Projekty rodinných domů - Plzeň a okolí

Práce projektanta je velmi specifická a důležitá zároveň. Díky znalostem a zkušenostem projektantů, můžeme v ruce držet projekt rodinného domu, projekt inženýrských sítí, rozvodů, ale také projekt bytu, bytového jádra aj.

Součástí projektové práce domu, je nejen kompletní projektová dokumentace, ale také technická zpráva a v případě potřeby i statický posudek.

Také u projektu rodinného domu platí, že vše musí mít svůj začátek a konec. Nelze se pustit do projektu bez rozmyslu a bez ohledu na určité faktory. K těmto faktorům bezpochyby patří vliv stavby na dané prostředí, volná kapacita veřejného technického vybavení, bezpečnost a odolnost stavby, technická vybavenost objektu, dispoziční uspořádání.

Nedílnou součástí projektu je také materiál, který bude použit, dále způsob provedení stavebních prací a technologické postupy. Z uvedeného se pak odvíjí i souhrnná zpráva o potřebném množství nejen materiálu, ale také stavebních prací.

Projekty rodinných domů - Plzeň a okolí

Plánujete stavět dům, rekreační chatu, chalupu nebo rekonstruovat dům, byt, bytové jádro? Již během plánování se může poohlížet po zkušeném projektantovi, který Vám vypracuje projektovou dokumentaci. Během jednotlivých kroků vypracovávání projektu budete moci s projektantem konzultovat a dolaďovat detaily.

Projekty pozemních staveb v jednotlivých etapách

Projektová dokumentace se zpracovává nejen s ohledem na výše uvedené faktory, ale také v jednotlivých etapách. Můžete se setkat u jednotlivých projektantů s určitými odchylkami, co se týká etap projektové práce. Ing. Pavel Vaněček nabízí projektování pozemních staveb v etapách: studii domu, bytu, bytového jádra – projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby, stavební povolení – jednostupňovou dokumentaci stavby – prováděcí dokumentaci – inženýrské činnosti – rozpočet na stavbu – stavební dozor.

Projekty rodinných domů

Éra panelových domů je na ústupu. Respektive místo dalších panelových domů, se stavebníci soustřeďují na výstavbu cihlových domů. Současně však můžeme v našem okolí zaznamenat i růst rodinných domů. Je to celkem pochopitelné. Díky nabídce hypotečních úvěrů, si můžeme nechat postavit náš vysněný dům. Podle výše poskytnutého úvěru a našim možnostem, můžeme volit mezi standardním domem, domem pro tzv. nenáročné klienty, ale také domem honosným, atypickým aj. Ať už budete přemýšlet o jakémkoli domu, to, bez čeho se neobejdete, než oslovíte Vámi vybranou stavební firmu, je do detailu vypracovaná projektová dokumentace.

Naše představa o novém domově

Za projektantem přijdou klienti, které je možné rozdělit minimálně na dvě skupiny. Jedna skupina klientů nad novým domem dopodrobna rozmýšlela. Sháněla odborné informace o projektu, výstavbě, použitých materiálů aj. Takoví klienti mají víceméně „jasno“. Jinou otázkou však je, zda přišli s kvalitními informacemi, či nikoliv. V případě druhém, může projektantovi přílišná aktivita klientů připravit i nelehkou situaci, a to v podobě vysvětlení, proč to a ono není vhodné apod. Pokud však klienti přijdou „vyzbrojeni“ s kvalitními informacemi, pak bude vypracování projektu kratší o tzv. proluky, doby, kdy bude klient rozmýšlet nad jednotlivými etapami.

Druhou skupinou jsou tzv. nepolíbení klienti, kteří zjistili při prvním hledání informací o projektování, výstavbě, možnostech domů, výběru materiálu, že by se v záplavě dat doslova ztratili. A tak přišli za projektantem s tím, že ten jim na konzultační schůzce sdělí možnosti, představí návrhy, poradí aj.

Ať už Vy sami budete patřit mezi první, nebo druhou skupinu, můžete se spolehnout na zkušenost, odbornost profesionálního projektanta, který Vás zasvětí nejen do technických detailů.

Grafická a textová část projektové dokumentace rodinného domu

Každá projektová dokumentace je tvořena nejen grafickou částí, ale také textovou. Z grafické části projektové dokumentace je možné vyčíst například 3D vizualizaci rodinného domu, jednotlivé půdorysy příslušných podlaží, jednotlivé pohledy na rodinný dům, umístění rodinného domu aj. Textová část je doprovodným, ale neméně důležitým dokumentem kompletní projektové dokumentace. Textová část projektové dokumentace například informuje, jak bude rodinný dům napojen na inženýrské sítě (vodu, plyn, kanalizaci, elektriku), jaké stavební materiály budou na stavbu použity, a proč. Součástí textové části je i souhrnná zpráva o celkovém rozpočtu stavby, celkovém potřebném množství konkrétního materiálu aj.

Stavební dozor

Není výjimkou, že projektanti, kteří v rámci svých služeb nabízí také stavební dozor. Ostatně, proč ne. Pro obě strany, jak pro Vás, tak pro projektanta to přinese výhody. Vy nebudete muset složitě pátrat po zkušeném a spolehlivém stavebním dozoru, který by dohlížel na stavbu v průběhu její samotné výstavby. Budete moci využít služeb projektanta, který daný projekt vypracoval. To již samo o sobě naznačuje, že si za svojí prací „stojí“ a ví, že je kvalitní.

A proč má vůbec projektant zájem ještě dělat stavební dozor? Především, vyprojektování domu, Vašeho nového domova, ve kterém budete, jako jeho klienti, žít deset, dvacet, třicet … let, je pro něj svým způsobem „jeho dítě“. A tak je celkem pochopitelné, že bude chtít dohlédnout, aby při stavbě nebylo něco opomenuto. A v případě, že by naopak bylo zapotřebí něco upravit, může projektant flexibilně zpracovat změnu v projektové dokumentaci. Díky tomuto nedojde k zbytečně velké časové proluce. Také stavební dozor si můžete objednat, stejně jako vypracování projektové dokumentace, u výše uvedené firmy.

Kompletní stavební projekt

Na znalého a zkušeného projektanta, se můžete obrátit ve věci vypracování kompletního stavebního projektu. Pro takového projektanta je výzvou každá nová zakázka. De facto žádná zakázka pro něj není stejná, naopak je originálem. Každý z klientů je totiž individuální osobou s jinými představami, plány a vkusem. Projektant, který nabízí vypracování projektové dokumentace nejen pro rodinný dům, ale také pro byt, bytové jádro, průmyslovou stavbu, administrativní budovu aj., je více než flexibilní. Můžete od něj očekávat otevřenost, individuální přístup a nápady, které Vás mohou zaujmout a oslovit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8221 (extra-sluzby.cz#145)


Přidat komentář