Projekty rodinných domů - Hradec Králové a okolí

Chcete stavět rodinný dům? Pak se obraťte na odborníka, který vám pomůže s vypracováním projektu, poradí, co by vyhovovalo vašim potřebám a seznámí vás s trendy. Podívejte se na možnosti.

Pokud jsme zmínili trendy, tak se někteří nemusí obávat, že jim budeme nutit nejnovější designové prvky, i když ani to se nevylučuje. Ve všeobecněji využívaných službách se ale nabízí, že trendy jsou spíše v ekonomické oblasti. To se týká nejen vaší peněženky, ale i úspoře k přírodě. Nejlepším příkladem toho je stavba nízkoenergetických domů, kde se pracuje tak, že se přísun tepla zhodnotí na maximum a vy pak nemusíte využívat jiných** tepelných zdrojů**, což vám ušetří peníze a tím i přírodu, do které se nevypouštějí třeba různé spaliny. Podívejme se ale na** projekty domů** více zblízka, abyste věděli, co se vám naskýtá.

Projekty rodinných domů – výběr firmy

Pokud se rozhodnete stavět dům, tak nejčastějším faktorem, který vám toto umožní, jsou finance. To je ve fázi, kdy jich nashromáždíte tolik, že budete mít na dům (ať už hotově nebo za pomocí splátek) anebo budete mít takové pracovní a výplatní podmínky, které vám umožní vzít si třeba půjčku. Vždy ale zvažujte, co je skutečně ve vašich možnostech. Někteří lidé mohou mít lukrativní práci, která ale nemusí trvat věčně, a tak své nároky nadhodnotí. Přitom třeba stačí jen méně okázalá stavba. Samozřejmě, že byste měli mít dům dle vašich představ, ale také skutečně zhodnoťte i možnosti, které máte. Když už jste rozhodnutí stavět, tak vyberte firmu. Jak?

Předně se vám nabízí projektová firma, a pak také stavební společnost. Ta první vám navrhne dům, vyprojektuje stavbu tak, aby byla esteticky přijatelná, technicky zabezpečená a vůbec bezpečná pro bydlení. Tento návrh pak zrealizuje stavební firma. Někdy se může stát, že jedna společnost poskytuje obě služby, jindy jsou ale firmy i tak propojeny, takže v podstatě nemusíte mít starosti, že by se nenašly společnosti, které si nebudou konvenovat ve svých službách. Ještě se podíváme, jak vybírat firmy.

Podívejte se na referenční stavby, zjistěte si něco o službách. Pokud například chcete nízkoenergetickou stavbu, tak se zaměřte na společnosti, které toto nabízejí, protože s tím mají zkušenosti. Máte.li také představu o podobě domu (např. dřevostavba), tak vybírejte dle realizovaných prací firmy. Když uvidíte, že staví domy, které by se vám líbily, tak takovou stavbu udělají i pro vás. Rovněž můžete dát na zkušenosti jiných zákazníků a doporučení.

Projekty rodinných domů – výběr domu

Široká oblast** výběru** se vám naskýtá. Podívejme se spíše na faktory, které vás vedou k onomu výběru.

Předně zhodnoťte, kdo bude dům obývat, optimálně s výhledem do budoucna. Samozřejmě, že se dá kdykoli přistavět, ale pokud dnes již víte, že vaši rodiče půjdou za deset let do důchodu a vy je budete chtít mít u sebe, tak rovnou počítejte s větším prostorem.

Zvažujte dispozice pozemku. Obecně se říká, čím více pozemku, a tudíž dále od lidí, tím lépe. Ne snad, že byste se měli vzdálit sousedům, ale soukromí je k nezaplacení. Proto zvažte, v jakém poměru budete mít stavbu a zahradní část.

Vybírejte i podle zmíněných trendů. Nechte si poradit v oblasti energií a šetrností, protože tak můžete ušetřit. Domy, které jsou energeticky výhodné jsou koncipovány do několika skupin dle spotřeby energie. Můžete mít dům, který je zateplen a tím pádem se uvnitř lépe drží teplo a z vnějšku neprochází tolik chladu. Pak jsou i takové stavby, které počítají pouze s teplem, které se vytváří doma přirozeně, například jen pohybem osob a nepotřebuje se žádné topné zařízení.** Ekologická šetrnost** se pak nabízí i ve využití alternativních zdrojů energií jako jsou třeba solární panely nebo tepelná čerpadla.

Projekty rodinných domů – možnosti projektu

Až vám firma bude zhotovovat projekt na dům, tak s vámi vše bude konzultovat. Předně se tedy dohodnete, jakou stavbu chcete. Můžete přinést vlastní obrázky, či skicy. Můžete vybírat i z referenčních staveb firmy. Až svým představám dáte konkrétní podobu, tak se vyhotoví projekt. Projekt firmy pak slouží nejen jako vzor ke stavbě, ale také k různým povolením a do budoucna budete vědět, co se kde nachází, což je podstatné. Co tam tedy najdete?

V projektu se nachází jednak faktické údaje kolem stavby. Adresa, umístění, rozměry, typ stavby, majitel a podobně. Dále se pak zakreslí grafické návrhy stavby, aby bylo ilustrační, co kde má být. Zakomponují se sem veškerá řešení, použité materiály a také bezpečností opatření. S tím vším souvisí i rozložení inženýrských sítí, ukáží se statické body a zanese se i veškeré jiné údaje, které jsou nezbytné pro stavbu (např. i energetické řešení, na jehož základě vám může být udělena dotace).

Projekty rodinných domů – realizace stavby

Už jsme zmínili, že stavební firma a projektanti mohou být propojení, takže nemusíte shánět další společnost. Jinak je ale samozřejmě na vás, jak si stavbu představujete a firmy se vám přizpůsobí. Pokud je tedy projekt hotov a vyřízena potřebná** povolení** (to si zkontrolujte, jinak pak můžete platit velké pokuty), tak se lze pustit do stavby.

Realizace je pak zcela na stavební firmě, ovšem pokud chcete dohled nad jednotlivými pracemi, tak můžete mít autorský dozor projektanta, který bude bdít nad správností prováděných postupů. Když se bude vypracovávat projekt, tak se ještě optejte, jak dlouho asi bude stavba trvat, abyste předběžně počítali, kdy se budete stěhovat už do svého.

Jak vidíte, možností máte spousty. Stačí si jen vybrat, rozmýšlet, nebojte se ptát a hledat to, co vám bude vyhovovat. Mějte na paměti, že rodinný dům máte povětšinou na celý život, tím pádem najděte to nejlepší, co se vám nabízí. Dnes tu možnost máte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8222 (extra-sluzby.cz#151)


Přidat komentář