Ladění a opravy klavírů, pianin - Severomoravský kraj

Ladění a opravy klavírů a pianin je velmi specifickým druhem činnosti, kterou je vhodné přenechat profesionálním firmám. Nejdůležitější, co na této práci nelze opomenout, jsou zejména zkušenosti a profesionální přístup.

Někteří z nás vidí klavír či pianino jednou dvakrát za život, avšak pro někoho jsou tyto hudební nástroje doslova smyslem života. Aby však bylo možno na ně hrát a zněly dokonale, je nutno je také dokonale naladit.

Ladění klavírů a pianin

Ladění klavírů a pianin je vysoce odbornou záležitostí a vyžaduje nejen mnohé zkušenosti a znalosti, ale především perfektní hudební sluch. Hlavním problémem mnoha lidí je, že neví, jak často by měli klavír či pianino, zjednodušeně řečeno piano ladit. Mnozí si myslí, že postačí, nechají-li piano vyladit pouze jednou za celou jeho existenci, což je velmi mylné. Piano by mělo být laděno periodicky, neboť pouze tak, může být zajištěn jeho dokonalý zvuk. Chceme-li mít dokonale vyladěné piano, měli bychom především trvat na jeho kvalitě, a pokud jej již budeme mít vyladěno, měli bychom na něj hrát. Pokud se totiž na vyladěné piano nehraje, rozladí se již během několika dnů či týdnů. Základem dokonale vyladěného piana je především kvalitně a pečlivě provedená práce ladiče. Obecně tedy platí, že každé piano by mělo být laděno nejméně jednou do roka a to pouze odborníkem.

Lze ladit piano svépomocí?

Nikdo by neměl v žádném případě ladit piano svépomocí. Tato skutečnost je dána tím, že se jedná o velmi složitou tvůrčí technickou a také uměleckou činnost, která vyžaduje dokonalý a především zodpovědný přístup profesionála. Profesionálně naladit piano mohou pouze lidé mající mnohaleté zkušenosti v této profesionální činnosti. Velmi zásadní je při ladění piana rovněž technika práce a usazování ladících kolíků ladící klikou. Ladič amatér nemůže v žádném případě dosáhnout precizně naladěného piana. Na druhou stranu je také nutno podotknout, že přenecháme-li ladění piana naprostému laikovi či člověku méně zkušenému, můžeme o piano nadobro přijít, neboť neodborný zásah, do tak křehkého nástroje, jako je piano může vést k jeho devastaci.

Opravy a servis klavírů a pianin

Je-li potřeba opravit či provést servis klavíru či pianina, měli bychom na tuto činnost volat vždy odborníka, nejlépe toho, který nám daný hudební nástroj prodal. V dnešní době nabízí výrobci hudebních nástrojů mnohé výhody ve smyslu různých záručních či pozáručních servisů, což nám dává jistotu, že bude námi používaný klavír či pianino hrát stále stejně dokonale. Pravdou je, že se může zdát cena za opravu klavíru či pianina přímo od výrobce poněkud finančně náročnější. Avšak každý, kdo na alespoň jeden z těchto hudebních nástrojů hraje, ví, že dokonale vyladěný nástroj nelze vyčíslit penězi.

Co je klavír?

Klavír je ve své podstatě název pro piano, mající horizontální funkci. Běžně se těmto hudebním nástrojům říká také křídlo, avšak toto pojmenování není profesionální. Chceme-li srovnávat klavír s pianinem, pak bychom mohli zjistit, že je klavír daleko větší. Podíváme-li se na technické záležitosti klavíru, pak je nutno zmínit, že horizontální držení mechaniky klavíru, mu umožňuje optimální využití gravitace pro běh mechanických kladívek a dílků. Rovněž horizontální umístění strun, rezonanční desky a všech ostatních dílů, umožňuje klavíru jeho dokonalý zvuk. Klavír je dokonalým nástrojem, určeným ke koncertování. Pokud si však chceme klavír pořídit domů, můžeme si vybírat z mnoha modelů všemožných velikostí. Taktéž lze klavír používat ve školách, na konzervatořích atd.

Klavír

Kam umístit klavír?

Umístění klavíru je daleko složitější, než pokud chceme umístit pianino. Otázka proč, zde není vůbec na místě, neboť zcela postačí, když se podíváme, jak je klavír velký. A především proto, že je klavír daleko větší, než pianino, měli bychom jej vždy umístit do většího prostoru. Velký prostor nám zajistí dokonalou akustiku, což je velmi důležité. Klavír je tedy potřeba umístit nejlépe doprostřed místnosti nebo v případě koncertních sálů na podium. Zásadou číslo jedna je, aby klavíru nic nestínilo, neboť pouze má-li klavír dostatek volného prostoru okolo, budou tóny, které se z něj linou dokonalé.

Co je pianino?

Jestliže dumáte nad tím, co se skrývá pod pojmem pianino, pak byste měli vědět, že se jedná o hudební nástroj, který je stavěn ke stěně. Pianino je využíváno především v domácnostech, školách či hudebních školách. Díky své konstrukci s vertikálním umístěním rezonanční desky, strun a mechaniky jsou zcela dostačující k běžnému hraní či výuky hry na klavír. Jestliže si chcete pianino pořídit, měli byste vědět, že výběr nebude jednoduchý, neboť existuje velká spousta modelů, konstrukcí a velikostí. Pravdou také je, že každý jednotlivý typ pianina splňuje jiné nároky hráčů a proto si pianino musí vybírat každý sám.

Pianino

Kam lze umístit pianino?

Jestliže jste si pořídili pianino, budete muset řešit také otázku, kam s ním, aby hrálo co nejlépe? Chceme-li mít pianino umístěno správně, měli bychom dodržovat tři hlavní zásady. Těmi zásadami jsou především od okna, poté rozhodně od topení a v neposlední řadě je nutno vědět, že by mělo být pianino postaveno u vnitřní zdi.

Jak o piano pečovat?

Abychom se mohli neustále těšit z toho, že naše piano dokonale vypadá a také hraje, měli bychom o něj také řádně pečovat. Zásadou číslo jedna je mít piano umístěno v takové místnosti, kde nejsou prudké změny teplot, vlhkosti apod. Dále je velmi důležité, klavír nestěhovat příliš často, neboť mu to škodí, ať již kvůli změnám prostředí, nebo proto, že je s ním při stěhování hýbáno, což obnáší také různé nárazy, což vede k uvolňování strun, kláves atd. Jak již bylo uvedeno výše, nemělo by piano stát u obvodových zdí či zdrojů tepla. To, že je nutno piano pravidelně ladit není potřeba zmiňovat a, že by měl ladění provádět pouze zkušený odborník taktéž. Jak jistě všichni víme, je piano zhotoveno ze dřeva, nejlépe kvalitního a tak bychom se měli postarat i o něj. Nejlépe se hraje na čisté piano, které ladí nejen sluchu, ale také oku. Málokomu by se chtělo hrát na piano, které je špinavé a ulepené. Proto bychom měli o dřevo pečovat přesně tak, jak udává výrobce piana.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8227 (extra-sluzby.cz#81)


Přidat komentář