Sanitační firma - sanitace pivních cest

Slyšeli jste někdy o sanitaci pivních cest? Co se pod tímto pojmem skrývá a proč je právě sanitace velmi důležitým úkonem? Jak se sanitace provádí a co mají v náplni práce sanitační firmy? Čtěte dál a dozvíte se odpovědi na všechny tyto otázky.

Co je sanitace pivních cest?

Sanitaci pivních cest by se lidově dalo označit jako „čištění trubek“. Je to jeden ze základních předpokladů** kvalitního čepovaného piva**. Sanitací se za působení různých chemických látek a mechanických vlivů likvidují nežádoucí mikroorganismy a také tzv. pivní kámen, jehož nánosy v pivních cestách vznikají. Sanitace se musí provádět i v restauracích, kde je velká výtoč piva. Průplach trubek vodou pak rozhodně nelze považovat za kompletní sanitaci, ale pouze za její součást.

Jak se do piva dostávají nežádoucí mikroorganismy?

Nejčastěji se** mikroorganismy** do piva dostanou až při jeho cestě ze sudu do půllitru. Mikroorganismy, nejčastěji bakterie mléčného kvašení (nejběžnější je Lactobacillus brevis), tedy vznikají až v pivních cestách, kde se také usazují. Proto musíme pravidelně provádět sanitaci, čímž se těchto „vetřelců“ zbavíme.

Pravidelně znamená minimálně jednou za dva týdny. Pokud totiž** sanitaci** dělat nebudeme, organismy se přemnoží a mohou změnit jak barvu, tak i chuť piva, které se navíc zakalí. Častější čištění se doporučuje v případě, kdy není prováděn každodenní průplach pivního potrubí vodou a je nutný zejména u nepasterizovaných piv.

Vliv na** množení mikroorganismů** má také teplota, ve které je pivo skladováno. Měla by se pohybovat cca od 5 do 14°C. U nepasterizovaných piv maximálně do 10°C. Čím vyšší teplota, tím lepší podmínky pro bujení života. Zní to hezky, ovšem ne co se týče vašeho půllitru.

Abychom byli přesnější – mikroorganismy samy o sobě pivo neničí. To způsobují produkty jejich látkové výměny, tzv. metabolity. To v podstatě znamená, že bakterie se pivem živí, následně jej vyloučí - čímž jej zkazí - a nakonec v pivě odumřou.

Co jsou sanitační firmy?

Ač by se to mohlo zdát, sanitace pivních cest není žádnou vymožeností dnešní doby. Samozřejmě modernizace s postupem času probíhala a stále probíhá, ale sanitace, tedy čištění pivních cest, je stará jako čepování piva samotné. Z toho také plyne, jak je důležitá.

V dnešní době existují tzv. sanitační firmy, jejichž posláním je provést sanitaci kvalitně a profesionálně. Samotný proces vypadá asi tak, že technik připojí systém pivních trubek a hlavy pípy na okruh se sanitačním roztokem, vloží dovnitř speciální houbičku a ta se pak tlakem prohání z jedné strany systému na druhou. K tomu slouží speciální sanitační přístroj. Obvyklá doba trvání sanitace se pohybuje okolo 20 minut. Mezi činnosti vykonávané sanitačními firmami patří také vyčistění kondenzátoru chladiče piva a to dvakrát do roka. O provedeném čištění učiní autorizovaná sanitační firma také zápis do sanitační knihy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8226 (extra-sluzby.cz#22)


Přidat komentář