Projekty rodinných domů - okres Prachatice

Hlavní funkcí projektové dokumentace je vytvoření podkladu pro realizaci stavby. Další funkcí je i zajištění podmínek pro to, aby měla stavba promyšlené koncepční řešení, které zajistí splnění jejího účelu.

Projekty rodinných domů

Projektová dokumentace musí být vždy zpracovaná před tím, než započne výstavba rodinného domu. Zpracovává se v jednotlivých stupních. Vždy se musí zpracovat projektová dokumentace pro územní řízení a pro stavební řízení. Projekční činnost zahrnuje také vypracování prováděcí dokumentace, která obsahuje ty informace, které stanovují postup realizace stavby. Přípravná dokumentace stavby zahrnuje i stávající stavu, atd. V rámci projektové dokumentace je nutné také vyřešit požárně bezpečnostní situaci.

Nutnost zpracování projektové dokumentace

V případě že jste se rozhodli postavit si rodinný dům nebo provést rozsáhlejší rekonstrukci staršího domu, vždy je nutné veškeré práce realizovat na základě vypracovaného projektu. Projektem se rozumí soubor dokumentů, které se nazývají projektovou dokumentací. Při rekonstrukci je potřeba nechat vypracovat jak projektovou dokumentaci, která zahrnuje i stávající stav objektu, tak projektovou dokumentaci, která již stanový postup realizace nové výstavby a stavebních prací nutných pro rekonstrukci. Projektová dokumentace obsahuje také technické informace o požadavcích na použité materiály, technologické postupy apod.

Projektová dokumentace

Co předchází zpracování projektové dokumentace?

Jednou z fází projektové dokumentace, která se nazývá předprojektová příprava, je i zpracování dokumentace nutné pro územní rozhodnutí, stavební povolení a vůbec pro realizaci stavby. Tyto projektové dokumentace obsahují prověření konkrétního místa, kde bude stavba probíhat, vhodnost lokality stavby do tohoto prostředí, atd. Než se rozhodnete oslovit architekta z důvodu zpracování projektové dokumentace, je zcela logické, že nutně potřebujete mít pozemek, na kterém bude rodinný dům do budoucna stát nebo na kterém dům určený k rekonstrukci již stojí. Je potřeba zhodnotit půdu pozemku, protože ne vždy je taková půda nosná a ne každá půda stavbu unese.  Projektová činnost je velmi náročná, neboť musí zohledňovat terén a vůbec prostředí, od kterého bude stavba postavena. Stavba totiž musí být navržena tak, aby byla dostatečně nosná, a to můžou zajistit vhodně použité materiály, ale také množství zdí a příček, které dům podepřou. Architekt také před vypracováním návrhu musí poměřit okolní vlivy, zhodnotit historický vliv, v případě, že se pozemek nachází v památkové oblasti, je potřeba celkový projekt a následnou realizaci stavby přizpůsobit požadavkům památkářů, atd. Projektová dokumentace musí obsahovat materiál, který bude k výstavbě použit, výměry stavby, dále projekt rozložení inženýrských sítí, atd.

 

Stavební dozor

Nejlepším možným řešením, na které můžete v rámci stavby vašeho domu narazit je, pokud oslovíte projekční firmu, která zároveň provádí i stavební práce. Neboť nemusíte dále hledat firmu, která by Vám podle již zpracovaného projektu dům postavila a ztrácet tak čas. Navíc firma, která projekt zpracuje, je s ním dostatečně seznámena, a nejlépe ví, jaké stavební materiály při výstavbě domu použije, aby dům splňoval všechny vaše požadavky. Již od počátku výstavby rodinného domu se doporučuje vždy přizvat na stavbu stavební dozor, který bude na průběh realizace stavby dohlížet. I když se vám to nemusí zdát, je význam stavebního dozoru velmi důležitý a může vám ušetřit opravdu spoustu peněz. Vy možná nemáte dostatek zkušeností a znalostí s výstavbou domu a proto nevíte, zda řemeslníci postupují správně, zda by nebylo lepší použít jiného materiálu, který by byl kvalitnější, ale levnější, zda neobjednali příliš mnoho materiálu, který se následně ani nespotřebuje, atd. A i kdybyste tyto vědomosti měli, zase možná nemáte čas stát řemeslníkům za zadkem každý den od rána do večera, neboť jistě chodíte do zaměstnání. Proto neváhejte, a využijte dozoru projektanta na stavbě, které v případě jakýchkoliv nesrovnalostí poradí nebo zasáhne, aby se tak předešlo problémům.

 

Výstavba rodinných domů

Rozhodli jste se postavit dům, nebo jste již stavbu zahájili, či je stavba vašeho domu zatím pouze ve fázi snění? Velmi důležité pro každou realizaci stavby je vybrat správný dům. Při výběru projektu je důležité si důkladně promyslet, co všechno od svého budoucího domu čekáte. Zda chcete dům přízemní, patrový, podsklepený, zda potřebujete garáž, bazén nebo kůlnu na dříví, atd. Podle Vašich přání si můžete vybrat typový projekt, který vám bude po všech stránkách vyhovovat. Pokud si nějaký typový projekt vyberete, i v tomto se dají upravit dispozice interiéru tak, aby byl výsledek stoprocentní a odpovídat vaším požadavkům se vším všudy. Při výběru materiálu dává mnoho lidí přednost zděné technologii stavby. Existuje nespočet materiálů, které kvalitně plnou cihlu nahradí.  Např. můžete vybírat z cihelných bloků, který v sobě mají zahrnuty vzduchové izolační vrstvy, které mají dostatečný tepelný odpor, čímž ušetříte energie ve vašem domě. Takové cihelné bloky se dají sehnat ve stavebnicových systémech, díky čemuž usnadňují jejich použití. V rámci úspor je vhodné opatřit dům zateplovacím systémem. K tomu se používá polystyren nebo minerální vlna. Tím můžete prodloužit životnost konstrukce snížením namáhání teplotními rázy, a omezit plísně, hluk, atd.

Na co je potřeba klást důraz, jsou i kvalitní okna a dveře. Na oknech a dveřích se vyplatí nešetřit. Nejvíce se používají pěti komorová plastová okna, která mají vysokou životnost. Dobrou volbou jsou však také dřevěná okna, která potřebují jednou za čas ošetřit. Vhodným výběrem oken je možné omezit jak úniky tepla, tak i prašnost a hluk v domě. Střecha chrání stavbu a obyvatele před vlivy počasí, a proto má nezastupitelný význam. Můžete vybírat z několika druhů střech, např. z pálené tašky, betonové tašky, plastové krytiny a dalších materiálů. Vše, co je nejvhodnější pro Váš budoucí dům z hlediska jeho dispozice, pozemku, terénu, okolního prostředí, a tak dále, vám nejlépe poradí projektant, který vše požadované a potřebné zahrne do projektové dokumentace. A buďte si jisti, že Váš dům Vám bude účelně a hlavně úsporně sloužit po mnoho let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8219 (extra-sluzby.cz#88)


Přidat komentář