Kovoobráběcí práce - Hradec nad Moravicí

Potřebujete-li vyrobit, či renovovat náhradní díly pro Váš strojní park, pak není nutné hned pořizovat nové a drahé strojní vybavení. Jak s výrobou, tak renovací si poradí zkušená firma, jejíž specializací je kovoobrábění, kovoobráběcí a zámečnické práce.

 

Zámečnické práce máme mnozí spojené s dveřmi, brankami, vrátky, respektive veškerým vstupem, který je možné uzamknout. Obor zámečnických prací však sahá i mimo tuto oblast. Zámečnické práce mají velmi blízko právě ke kovoobráběcím pracím. Není tedy žádnou náhodou, pokud při hledání specializované firmy na kovoobráběcí práce, najdete takovou, která má ve svém repertoáru také práce zámečnické.

Kovoobrábění

Oblast kovoobrábění je možné rozčlenit na čtyři samostatné práce, zahrnující soustružení, frézování, vrtání a slisovávání. V rámci kovoobrábění se můžete setkat s výrobou nerotačních a rotačních součástí. V každém ohledu je nezbytné, aby při kovoobrábění firma kladla stěžejní důraz na přesnost a kvalitu. Zde rozhodně může hrát roli i milimetr rozdílu, neboť jednotlivé díly, ať už nově vyrobené, nebo renovované jsou součástí celého strojního komplexu. V rámci kovoobrábění se můžete dále setkat s provedením montáží sestav, slisováváním dílčích strojních součástí, jako jsou pouzdra a ložiska, a v neposlední řadě také dělením materiálu. Firma zabývající se kovoobráběcími pracemi Vám může zajistit provedení veškerých běžných druhů povrchových úprav i tepelného zpracování.

Kovoobrábění – soustružení

Pokud bychom se vrátili k dílčím samostatným pracím, které spadají do oblasti kovoobrábění, tak můžeme začít u soustružení. Soustružení se uskutečňuje na výkonném soustruhu s určitou maximální točnou délkou mezi hroty a maximálním točným průměrem.

Kovoobrábění – frézování

Ke kovoobrábění také neodmyslitelně patří frézování, které je možné konat na nástrojařské frézce s možností přesného dělení. Jednotlivé nástrojařské frézy se pak liší například v rozměrech upínacího stolku.

Kovoobrábění – vrtání

Určitě bychom také neměli u kovoobrábění opomenout vrtání, které firma provádí například na sloupových, či stolních vrtačkách. Firma Vám může nabídnout vrtání do určitého průměru vrtáku. K vrtání pak také může náležet nabídka vystružování a vyhrubování.

Kovoobrábění – slisovávání

A pak tu máme oblast slisovávání, a to různých strojních součástí, jako jsou pouzdra, vložky, ložiska aj. Pro slisovávání se využívají jak ruční, tak hydraulické lisy o určité síle.

Nabídky kovoobráběcích prací

S jakou nabídkou kovoobráběcích prací se můžete u Vámi vybrané firmy setkat? U firmy si můžete objednat například opravu, či zhotovení hřídele, opracování výkovků, opracování odlitků, řezání závitů veškerých druhů, a dále kovoobrábění podle Vámi donesených výkresů, Vašich požadavků.

Výroba náhradních dílů, oprava poškozených součástek

Firmy nabízející kovoobrábění Vám mohou nabídnout sériovou, kusovou, ale také zakázkovou výrobu. Na specializovanou firmu se můžete obrátit ve věci výroby náhradních dílů, opravy i renovace poškozených součástek. O jakých dílech je například řeč? Může se jednat třeba o řetězová, ozubená, pojezdová kola, dále o čepy, hlavy, válce, vodítka, pístnice, písty, tj. jednotlivé díly hydraulického válce, dále víko převodovky, šroubení o různém závitu, řemenice, hřídel aj. S firmou se můžete také domluvit na případné opravě vývěvu, ramene zemního stroje atd. Vše je o možnostech firmy, zkušenostech.

