Projekty rodinných domů - Hradištko pod Medníkem - Praha západ

K tomu, abychom mohli postavit dům, musíme mít hlavně odborný projekt, k jehož zhotovení potřebujeme odborného projektanta. Pravdou totiž je, že pouze dokonalý projekt může zaručit dokonalý dům. Toužíte po novém domě? Oslovte odborníka.

Vlastnit svůj dům je snem mnoha z nás. Někomu se tento sen již splnil a ti, kteří se k jeho realizaci teprve chystají, mají spoustu práce s vyřizováním všech potřebných záležitostí. Hlavní věcí, bez níž by však vysněného domu nedosáhl nikdo z nás, je odborný projekt.

Projekty rodinných domů - Hradištko pod Medníkem - Praha západ

Zhotovení projektu rodinného domu je velmi složitým procesem a k tomu, aby byl vůbec člověk takovýto projekt schopen vytvořit, je nutná odborná znalost. Patříte-li k lidem, kteří potřebují odborný projekt a bydlí v místě Hradištko pod Medníkem - Praha západ můžete se s důvěrou obrátit na firmu Ing. Otakar Zeman. Všechny důležité informace ohledně této firmy naleznete na internetových stránkách http://www.otakarzeman.cz. Jestliže jste se pro firmu Ing. Otakar Zeman již rozhodli, můžete si její služby objednat na telefonním čísle +420 720 448 370 nebo prostřednictvím e-mailu otakarzeman@seznam.cz. Dáváte-li přednost osobnímu kontaktu, najdete firmu Ing. Otakar Zeman na adrese Hradištko 363, 252 09 Hradištko pod Medníkem, okres Praha západ.

**rodinný dům
**

** Pan **Ing. Otakar Zeman nabízí nejen zmiňované projektování, ale také** projektovou a poradenskou činnost autorizovaného inženýra v oboru pozemních staveb**, k čemuž ho opravňuje studium na stavební fakultě ČVUT v oboru pozemní stavby a následně pak dlouholetá praxe v oboru.

Projekty rodinných domů

Každé stavbě rodinného domu předchází zhotovení odborného projektu, který musí vypracovat projektant. To, jak bude hotový projekt vypadat, můžeme po celou dobu jeho tvoření ovlivňovat. Obecně lze říci, že po celou dobu zhotovování projektu by měl být projektant jakousi součástí naší rodiny, aby zjistil, jak žijeme a co od svého nového domu očekáváme. V případě, že netrváme na tom, aby nám byl projekt zhotoven projektantem, můžeme oslovit některou z firem, které se zaměřují na stavby rodinných domů a u nich si vyžádat tzv. typový projekt.

Odborný projektant je základ projektu

Hlavní věcí, která při zhotovení projektu rodinného domu rozhoduje je správný výběr projektanta. Pouze v případě, že má projektant dostatečné zkušenosti, si můžeme být jisti tím, že bude projekt, který pro nás zhotoví na opravdu špičkové úrovni. Obecně lze tedy říci, že k provedení odborného projektu musí být projektant dostatečně vzdělaný a v neposlední řadě také zkušený. Jsou to tedy především zkušenosti, které učí projektanta vyhnout se omylům a vytvořit projekt tak, aby lidé, kteří budou v daném domě, podle něj postaveném žít, vedli harmonický život. Pravdou totiž je, že je-li špatný projekt, bude špatný také dům, který je podle něj stavěn.

Individuální projekt

Individuální projekt je určen pro lidi, mající jasnou představu o tom, co chtějí a co od svého budoucího domu očekávají. K tomu je potřeba oslovit zkušeného projektanta, který zcela jasně pochopí naši vizi a dokáže nám tak navrhnout rodinný dům tzv. na tělo.

Typový projekt

V případě, že dům chcete, ale nemáte přesnou představu o tom, jak by měl být koncipován, je zde možnost typového projektu. Typový projekt je vypracován tak, aby splňoval všechny nároky, které jsou kladeny na zdravé a moderní bydlení, přičemž jsou ve většině případů energeticky úsporné, ale zároveň v nich lze provádět úpravy, přesně podle našich představ. Typové projekty mají většinou vypracovány firmy, které se specializují na stavby rodinných domů. Chcete-li si tedy prohlédnout některé typové projekty, je vhodné si u některé z těchto firem objednat katalog, v němž jsou typové projekty zakresleny.

Co je nutné k vypracování projektu?

Aby bylo možno projekt vypracovat, je nutné se s projektantem několikrát sejít. Na první schůzce, se musí projektant, který nám projektuje dům dozvědět, kolik obyvatel bude v rodinném domě bydlet, kolik místností, by měl mít, a jak velké musí tyto místnosti být. Dále je pak nutné, aby projektant věděl, jak by mělo být provedeno dispoziční řešení, kde bude dům umístěn na pozemku a v neposlední řadě také jak vysoký bude náš rozpočet. Pomoci těchto informací je zhotovena architektonická studie, obsahující výsledný vzhled domu a jeho funkci. Mohlo by se zdát, že je projekt zhotoven, avšak čeká nás ještě spousta času, stráveného nad projektem a jeho úpravami. Odměnou za tento strávený čas nám bude dokonale vyprojektovaný dům, který zcela vyhovuje našim potřebám.

Projekt osazení domu na pozemek

Jakmile máme zhotoven projekt domu, je nutné mít ještě před ohlášením stavby neboli podání žádosti o stavební povolení vyhotoven projekt osazení domu na pozemek. Tento projekt je velmi důležitý, neboť je v něm vyřešeno umístění rodinného domu na daném pozemku, řeší se v něm napojení na inženýrské sítě a komunikaci. Zásadou číslo jedna je u projektu osazení domu na pozemek, že musí respektovat příslušné územní rozhodnutí pro daný pozemek a také musí striktně dodržet odstupovou vzdálenost od pozemků, které s ním sousedí. Nedílnou součástí tohoto projektu jsou také zásady organizace výstavby domu na pozemku. Projekt osazení domu na pozemek musí být předložen spolu s projektem rodinného domu a oba tyto projekty rozhodují o tom, zda nám bude vystaveno stavební povolení.

Jak vybírat pozemek?

Výběr pozemku je pro nás velmi důležitý, a pokud si myslíte, že Vám na tuto činnost postačí jeden volný den, budete asi zklamaní. Pravdou je, že bychom výběru pozemku měli věnovat daleko více času, než zhotovení projektu domu, který na něm budeme stavět. Je to dáno tím, že na nás číhá spousta nástrah v podobě nenavedených inženýrských sítí, potrubí vedené pod pozemkem či v podobě podvodníků, kteří třeba ani nejsou vlastníky daného pozemku apod. Proto je velmi důležité, vše řádně prověřit a to zejména na katastrálním úřadě, kde si ověříme o pozemku všechny důležité podrobnosti.

Co je stavební parcela a co pozemek k výstavbě

Je velký rozdíl mezi tím, zda je námi vybraný pozemek stavební parcelou nebo pozemkem určeným k výstavbě. Stavební parcela je pozemek, který už má vydáno stavební povolení a je již zde tedy možné rovnou stavět a napojit se na inženýrské sítě. Oproti tomu pozemek určený k výstavbě ještě není parcelou a je pouze zařazen v územním plánu, ale nemá vyřešeny inženýrské sítě a v mnoha případech ani přístupovou komunikaci. Koupíme-li si pozemek určený k výstavbě, můžeme již zažádat o úvěr na koupi pozemku, ale budeme nuceni vyřešit stavební povolení a vše ostatní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8218 (extra-sluzby.cz#65)


Přidat komentář