autoškoly pro získání řidičského oprávnění skupin AM, A1, A, B, ale také velmi oblíbené kurzy bezpečné jízdy na motocyklu, které jsou určené pro všechny neprofesionální jezdce. Tyto kurzy jsou cenově dostupné všem a je možné je uspořádat i mimo cvičiště v Kolíně. Autoškola Matouš Landa nabízí kurzy na motocykl pro děti, kurzy na motorku pro žadatele o ŘP, zdokonalovací kurzy na motocykl pro začínající i pokročilé jezdce, individuální kurzy na motocykl, školení řidičů na motocykl, odborné semináře určené učitelům výcviku řidičů motocyklů, a provoz motocvičiště. Tato autoškola se snaží přispět ke zvýšení bezpečnosti jízdy jak v automobilu, tak i na motocyklu a zlepšit kvalitu českých řidičů. Pokud jste z Kolína a okolí a rádi byste se do autoškoly přihlásili, můžete se informovat buď osobně na adrese v sídle firmy, nebo telefonicky za použití telefonního čísla: +420 724 241 698 či emailem: motoskolakolin@seznam.cz. Více informací se dočtete na internetové stránce autoškoly: http://www.motoskolakolin.cz.

Řidičský průkaz

** Řidičským průkazem** je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorového vozidla, které je zařazeno do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. Řidičský průkaz je vydáván ve formátu plastové karty. Definice řidičského průkazu je stanovena vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a registru řidičů.

Jak si vybrat správnou autoškolu?

Cílem správné autoškoly by mělo být naučit absolventy kurzů dovednostem a základním návykům, kterých je bezesporu potřeba pro bezpečné ovládání motorového vozidla. K tomu, abyste byli úspěšnými řidiči, záleží na správném výběru autoškoly. Důležitým kritériem je, aby autoškola poskytla kvalitní přípravu pro následné řízení dopravních prostředků.

Je potřeba vědět, že kvalitní autoškola na profesionální úrovni disponuje kanceláří a schválenou učebnou, která bývá vybavena učebními pomůckami, mezi které se řadí učebnice, testy, obrazy, plakáty či videokazety, dále také audiovizuální technikou, případně trenažéry. Dále poznáte kvalitní autoškolu tím, že disponuje výcvikovými vozidly, které jsou po technické i konstrukční stránce v naprostém pořádků a odpovídají technickým požadavkům. Tyto vozidla musí být schválená pro výcvik v autoškole. Dále je povinnost, aby byla řádně označena a měla pravidelnou každoroční technickou prohlídku. V každé autoškole musí být učitel nebo rovnou celý tým učitelů. Záleží na velikosti autoškoly. Tito učitelé musí mít požadovanou kvalifikaci, praxi a pedagogické vlastnosti. Ceny, které jsou za poskytované služby nabízeny, musí být platné a musí odrážet úplnou cenovou nabídku včetně veškerých poplatků a doplatků za zkoušky, za jízdy apod.

Vždy je lepší před přihlášením se do konkrétní autoškoly a zaplacení za jí poskytnuté služby, autoškolu osobně navštívit. Zároveň je dobré se dopodrobna informovat o zahájení výcviku, o jeho průběhu, rozsahu výuky, dále se zeptat, jaký je asi předběžný odhad délky přípravy a kdy můžete počítat se závěrečnými zkouškami, stejně důležité je zjistit informace k opravným zkouškám, atd. Každá autoškola, nebo tedy kvalitní autoškola, postupuje podle platných učebních osnov. Tyto osnovy jsou stanoveny zákonem č. 247/2000 Sb.

