Ladění a opravy klavírů, pianin - Jihlava

Klavír je nádherný nástroj. Jeho zvuk je potěšením, ale jen v případě, že je správně naladěn. Hra na rozladěném pianu nejen tahá za uši, ale dokáže také ovlivnit sluch začínajícího žáka.

Klavír či piano?

Pro začínajícího malého pianistu kupují většinou klavír rodiče. Vzhledem k tomu, že většinou nevědí, zda dítě bude hrát na klavír dlouhodobě, kupují starší klavír. Pro zkušeného a hlavně nadšeného** hudebníka** je pořízení nového nástroje mnohem lepší. Je to z důvodu, že klavír a piano nestárnou jako víno či housle. Zatímco víno a housle získávají stářím na kvalitě, tak stárnutí klavír znehodnocuje. Pravdou je také to, že akustický klavír či piano mají jiný zvuk než klavír elektrický.

Kdo vám pomůže vybrat kvalitní nástroj?

Rozhodně se nepouštějte do koupě nástroje sami. A to ani v případě, že kupujete nový klavír v kamenném obchodě. Prodavači se většinou snaží prodat to, co je na prodejně. Vždyť za to jsou placeni. Proto je dobré zajistit si někoho, kdo klavírům rozumí. S takovým** poradcem** koupíte nejen kvalitní nástroj, ale hned se s ním dohodnete na naladění i pozdější údržbě vašeho nástroje. Klavír i piano je nutné pravidelně ladit i správně o něj pečovat. Jen tak budete mít potěšení ze hry.

Klavír nebo piano?

Je zajímavé kolik lidí nemá jasno, jaký je rozdíl mezi klavírem a pianem. Ještě zajímavější je, kolik lidí oba názvy navzájem zaměňuje. Tak tedy klavír jinak křídlo nebo i** koncertní křídlo** je velký nástroj, který znáte z koncertních polodií. Doma vám takové křídlo zabere celý pokoj. Pianino je vlastně taková skříň, která se nejčastěji využívá pro jeho menší velikost. Většinou se kupuje pro domácí hru, ale i pro výuku. Zabere totiž mnohem méně místa.

Akustický klavír nebo elektrický?

Rozdílů je více. Asi největším je způsob hraní, tedy síla úhozu nebo chcete-li dynamika. Zatímco elektrický klavír rozezná jen něco kolem deseti až dvaceti úrovní síly úhozu, akustický klavír má v tomto ohledu mnohem více možností. Začíná-li tedy dítě hrát na elektrickém levnějším klavíru, nebude zvyklé na správný úhoz a pozdější hra na akustické piano pro něho bude velmi obtížná. Dokonce se může stát, že se nikdy nenaučí správné technice hry. Proto je lépe raději klavír na určitou dobu** zapůjčit** a později, když již bude jasné, že klavír je pro dítě velmi důležitý ho** koupit.**

Kam piano umístit?

Určitě si nechte poradit od odborníka. Obecné zásady pro umístění piana jsou tyto. Nástroj by měl být umístěn vždy u vnitřní stěny domu. Piano je totiž velmi citlivé na výkyvy teplot, změnu vlhkosti i vzduchu. U vnější stěny, by piano mohlo přijímat ze zdi vlhkost a utrpěla by nejen kvalita tónu, ale i trvanlivost samotného piana. Piano by také nemělo stát v** blízkosti okna, na přímém slunci nebo u zdroje tepla.** Zde nástroj prochází teplotními šoky, což se projeví horší schopností dlouhodobě udržet výšku a čistotu ladění. A pak v místnosti by měla být alespoň trochu dobrá akustika.

Jak se o piano starat?

Piano je zapotřebí udržovat denně i ročně. K čištění povrchové plochy nástroje vždy používejte jen prostředky určené k ošetření piana. To samé platí při čištění kláves. A to je také vše, co zvládnete sami. O ostatní se vám bude muset postarat odborník - ladič. To znamená o vyčištění, promazání, seřízení mechaniky i o ladění.

Kdy piano nechat poprvé naladit?

Po přivezení je zapotřebí nechat piano takzvaně** sednout.** A za asi šest týdnů až tři měsíce pozvat ladiče, který piano naladí. Pokud vám v prodejně řeknou, že je piano naladěné, je to hloupost. Po jakémkoli pohybu je nutné piano znovu naladit. A po převozu je zapotřebí s laděním chvíli počkat. Při výběru ladiče je dobré nechat se vést** referencemi**. Ne každý ladič je opravdu dobrý a na první pohled se to nepozná. Dobré doporučení zde má velkou cenu.

Jak často piano ladit?

Doporučuje se ladit piano jedenkrát ročně. I v případě, kdy se na piano nehraje. Pokud však umístíte piano na méně vhodné místo, měli byste ho nechat naladit i dvakrát ročně. Opravdu se to vyplatí.

Jak často seřizovat mechaniku piana?

To se provádí podle intenzity hraní. Ve většině případů stačí seřízení jednou za dva roky. Pokud se však piano využívá opravdu intenzivně, pak je lépe seřídit ho každý rok.

Jak často piano promazávat?

Výrobci doporučují promazávání každé tři roky. To však nemusí být pravda. Nejlépe je nechat piano promazat** zároveň se seřízením**. Ostatně odborník při pravidelné kontrole sám pozná, zda je to již zapotřebí či ne.

Jak často piano čistit?

Zde je opět doporučováno každé tři roky. Ale to je jen obecné doporučení. Většinou je vhodné** čištění piana zároveň s jeho laděním**. Ladič tak zbaví piano různých mechanických nečistot zároveň i prachu. To vše má vliv na zvuk piana. Navíc pravidelné čištění, prováděné zároveň s laděním zabrání nepříteli pian i klavírů v jeho usazení. Tímto nepřítelem jsou moli.

Co s pianem, které již nechci?

Tak to je možné nabídnout k odkoupení. Poradit se můžete u ladiče, který se vám o piano staral.

Co s pianem, které potřebuje větší opravu?

I zde vám pomůže ladič. Provede menší, větší i generální opravu piana i klavíru. Do budoucna se vám pak o piano může pravidelně starat.

Co vše může nabídnout ladič pian?

Většinou jde o opravdové odborníky, kteří nástroji i hře na nástroj dobře rozumí. Tito lidé mohou pouze ladit piana, ale také poskytovat kompletní servis. Najdete firmy, které vám pomohou s výběrem nástroje, převozem, umístěním, laděním, údržbou, stejně jako s prodejem nebo odkoupením již nepotřebného nástroje. Důležité je jen řídit se doporučeními a referencemi. Klavír i piano je totiž velmi drahý nástroj a proto si zaslouží kvalitní údržbu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8228 (extra-sluzby.cz#83)


Diskuze a zkušenosti

Ulcakova | 03.04.2013 17:25
Re: Vycisteni pianovych klaves Prosim o radu,cim odstranit cerny fix z pianovych klaves. Prosim odpoved na : h.ulcakova@seznam.cz


Přidat komentář