Kovoobráběcí práce – kusová zakázková výroba

Potřebujete-li vyhotovit určitý kus do Vaší mašiny, pak dle výkresu, či vzoru Vám s tímto může pomoci specializovaná firma na kovoobráběcí práce. Čeho se může kusová zakázková výroba týkat? Objednat si můžete například výrobu pák, pístnic, pístu, ozubených kol, pouzder, čepů pro ramena zemního stroje, hřídelí, jeřábových háků, hydraulických válců aj.

Kovoobráběcí práce – malosériová výroba

Firmy se specializací na kovoobrábění, Vám mohou také nabídnout malosériovou výrobu dle Vašich požadavků. Malosériová výroba se může týkat například výroby ozubených kol, vložek otočného čepu, horních vík převodovky, kuželových disků, hlav hydraulického válce, čepů aj. Malosériová výroba je omezena maximálním množstvím vyrobených kusů, ať už se bude jednat o jednodušší, nebo tvarově složité součásti, či velké součásti. Ve všech případech je tedy nejprve dobré se domluvit, zda Vám vybraná firma bude schopna vyrobit Vámi požadované množství konkrétní součásti, konkrétního dílu.

Kovoobrábění - strojní vybavení

Na jedné straně jsou hluboké teoretické znalosti a praktické zkušenosti, na straně druhé pak nezbytné strojní vybavení. Bez patřičného strojního vybavení by firma nabízející kovoobráběcí práce, těžko mohla dlouho fungovat. Jaké strojní vybavení můžete spatřit v „dílně“ firmy? Především se jedná o CNC soustruhy, automatické pásové pily, univerzální soustruhy, univerzální brusky, univerzální frézku, sloupovou vrtačku, horizontální vyvrtávačku aj. Kvalitní strojní vybavení je prakticky polovinou úspěchu za precizně odvedenou prací. Přidá-li se pak ke kvalitnímu strojnímu vybavení patřičná znalost a zkušenost spojená s profesionálním a individuálním přístupem, odpovědností pro preciznost, pak se jako zákazníci můžete těšit na vysokou kvalitu práce, kterou Vám firma odvede.

Zámečnické práce

Zámečnické práce Vám může vybraná firma vyhotovit podle dokumentace, kterou si sami zajistíte. Jsou však i firmy, které jsou ochotné vše potřebné zaměřit, a tzv. předvýrobní část sami zajistit. Profesionální firma Vám poradí jednak s technickým řešením, ale také oceníte její znalosti a zkušenosti, co se týká volby materiálu. I pro zámečnické práce platí důležitost kvality, přesnosti a řemeslného zpracování. Zámečnické práce se mohou týkat výroby mříží, vrat, plotových dílců, navigačního prvku, reklamního stojanu, kovových přístřešků, ocelové konstrukce aj.

Nabídka zámečnických prací

S jakou nabídkou zámečnických prací může přijít firma se specializací na kovoobráběcí a zámečnické práce? Opětovně si můžete nechat, tak jako u kovoobráběcích prací, vyhotovit výrobky podle Vámi donesených výkresů, či dle Vašeho přání. K zámečnickým pracím v tomto směru také patří ohýbání plechu, stříhání plechu do různé tloušťky, stáčení trubek, stáčení profilů, stáčení plechů, ale také sváření plamenem, nebo elektrickým obloukem.

Materiál pro kovoobráběcí a zámečnické práce

Co se týká materiálu potřebného pro kovoobráběcí a zámečnické práce, pak Vám firma může nabídnout dvě možnosti. Jednou z možností je, že si přinesete, respektive firmě dodáte vlastní materiál, ze kterého budete chtít určitý výrobek, kus zhotovit. Druhou možností je, že Vám firma zajistí nejen vyhotovení požadovaného, ale včetně i dodání vhodného materiálu. Rozhodnete-li se pro oslovení profesionální a solidní firmy, pak se Vám nemůže stát, že by Vám snad dodala výrobek z nekvalitního, druhořadého materiálu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8235 (extra-sluzby.cz#259)


Přidat komentář