Co dělat, když nejste s autoškolou spokojeni

Pokud jste si vybrali autoškolu a nejste s výukou nebo přístupem učitelů spokojení, možná ani nevíte, že můžete autoškolu i v průběhu výcviku změnit. Jestliže vás ve vaší autoškole trápí příliš malá intenzita výcviku, nevhodné chování instruktora, kratší vyučovací hodiny, než jak stanovuje zákon, učitel se nechává vyvážet všude možně a nechává vás na sebe čekat, aniž by vám ztrátu času nahradil, a jiné, můžete změnit autoškolu. V případě vaší nespokojenosti se obraťte na vedoucího autoškoly, a jestliže ani tak váš problém nebude vyřešen, požádejte o převod do jiné autoškoly. V této souvislosti je potřeba požádat vedoucího autoškoly o potvrzení o absolvování výcviku a o finanční vyrovnání, kdy buď doplatíte vy dlužnou částku na jednotlivé hodiny nebo vám autoškola vrátí nevyčerpané kursovné. A těmito doklady můžete dále pokračovat ve výcviku v autoškole, jakou si vyberete. Je potřeba uvést, že výše uvedené nevhodné chování vám zcela jistě za žádných okolností nehrozí v autoškole pana Matouše Landy. Zde se můžete setkat jedině se slušným a solidním chování.  Pokud jste absolvovali zkoušky v autoškole neúspěšně, máte také možnost přestoupit do jiné autoškoly bez omezení. Takový přestup je považován za předčasné ukončení výuky a výcviku.

Skupiny řidičského oprávnění

Podle skupiny řidičského oprávnění se pozná, pro kterou skupinu motorových vozidel je řidičské oprávnění platné. Co se týká skupin řidičského oprávnění, tyto se rozlišují na skupiny A (motocykly), B (osobní auta), C (nákladní auta) a D (autobusy), případně E (přívěs nad 750 kg).

Motocykly**

**

Skupina** řidičského oprávnění AM opravňuje** k řízení mopedů a malých motocyklů, které mají maximální konstrukční rychlost do 45 km/h a jsou povolené pro občany od 15 let. Skupina A1 opravňuje k řízení motocykl, jejichž objem válů nepřesahuje 125 ccm a které jsou o výkonu motoru max. 11 kW. Minimální povolený věk je 16 let. Držitel tohoto řidičského oprávnění je způsobilý řídit motocykl s postranním vozíkem nebo bez něj. Pokud je osoba starší 18 let, je oprávněna řídit motocykl s postranním vozíkem nebo bez něj, pouze však s maximálním výkonem 25 kW o poměru výkon/hmotnost nepřesahující 0,16 kW/kg. Pokud jste držiteli oprávnění skupiny A, a přesáhli jste věk 21 let, máte možnost řídit motocykly s postranním vozíkem nebo bez, o jakémkoliv výkonu. Jestliže si chcete rozšířit řidičské oprávnění, je nutné absolvovat doplňující zkoušku.

Osobní auta

Skupina B1 Vám umožňuje od 21 let řídit motorová vozidla, která spadají do skupiny B, jejichž konstrukční rychlost převyšuje 45 km/ h nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců 50 ccm. Pohotovostní hmotnost takovýchto vozidel musí být do 550 kg. Vlastník skupiny B může řídit vozidlo nepřevyšující 3,5 tuny a 8 míst k sezení, dále jízdní soupravu složenou z uvedeného vozidla a přípojného vozidla o maximální hmotnosti 750 kg. Dále, pokud jste držitelem oprávnění B, jste schopen řídit traktory a pracovní stroje do hmotnosti 3,5 tuny.

Nákladní auta, autobusy, přívěs

Skupina C1 opravňuje majitele staršího 18 let řídit motorové vozidlo těžší než 3,5 tuny, ale nepřevyšující 7,5 tuny, s maximálním počtem míst k sezení 8. Na takové oprávnění má nárok pouze ten, kdo je vlastníkem skupiny B. Skupina C opravňuje řidiče staršího 18 let řídit vozidlo těžší jak 3,5 tuny s maximálně 8 místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu je možné připojit přípojné vozidlo, o celkové hmotnosti 750 kg. Skupina D1 je určena k řízení vozidel pro přepravu osob do 16 míst k sezení, kromě místa řidiče. Věk 21 let a skupina D opravňuje řídit motorová vozidla pro přepravu osob s více jak 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, např. klasické autobusy, dokonce i trolejbusy. Pokud chcete řídit vozidlo s přívěsem nebo návěsem, je nutné k příslušné skupině vlastnit ještě navíc oprávnění skupiny E. Skupina T opravňuje držitele k řízení traktorů a jiných samojízdných pracovních strojů, a to i s přípojným vozidlem. Vzhledem k tomu, že detailní popsání každého řidičského oprávnění je velice obsáhlé, nezbývá než doporučit si všechny podmínky pro získání důkladně pročíst v příslušném zákoně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8223 (extra-sluzby.cz#153)


Přidat komentář